Licznik wizyt: 49107

przetargi rok 2017

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W ROKU 2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego"
629668-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-12-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę pasz dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach"
627298-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-12-05 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH"
614605-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
2017-11-10 Protokół z otwarcia ofert.

Ogłoszenie 500033325-N-2018 14-02-2018 r.
Przetarg unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: Jedyna złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 89 Ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ze względu że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował termin dostawy 30 dni gdy Zamawiający wymagał maksymalnie termin dostawy 15 dni.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
614552-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-11-10 Protokół z otwarcia ofert. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
500158332-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę pasz dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach "
610963-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-11-03 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH"
601186-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
2017-10-12 Ogłoszenie 500033359-N-2018 14-02-2018 r.
Przetarg unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: Jedyna złożona oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 Ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, ze względu na to, że została sporządzona w jeżyku angielskim czego Zamawiający nie dopuszczał.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
596757-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
2017-10-03 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
500158331-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup urządzenia stosowanego do odwłókniania biomasy o wysokiej zawartości lignocelulozy"
595495-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
2017-09-29 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup urządzenia stosowanego do odwłókniania biomasy o wysokiej zawartości lignocelulozy"
500072669-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę pasz dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach"
593615-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-09-26 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wysokobiałkowej mieszanki paszowej uzupełniająca dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie"
593512-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
2017-09-26 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę wysokobiałkowej mieszanki paszowej uzupełniająca dla bydła dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie"
500076565-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy dla bydła (ziarno kukurydzy) do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie"
593450-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-09-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce modernizacja aplikacji internetowej i bazy danych"
593418-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-09-26 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie platformy obliczeniowej - komputerowego oprogramowania bazodanowego do projektowania i wizualizacji procesu technologicznego biogazowni"
592960-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana SIWZ
2017-09-25


2017-10-022017-10-12
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowe wykonanie działań składających się z trzech etapów:
1) Zakup materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii). Zakup elementów systemu kontroli i pomiaru, które są niezbędne do badań oraz elementów łączących układ pomiarowy z elementami prototypu;
2) Transport oraz montaż zakupionych materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii) oraz montaż i uruchomienie instalacji (systemu);
3) Przygotowanie dokumentacji projektu innowacyjnego zbiornika biogazowni o mocy 40 kW. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie przeprowadzonych badań i prac rozwojowych, łącznie z projektem architektonicznym i inżynieryjnym; projekt kilku instalacji: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, gazowej i instalacyjnej; projekt użytkowania gruntów i wszystkie inne elementy infrastruktury instalacji do produkcji biogazu"

592919-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
2017-09-25


2017-10-02
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Kompleksowe wykonanie działań składających się z trzech etapów:
1) Zakup materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii). Zakup elementów systemu kontroli i pomiaru, które są niezbędne do badań oraz elementów łączących układ pomiarowy z elementami prototypu;
2) Transport oraz montaż zakupionych materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii) oraz montaż i uruchomienie instalacji (systemu);
3) Przygotowanie dokumentacji projektu innowacyjnego zbiornika biogazowni o mocy 40 kW. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie przeprowadzonych badań i prac rozwojowych, łącznie z projektem architektonicznym i inżynieryjnym; projekt kilku instalacji: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, gazowej i instalacyjnej; projekt użytkowania gruntów i wszystkie inne elementy infrastruktury instalacji do produkcji biogazu."

500072670-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie"
587000-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-09-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowe wykonanie działań składających się z trzech etapów:
1) Zakup materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii). Zakup elementów systemu kontroli i pomiaru, które są niezbędne do badań oraz elementów łączących układ pomiarowy z elementami prototypu;
2) Transport oraz montaż zakupionych materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii) oraz montaż i uruchomienie instalacji (systemu);
3) Przygotowanie dokumentacji projektu innowacyjnego zbiornika biogazowni o mocy 40 kW. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie przeprowadzonych badań i prac rozwojowych, łącznie z projektem architektonicznym i inżynieryjnym; projekt kilku instalacji: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, gazowej i instalacyjnej; projekt użytkowania gruntów i wszystkie inne elementy infrastruktury instalacji do produkcji biogazu"

586985-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-09-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
586812-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
500027568-N-2017- ogłoszenie w UZP
W trakcie
2017-09-12


2017-09-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowe wykonanie działań składających się z trzech etapów:
1) Zakup materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii). Zakup elementów systemu kontroli i pomiaru, które są niezbędne do badań oraz elementów łączących układ pomiarowy z elementami prototypu;
2) Transport oraz montaż zakupionych materiałów, elementów i narzędzi do stworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej monosubstratowego przepływowego reaktora biogazowego (system ciepła, zbiorniki buforowe do paliwa, system gromadzenia energii) oraz montaż i uruchomienie instalacji (systemu);
3) Przygotowanie dokumentacji projektu innowacyjnego zbiornika biogazowni o mocy 40 kW. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie przeprowadzonych badań i prac rozwojowych, łącznie z projektem architektonicznym i inżynieryjnym; projekt kilku instalacji: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, gazowej i instalacyjnej; projekt użytkowania gruntów i wszystkie inne elementy infrastruktury instalacji do produkcji biogazu"

