Licznik wizyt: 49107

przetargi rok 2014

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
246807 - 2014
Rozstrzygnięty
Wpłynęło pytanie
Wpłynęło pytanie
2014.11.27
2014.12.01

2014.12.03
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
813 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach w 2015 r.
246759 - 2014
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2014.11.27
2014.12.02
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach w 2015 r.
23021 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej: spektrofotometr.
241915 - 2014
Rozstrzygnięty
Wpłnęły pytania
2014.11.21
2014.11.26
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej: spektrofotometr.
265131 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenia dotowanych upraw rolnych (obowiązkowe) Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w latach 2014/2015.
234271 - 2014
Unieważniony 2014.11.07 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenia dotowanych upraw rolnych.
227559 - 2014
Unieważniony 2014.10.29 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
221115 - 2014
Unieważniony 2014.10.17 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: LIFE12 NAT PL 000084 pn. Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Nature 2000 site. Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej.
221059 - 2014
Rozstrzygnięty
Poprawka SIWZ i Wyceny
Dołączono Opis przedm. zam.
Dołączono mapy
Wpłynęły pytania
2014.10.17
2014.10.20
2014.10.31
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: LIFE12 NAT PL 000084 pn. Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Nature 2000 site. Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej.
265093 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
201563 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.09.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
241967 - 2014
    2014.09.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont trzech pomieszczeń biurowych oraz wymiana 15 okien w budynku biurowym Oddziału Instytutu w Warszawie.
200503 - 2014
    2014.09.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont pomieszczeń biurowych nr 16,17,18,19,20,21,22,23,23a pomieszczenie z dygestorium oraz laboratorium a w Pawilonie Naukowym ITP w Falentach.
200489 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na koszenie kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy gmina Rajgród woj.podlaskie.
183977- 2014
Rozstrzygnięty 2014.08.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na koszenie kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy gmina Rajgród woj.podlaskie.
195997- 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu geodezyjnego i pomiarowego.
174911- 2014
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
2014.08.13
2014.08.18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu geodezyjnego i pomiarowego.
11555 - 2015
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
166251- 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
222977 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach i Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy.
163391- 2014
W trakcie 2014.07.28  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
161935- 2014
162033- 2014
Rozstrzygnięty
2014.07.25 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
190699- 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
159221- 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.22
2014.07.28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
219667- 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu geodezyjnego i pomiarowego.
159229- 2014
Unieważniony 2014.07.22 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę jałówek do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
158289 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.21 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę jałówek do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
180293 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
157877- 2014
159341- 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.21
2014.07.22
Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
215067 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach i Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy.
156855- 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach i Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy.
196057- 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2014.
155563 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.17
2014.07.23
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2014.
184157-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring gleb na wybranych działkach RSS w roku 2014.
155447 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.07.17 Zawiadomienie o wyborze oferty.
Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring gleb na wybranych działkach RSS w roku 2014.
185157 - 2014
185769 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS i RSO w roku 2014.
126361 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.06.11 Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS i RSO w roku 2014.
225785 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekcyjnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy woj. podlaskie.
116399 - 2014
Unieważniony 2014.05.30 Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekcyjnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
106073 - 2014
Unieważniony 2014.05.16 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej: Miernik przepływu masowego dla gazów agresywnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
104789 - 2014
W trakcie 2014.05.15  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach gmina Raszyn woj.mazowieckie
101499 - 2014
W trakcie
Wpłynęły pytania
(SIWZ)
2014.05.12
2014.05.19
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację istniejących obiektów szklarniowych na wiaty do hodowli bydła w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie.
99589 - 2014
104391 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.05.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na adaptację istniejących obiektów szklarniowych na wiaty do hodowli bydła w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie.
128159 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
96817 - 2014
Unieważniony 2014.05.06 Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym i terenu w Oddziale Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 32
95185 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.05.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym i terenu w Oddziale Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 32
126579 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługa w zakresie dokonania poboru próbek wody z punktów monitoringu jakości wody założonych w wytypowanych gospodarstwach i zebranie danych charakteryzujących zagrożenia z działalności rolniczej w tychże gospodarstwach.
95171 - 2014
Unieważniony 2014.05.05 Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja obory uwięziowej na wolno stanowiskową oraz adaptacja istniejącego budynku na dojownię wraz z dostawą i montażem wyposażenia w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie.
91879 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.04.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Modernizacja obory uwięziowej na wolno stanowiskową oraz adaptacja istniejącego budynku na dojownię wraz z dostawą i montażem wyposażenia w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach gmina Raszyn woj. mazowieckie.
