Licznik wizyt: 49107

przetargi rok 2015

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
187663 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania

2015.12.21
2015.12.23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
36330 - 2016
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
184277 - 2015
Rozstrzygnięty Wpłynęły pytania
2015.12.14 2015.12.18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
3918 - 2016
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na 2016r.
179497 - 2015
Rozstrzygnięty
2015.12.07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej na 2016r.
179497 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Kompletne zestawy eudiometryczne do oceny uzysku biogazu.
171805 - 2015
Rozstrzygnięty
2015.11.24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Kompletne zestawy eudiometryczne do oceny uzysku biogazu.
3370 - 2016
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie dotowane upraw rolnych(obowiązkowe) ITP w Falentach.
169699 - 2015
Unieważniony
2015.11.19
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa destylarki laboratoryjnej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
168159 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2015.11.17
2015.11.18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawa destylarki laboratoryjnej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
185853 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie dotowane upraw rolnych (obowiązkowe) ITP w Falentach.
163533 - 2015
Unieważniony 2015.11.10 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
154809 - 2015
Unieważniony 2015.10.23 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
145667 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Wpłynęły pytania
Wymiana SIWZ
2015.10.06
2015.10.09

2015.10.13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
167161 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
141115 - 2015
Unieważniony 2015.09.25 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
133879 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.09.10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
148499 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę oprogramowania do projektowania bryłowo - powierzchniowego.
122615 - 2015
Unieważniony 2015.08.18
2015.08.20
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach 05 090 Raszyn woj. mazowieckie Polska. Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2015-106251 data wysłania 07/08/2015 07:47.
117939 - 2015
W trakcie
Wpłynęły pytania
2015.08.07
2015.08.31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach 05 090 Raszyn woj. mazowieckie Polska. Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2015-106251
177741 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy.
116013 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.08.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy.
132573 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
115031 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.07.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
140235 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach.
112921 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.07.29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach.
151435 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce - monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2015
108897 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.07.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce - monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2015
133703 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ochrona obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie.
98815 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.07.03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Ochrona obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie.
115423-2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach.
93915 - 2015
W trakcie 2015.06.25  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa dodatku paszowego- tłuszcz chroniony dla krów o dużej wydajności (grupa I).
93899 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.06.25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawa dodatku paszowego- tłuszcz chroniony dla krów o dużej wydajności (grupa I).
128227 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce - monitoring gleb na wybranych działkach RSS w roku 2015.
92525 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.06.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce - monitoring gleb na wybranych działkach RSS w roku 2015.
109855 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w roku 2015.
92513 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.06.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolno środowiskowego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w roku 2015.
114893 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
83153 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2015.06.09
2015.06.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ochronę obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
133699 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim POKL. 09.02.00-14-036-14.
73821 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.05.21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
91219 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę makucha rzepakowego dla bydła do ZD ITP w Falentach.
72867 - 2015
Unieważniony 2015.05.20 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła do ZD ITP w Falentach.
72849 - 2015
Unieważniony 2015.05.20 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
67191 - 2015
Unieważniony 2015.05.11 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę makucha rzepakowego bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
67181 - 2015
Unieważniony 2015.05.11 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
64925 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Poprawiony SIWZ
2015.05.07
2015.05.14

