Licznik wizyt: 49107

przetargi rok 2016

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W ROKU 2016
    2016.12.29 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w dniu 28.12.2016 r. ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: "Sprzątanie pomieszczeń w Żuławskim Ośrodku Badawczym w Elblągu" w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę. Numer sprawy P-66/16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opogramowania

374136 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.12.27 Protokół z otwarcia ofert
- poprawiono 11.01.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę opogramowania

39625 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z opogramowaniem

365531 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.12.13 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z opogramowaniem

3228 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

361765 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.12.08 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

7856 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

360005 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.12.06 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

13717 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę (zakup) energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.Szczegółowy zakres zamówienia podano w SIWZ i załączniku 1

355862 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.12.01 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projektu KIK-25 "Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim"

355845 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.12.01 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projektu KIK-25 "Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim"

3202 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie kompleksowe majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

353571 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Wymiana załącznika nr 8
2016.11.29
2016.12.05
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie kompleksowe majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

7469 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia obowiązkowe, dotowane, upraw rolnych

347734 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.11.21 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do ITP w Falentach

341004 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.11.10 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do ITP w Falentach

13737 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia obowiązkowe, dotowane, upraw rolnych

338845 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.11.08 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora wraz z komputerem / wyposażenia pracowni weterynaryjnej do zajęć specjalistycznych dla Technikum w ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ramach projektu RPMA.10.03.01-14-4120/16 pt. „Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

334933 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.11.02 Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę projektora wraz z komputerem / wyposażenia pracowni weterynaryjnej do zajęć specjalistycznych dla Technikum w ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ramach projektu RPMA.10.03.01-14-4120/16 pt. „Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

353553 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę laboratoryjnego fermentatora z automatycznym systemem monitorowania uzysku biogazu dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

330867 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.10.26 Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę laboratoryjnego fermentatora z automatycznym systemem monitorowania uzysku biogazu dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

350299 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu audiowizualnego / wyposażenia pracowni weterynaryjnej do zajęć specjalistycznych dla Technikum w ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ramach projektu RPMA.10.03.01-14-4120/16 pt. „Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

325294 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
2016.10.18
2016.10.25
Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu audiowizualnego / wyposażenia pracowni weterynaryjnej do zajęć specjalistycznych dla Technikum w ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ramach projektu RPMA.10.03.01-14-4120/16 pt. „Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

352459 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Przetarg z wolnej ręki Rozstrzygnięty 2016.10.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę reaktora do fermentacji metanowej gnojowicy dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Poznaniu

321711 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu kontroli i pomiaru dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

318545 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.10.06 Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę systemu kontroli i pomiaru dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

353549 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

315174 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.09.29 Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

336359 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy: wysłodki buraczane dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

315001 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.09.29 Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy: wysłodki buraczane dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

339820 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy: ziarno kukurydzy ze zbioru w 2016 roku do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

314778 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.09.28 Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy: ziarno kukurydzy ze zbioru w 2016 roku do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

339305 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawępaszy: ziarno kukurydzy ze zbioru w 2016 roku do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

308249 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.09.14 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu audiowizualnego - wyposażenia pracowni weterynaryjnej do zajęć specjalistycznych dla Technikum w ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

307811 - 2016 - ogłoszenie w UZP

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 2016.09.14
W trakcie 2016.09.13 Protokół z otwarcia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

307591 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.09.13 Protokół z otwarcia
Ogłoszenie nr 1 o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
353647 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie nr 2 o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
80772 - 2017 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy: wysłodki buraczane dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

306530 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.09.08Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę reaktora do fermentacji metanowej gnojowicy dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

303358 - 2016 - ogłoszenie w UZP

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 2016.08.29
Unieważniony
Wpłynęło pytanie
2016.08.29
2016.08.30
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy: śruta sojowa i śruta rzepakowa dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj. podlaskie

302703 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.08.25 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy: śruta sojowa i śruta rzepakowa dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy woj.podlaskie.

300928 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.08.12 Skan protokołu z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę reaktora do fermentacji metanowej gnojowicy dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu.

300891 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.08.12 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę reaktora do fermentacji metanowej gnojowicy dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu.

300192 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Zmiana SIWZ
2016.08.02
2016.08.03
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie podsiewów użytków zielonych wraz z transportem sprzętu oraz obsługa doświadczeń łąkarskich.

156371 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.07.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie podsiewów użytków zielonych wraz z transportem sprzętu oraz obsługa doświadczeń łąkarskich.