126035 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
88103 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.04.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
127739 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
84945 - 2014
Unieważniony 2014.04.17 Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej: Miernik przepływu masowego dla gazów agresywnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
84925 - 2014
Unieważniony 2014.04.17 Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Projekt budowlany Stacji Diagnostycznej - Stanowiska Kontrolnego Badań Pojazdów w Laboratorium Badawczym Ciągników i Maszyn Rolniczych w Mazowieckim Ośrodku Badawczym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie oraz zagospodarowania terenu jego otoczenia.
83919 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.04.16 Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Projekt budowlany Stacji Diagnostycznej - Stanowiska Kontrolnego Badań Pojazdów w Laboratorium Badawczym Ciągników i Maszyn Rolniczych w Mazowieckim Ośrodku Badawczym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie oraz zagospodarowania terenu jego otoczenia.
183257 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych i środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
76477 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.04.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów mineralnych i środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
115407 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Usługa badawcza:Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - organizacja, przeprowadzenie i analiza wyników monitoringu awifauny w roku 2014.
73941 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.04.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - organizacja, przeprowadzenie i analiza wyników monitoringu awifauny w roku 2014.
135659 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z Falent, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga i Szczecina.
62445 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.03.25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z Falent, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga i Szczecina.
96149 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy oraz świadczenie usługi wykonanie projektu okładki i łamanie tekstu.
58989 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.03.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy oraz świadczenie usługi wykonanie projektu okładki i łamanie tekstu.
80473 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
57357 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.03.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
82479 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
53675 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.03.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
82499 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
53637 - 2014
Unieważniony 2014.03.13 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
46171 - 2014
Unieważniony 2014.03.04 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
46149 - 2014
Unieważniony 2014.03.04 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion żyta jarego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
41801 - 2014
W trakcie 2014.02.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion żyta jarego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
73223 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej: Miernik do pomiarów stężenia CO2 i NH3 w powietrzu.
35459 - 2014
Unieważniony 2014.02.21 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty rzepakowej dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Poznaniu.
34109 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.02.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę śruty rzepakowej dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Poznaniu.
63331 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych poza granicami Polski dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z Falent, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga i Szczecina.
34079 - 2014
Unieważniony 2014.02.20 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
29315 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.02.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów sztucznych do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy.
63345 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
21689 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.02.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
77259 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu.
18795 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu.
56709 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz i dodatków paszowych mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
18751 - 2014
Unieważniony 2014.01.29 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
18593 - 2014
Unieważniony 2014.01.29 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę hotelarsko-restauracyjną dla 100 osób w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego, koordynowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 r. w Kielcach.
14653 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę hotelarsko-restauracyjną dla 100 osób w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego, koordynowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
58985 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji dla Zakładów Doświadczalnych ITP.
14265 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji dla Zakładów Doświadczalnych ITP.
52919 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy.
12411 - 2014
W trakcie 2014.01.20  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty rzepakowej dla Zakładu Doświadczalnego w Poznaniu.
10455 - 2014
Unieważniony 2014.01.16 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę rozdrabniacza gałęzi do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
8967 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę rozdrabniacza gałęzi do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
32673 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
5771 - 2014
Unieważniony 2014.01.10 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
5373 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
46373 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz i dodatków paszowych mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
4765 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz i dodatków paszowych mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
47381 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty rzepakowej dla Zakładu Doświadczalnego w Poznaniu.
2399 - 2014
Unieważniony 2014.01.07 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego.
369 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.02 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego.
22969 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
5 - 2014
Rozstrzygnięty 2014.01.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
5 - 2014

Ogłoszenia aktualne
Ogłoszenia z roku 2018
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2016
Ogłoszenia z roku 2015
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja mgr Danuta Kryńska
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-27
Webmaster: D. Kryńska ITP