581018-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Wpłynęły pytania
2017-08-30 Przetarg unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak złożonych ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce – monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2017"
579091-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygniety 2017-08-29 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce -– monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2017"
500097306-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie oprogramowania zintegrowanej bazy danych obiektów małej retencji wraz z modułami importu danych, generowania raportów i opracowań statystycznych oraz strony internetowej do prezentacji bazy oraz szkolenie odnośnie przygotowania danych do publikacji na portalu branżowym oraz zarządzania i administrowania portalem branżowym
564707-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.08.08 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 9 szklanych zestawów eudiometrycznych
562712-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.08.03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 9 szklanych zestawów eudiometrycznych.
500059645-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 6 szklanych zestawów eudiometrycznych oraz 8 butli naporowych
562709-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.08.03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 6 szklanych zestawów eudiometrycznych oraz 8 butli naporowych
500058887-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
560483-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.07.31 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy
560476-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.07.31 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy
500097308-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz dla Zakładu Doświadczalnego w Falentach
560382-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.07.28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach
554350-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.07.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostarczenie i montaż systemu zakwaszania gnojowicy wraz z pompą i mieszadłem gnojowicy
554293-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.07.19 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostarczenie i montaż systemu zakwaszania gnojowicy wraz z pompą i mieszadłem gnojowicy.
500059857-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
554163-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.07.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz dla Zakładu Doświadczalnego w Falentach
549802-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.07.12 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego w Falentach
549703-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.07.12 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce – monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w roku 2017
524497-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.06.02 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dodatków mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie.
520529-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.05.30  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie.
520545-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.05.30  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
510414-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.05.17 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
500097307-N-2018 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin do Zakładu Doswiadczalnego Instytutu w Biebrzy woj. podlaskie.
504258-N-2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.05.09  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostarczenie i montaż systemu zakwaszania gnojowicy wraz z pompą i mieszadłem gnojowicy.
501399-N - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wprowadzono zmiany
2017.05.05
2017.05.05
Protokół z otwarcia ofert.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Rozstrzygnięty 2017.04.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiału obsadowego karpia królewskiego do ZD ITP Falenty
73991 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
72012 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.04.24 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
91078 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
63095 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.04.11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
63090 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.04.11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce – przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2017"
59820 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.04.06 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2017.
500060013-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów do tworzenia stanowiska badawczego instalacji prototypowej mono substratowego przepływowego reaktora biogazowego do ITP O/Poznań ul.Biskupińska 67
53616 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
2017.03.29
2017.04.03
Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę słomy dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy woj.podlaskie
50238 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.03.23 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy woj podlaskie
50218 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.23 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaq na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy woj podlaskie
91030 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce – przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2017
44558 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Wprowadzono zmiany
Wpłynęły pytania.

2017.03.16
2017.03.16

2017.03.21

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu
41439 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu
79912 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu
41409 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu
79595 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu
41389 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu
84003 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Poznaniu
40798 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Poznaniu
91038 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
38434 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.07 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków higieny doju do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
73557 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 komór do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych do ITP O/Poznań
38419 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.07 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę 4 komór do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych do ITP O/Poznań
92138 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę gazomierza laboratoryjnego oraz analizatora biogazu do ITP O/Poznań
38400 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.07 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę gazomierza laboratoryjnego oraz analizatora biogazu do ITP O/Poznań"
500076564-N-2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy woj.podlaskie.
34771 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.03.01 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy woj. podlaskie.
34749 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.03.01 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy woj podlaskie.
34734 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.03.01
2017.03.07
2017.04.24

Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy woj podlaskie.
71788 - 2017 - ogłoszenie w UZP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 komór do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych do ITP O/Poznań ul.Biskupińska 67
29520 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.02.22 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Założenie, oznakowanie oraz obsługa doświadczeń polowych i pobieranie prób pasz objętościowych w czterech gospodarstwach z trzech pokosów.
29518 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.02.22 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału obsadowego karpia królewskiego do ITP ZD Falenty
29517 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.02.22 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
23557 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.02.10
2017.04.24
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
71983 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę gazomierza laboratoryjnego oraz analizatora biogazu do ITP O/Poznań
23544 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Wpłynęło pytanie
2017.02.10
2017.02.16
Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału obsadowego karpia królewskiego do Instytutu Technoligiczno-Przyrodniczego Zakład Doświadczalny w Falentach ul.Opackiego 19 woj. mazowieckie 05-090 Raszyn
23381 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.02.10 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach
23021 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.02.10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach
23014 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.02.10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach
58468 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
22230 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.02.09 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
58712 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeby Zakładów Doświadczalnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
22223 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.02.09 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeby Zakładów Doświadczalnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
58541 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu dozowania i granulacji pofermentu.
21199 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2017.02.07 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę systemu dozowania i granulacji pofermentu.
50559 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
18777 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2017.02.02 Protokół z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę: Układ transportu technicznego oraz stacji sprężania biogazu na instalacji biogazowej w Kostkowicach i jego rozprężania w chlewni modernizowanej w Jaworze
18760 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2017.02.02
2017.02.08
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę: Układ transportu technicznego oraz stacji sprężania biogazu na instalacji biogazowej w Kostkowicach i jego rozprężania w chlewni modernizowanej w Jaworze

50560 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o zamówieniu nie było publikowane w BZP   2017.02.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aktualizacji oprogramowania (upgrade) Surfer v.12.8 do wersji v.13 dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach
18035 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
16787 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.01.31 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę Systemu dozowania i granulacji pofermentu
15973 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Wpłynęły pytania
2017.01.30
2017.02.07
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Stanowisko do badań nt. przystosowania agregatu kogeneracyjnego do współpracy z siecią energetyczną w systemie semi off grid
15179 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2017.01.27
2017.02.02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Stanowisko do badań nt. przystosowania agregatu kogeneracyjnego do współpracy z siecią energetyczną w systemie semi off grid
35828 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie
1905 - 2017 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2017.01.04 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Warszawie
117 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania, wymiana SIWZ
2017.01.02 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ochronę obiektu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Warszawie
22831 - 2017 - ogłoszenie w UZP

Ogłoszenia aktualne
Ogłoszenia z roku 2018
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2016
Ogłoszenia z roku 2015
Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-09
Webmaster: ITP