2015.05.14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ochronę obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
91809 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
54723 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.04.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
91277 - 2015
Dostawa sprzętu laboratoryjnego: wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim Rozstrzygnięty 2015.04.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego: wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
54709 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
54705 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.04.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
109225 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
54689 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.04.20 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
70759 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z Falent, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga i Szczecina.
49083 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.04.09 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z Falent, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga i Szczecina.
69985 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę soli kamiennej i gliceryny do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
46087 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.04.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę soli kamiennej i gliceryny do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
83151 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
40917 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.03.24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
64183 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
37945 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.03.18 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
70791 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawęśruty rzepakowej dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
37913 - 2015
Unieważniony 2015.03.18 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie.
37239 - 2015
Unieważniony 2015.03.17 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
35079 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.03.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
35079 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
33539 - 2015
W trakcie 2015.03.11  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie.
31937 - 2015
Unieważniony 2015.03.06 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - organizacja, przeprowadzenie i analiza wyników monitoringu ornitofauny w roku 2015.
28601 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.03.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - organizacja, przeprowadzenie i analiza wyników monitoringu ornitofauny w roku 2015.
150127 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych i środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
26987 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów mineralnych i środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
48957 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
26779 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
48953 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion pszenżyta jarego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
26761 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion pszenżyta jarego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
48195 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty rzepakowej dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
26745 - 2015
Unieważniony 2015.02.27 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
26635 - 2015
W trakcie
Wpłynęło pytanie
Wpłynęło pytanie
Wpłynęło pytanie
2015.02.27
2015.03.04

2015.03.05

2015.03.06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
58113 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie.
26173 - 2015
Unieważniony 2015.02.26 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
25829 - 2015
Unieważniony 2015.02.26 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
25827 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
44487 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
25825 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
48943 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: LIFE12 NAT-PL-000084 pn. Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site. Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej.
23873 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: LIFE12 NAT-PL-000084 pn. Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site. Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej.
61437 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu audiowizualnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim (POKL.09.02.00-14-036-14).
20735 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu audiowizualnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie.
43597 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego / wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim POKL.09.02.00-14-036-14.
20727 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2015.02.16
2015.02.20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego / wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim POKL.09.02.00-14-036-14.
39073 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
19227 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
48947 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie.
18727 - 2015
Unieważniony 2015.02.11 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej do obsługi konferencji w dniach 25-27 marca 2015r w Kielcach.
17733 - 2015
Unieważniony
Wpłynęło pytanie
Wpłynęły pytania

2015.02.10
2015.02.13

2015.02.17

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
17591 - 2015
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2015.02.10
2015.02.12
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
31503 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
17437 - 2015
Unieważniony 2015.02.10 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
16769 - 2015
Unieważniony 2015.02.09 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
14441 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.02.03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
44495 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim (POKL.09.02.00-14-036/14).
13773 - 2015
Unieważniony 2015.02.02 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów i środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
11943 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.01.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów i środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
44481- 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
11925 - 2015
Unieważniony 2015.01.28 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
11559 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.01.28 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
39075 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kroczka karpia królewskiego do ITP ZD Falenty.
10181 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.01.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kroczka karpia królewskiego do ITP ZD Falenty.
32751 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa sprzętu audiowizualnego: wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim POKL.09.02.00-14-036-14.
8041 - 2015
Unieważniony 2015.01.20
2015.01.21

2015.01.22

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego: wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu dla Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim POKL.09.02.00-14-036-14.
8027 - 2015
Unieważniony 2015.01.20
2015.01.26
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
7999 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.01.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy.
55539 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zatrudnienie na umowę- zlecenie, trenerów kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla klas II i III Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu:Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim POKL.09.02.00-14-036- 14.
4877-2015
6085-2015
W trakcie
Wprowadzono zmiany
2015.01.14
2015.01.15
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas II i III Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne - kompetencje zawodowe, w ramach projektu: Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim. POKL.09.02.00-14-036 14.
4865 - 2015
Rozstrzygnięty 2015.01.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas II i III Technikum w ZSCKR im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne - kompetencje zawodowe, w ramach projektu: Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie.
22293 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Zakładów Doświadczalnych Instytutu oraz oleju opałowego.
87 - 2015
1445-2015
Rozstrzygnięty
Zmiana ogłoszenia
2015.01.07
2015.01.07
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Zakładów Doświadczalnych Instytutu oraz oleju opałowego.
23017 - 2015

Ogłoszenia aktualne
Ogłoszenia z roku 2018
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2016
Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja mgr Danuta Kryńska
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-09
Webmaster: D. Kryńska ITP