350318 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę rolniczą: koszenie zboża na powierzchni 34,35 ha i kukurydzy na powierzchni 94,81 ha w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.

150381 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2016.07.22
2016.07.26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę rolniczą: koszenie zboża na powierzchni 34,35 ha i kukurydzy na powierzchni 94,81 ha w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.

304137 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aktualnej wersji programu do analiz LCA, zawierającego najnowsze bazy danych, wielostanowiskowego multi-user client, w wersji komercyjnej z funkcją tworzenia raportów - 4 licencje na czas nieoznaczony wraz z instalacją.

127961 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.07.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aktualnej wersji programu do analiz LCA, zawierającego najnowsze bazy danych, wielostanowiskowego multi-user client, w wersji komercyjnej z funkcją tworzenia raportów - 4 licencje na czas nieoznaczony wraz z instalacją.

302709 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach.

127943 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.07.11  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.

127941 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie 2016.07.11  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę makucha rzepakowego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.

127651 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.07.08 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.

127625 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony 2016.07.08 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wapna nawozowego dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

84805 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty 2016.06.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę wapna nawozowego dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

161713 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

56199 - 2016 - ogłoszenie w UZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
60981 - 2016
(2016.05.31)
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Wprowadzono zmiany
Wpłynęły pytania
Wpynęły pytania
Poprawiono zał. 2
2016.05.20
2016.05.24
2016.05.31

2016.06.01
2016.06.03
2016.06.03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

166949 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy zwijającej dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach

53829 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania

2016.05.16
2016.05.20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę prasy zwijającej dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach

104217 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy zwijającej dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach

53829 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie

2016.05.16

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy oraz świadczenie usługi wykonanie projektu okładki, łamanie tekstu Postępowanie oznaczone jest znakiem i opisem: Dostawa książek i czasopism specjalistycznych oraz usługa projektu okładki i łamanie tekstu - na lata 2016-2017

51593 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania

2016.05.10
2016.05.16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy oraz świadczenie usługi wykonanie projektu okładki, łamanie tekstu Postępowanie oznaczone jest znakiem i opisem: Dostawa książek i czasopism specjalistycznych oraz usługa projektu okładki i łamanie tekstu - na lata 2016-2017

116283 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładów Doświadczalnych ITP

44019 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty

2016.04.20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładów Doświadczalnych ITP

44019 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odbiorników ręcznych GPS

39043 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2016.04.13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę odbiorników ręcznych GPS

56191 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

71130 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty

2016.03.30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

69793 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanek trawiasto-motylkowatych (opracowanych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach) do renowacji trwałych użytków zielonych.

57968 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wprowadzono zmiany
58630 - 2016

2016.03.15
2016.03.16
2016.03.23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanek trawiasto-motylkowatych,opracowanych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, do renowacji trwałych użytków zielonych.

43444 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2016.02.26

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.

43416 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
2016.02.26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.

37739 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.

42904 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2016.02.26
2016.03.02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.

46765 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.

31162 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
2016.02.12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.

62356 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeb Zakładów Doświadczalnych Instytutu Technologiczno Przyrodniczego.

27808 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęly pytania
2016.02.09
2016.02.11

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.

20030 - 2016 - ogłoszenie w UZP

Rozstrzygnięty

2016.01.29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.

61288 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.

20020 - 2016 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
2016.01.29

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
18544 - 2016
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2016.01.27
2016.02.03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

62372 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału obsadowego do zarybienia stawów do ITP ZD Falenty.
15238 - 2016
Rozstrzygnięty
2016.01.22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiału obsadowego do zarybienia stawów do ITP ZD Falenty.
56556 - 2016
Nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Rozstrzygnięty 2016.01.21 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Sprzątanie pomieszczeń w Żuławskim Ośrodku Badawczym ITP w Elblągu.
14010 - 2016
Nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Rozstrzygnięty 2016.01.20 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Sprzątanie pomieszczeń w KPOB ITP w Bydgoszczy.
13378 - 2016
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
11782 - 2016
W trakcie
2016.01.18

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy
2683 - 2016
Rozstrzygnięty
2016.01.12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy
56572 - 2016
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy
2667 - 2016
W trakcie
2016.01.12

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
2647 - 2016
Rozstrzygnięty

2016.04.14


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę

39909 - 2016 - ogłoszenie w UZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy
2633 - 2016
W trakcie
2016.01.12

 

Ogłoszenia aktualne
Ogłoszenia z roku 2018
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2015
Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja mgr Danuta Kryńska
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-10
Webmaster: D. Kryńska ITP