Licznik wizyt: 49107

zamówienia publiczne
ARCHIWUM - ROK 2013

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę narybku karpia królewskiego do ZD Falenty.
273513 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.12.16 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę narybku karpia królewskiego do ZD Falenty.
273513 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
266279 - 2013
Unieważniony 2013.12.09 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
263571 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.12.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
6639-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę narybku karpia królewskiego.
258711 - 2013
W trakcie
Zmiana SIWZ
2013.12.02
2013.12.03
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
245249 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.11.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
6619-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia dla kadry urzędniczej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych.
244367 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.11.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację szkolenia dla kadry urzędniczej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych.
25659 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia dotowane upraw rolnych (obowiązkowe) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach na lata 2013/2014.
244279 - 2013
Unieważniony 2013.11.19 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.
244277 - 2013
Unieważniony 2013.11.19 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.
244275 - 2013
Unieważniony 2013.11.19 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew w ramach cięć przerębowych z pełną zrywką drewna dłużycowego i stosowego.
244273 - 2013
Unieważniony 2013.11.19 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Stacji Diagnostycznej - Stanowiska Kontrolnego Badań Pojazdów w LBC Kłudzienko.
243323 - 2013
W trakcie 2013.11.18  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
243013 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.11.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
9751 - 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów biurowych: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
242921 - 2013
W trakcie
Wpłynęły pytania
Wpłynęły pytania
2013.11.18
2013.11.25
2013.11.26
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Przeprowadzenie badań ankietowych oraz opracowanie programu i prowadzenie bazy danych.
242905 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.11.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Przeprowadzenie badań ankietowych oraz opracowanie programu i prowadzenie bazy danych.
268691 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach w 2014 r.
243147 - 2013
W trakcie 2013.11.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej ITP w 2014r.
276499 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zapewnienie cateringu podczas seminarium w dniu 27 listopada 2013 r.
237255 - 2013
W trakcie 2013.11.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zapewnienie cateringu podczas seminarium w dniu 27 listopada 2013 r.
258389 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bydła do Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Biebrzy woj.podlaskie.
233627 - 2013
Unieważniony 2013.11.06 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna: Sprzedaż drewna dłużycowego - szacunkowa ilość - 250 m3.
232975 - 2013
Unieważniony 2013.11.06 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna: Sprzedaż drewna stosowego - szacunkowa ilość - 100 m3.
232955 - 2013
Unieważniony 2013.11.06 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługa leśną: Wycinka drzew w ramach cięć przerębowych z pełną zrywką drewna dłużycowego i stosowego.
232951 - 2013
Unieważniony 2013.11.06 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie upraw rolnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Zakładów Doświadczalnych w Falentach, Poznaniu i Biebrzy.
230863 - 2013
Unieważniony 2013.11.04 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę transportową: Przewóz pracowników Instytutu z Warszawy do Falent i z powrotem.
230799 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.11.04 Ogłoszenie o udziwlwniu zamówienia na usługę transportową: Przewóz pracowników Instytutu z Warszawy do Falent i z powrotem.
265853 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Wykonanie usług webmasterskich w zakresie publikacji materiałów kartograficznych w portalu tematycznym poświęconym monitoringowi efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego oraz opracowanie materiałów serwisów tematycznych.
229137 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Wykonanie usług webmasterskich w zakresie publikacji materiałów kartograficznych w portalu tematycznym poświęconym monitoringowi efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego oraz opracowanie materiałów serwisów tematycznych.
259581 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - ankietyzacja rolników realizujących program rolnośrodowiskowy na działkach RSS wytypowanych do monitoringu w roku 2013.
229115 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - ankietyzacja rolników realizujących program rolnośrodowiskowy na działkach RSS wytypowanych do monitoringu w roku 2013.
265849 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę młodego bydła.
225053 - 2013
Unieważniony 2013.10.28 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania.
221333 - 2013
222597 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.23 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania.
248817 - 2013
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę rolniczą.
218285 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów i materiału siewnego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
217281 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów i materiału siewnego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
265837 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych i serwera komputerowego z oprogramowaniem oraz bazy danych SQL Serwer do realizacji zadania: Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury.
211909 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych i serwera komputerowego z oprogramowaniem oraz bazy danych SQL Serwer do realizacji zadania: Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury.
248837 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę: Zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych w ramach systemu informacji geograficznej oraz zakup oprogramowania do utworzenia metadanych dla serii oraz zbiorów danych o obiektach rolniczych oraz akwakultury zgodnie z przyjętymi specyfikacjami technicznymi do realizacji zadania:Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury.
211881 - 2013
Unieważniony 2013.10.11 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zapewnienie usługi transportowej w dniach 15-16.10.2013 na trasie Falenty - Kazimierz Dolny n. Wisłą - Falenty w ramach warsztatów terenowych.
200605 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zapewnienie usługi transportowej w dniach 15-16.10.2013 na trasie Falenty - Kazimierz Dolny n. Wisłą - Falenty w ramach warsztatów terenowych.
237257 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i obsługę warsztatów dla wykonawców monitoringu efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego.
200595 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.10.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację i obsługę warsztatów dla wykonawców monitoringu efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego.
252645 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ankietyzację - przeprowadzenie badań biogazowni jako instalacji przetwarzającej odpady z produkcji zwierzęcej, roślinnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, kuchenne.
188423 - 2013
W trakcie
Wpłynęły pytania
2013.09.17
2013.09.23
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
181873 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.09.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
256505 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę przewoźnego samplera lodówkowy do poboru prób wody i ścieków z agregatowym systemem chłodzenia.
181795 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.09.09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury pomiarowej.
222613 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na koszenie kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Biebrzy.
177147 - 2013
Unieważniony 2013.09.04 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę rolniczą.
168863 - 2013
Unieważniony 2013.08.26 Zawiadomienie o unieważnieniu
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w postępowanie nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego uzasadnionym jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odbiorników GPS z oprogramowaniem.
166507 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.08.21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę odbiorników GPS z oprogramowaniem.
197035 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej.
166485 - 2013
Unieważniony 2013.08.21

Zawiadomienie o unieważnieniu
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion koniczyny.
165647 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.08.21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion koniczyny.
186999 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji nt.: Potencjał wytwórczy energii odnawialnej z dostępnej biomasy z uwzględnieniem znanych technologii.
161857 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.08.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji nt.: Potencjał wytwórczy energii odnawialnej z dostępnej biomasy z uwzględnieniem znanych technologii.
199311 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zapewnienie cateringu podczas konferencji nt.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji nt.: Potencjał wytwórczy energii odnawialnej z dostępnej biomasy z uwzględnieniem znanych technologii.
151491 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zapewnienie cateringu podczas konferencji
188435 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach.
150801 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Falentach.
250283 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
150799 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
177087 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę przenośnych mierników pH przewodnictwa-zasolenia oraz odbiorników GPS z oprogramowaniem.
150233 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.24 Zawiadomienie o wyborze oferty
Dla 2 części Zamówienia oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części. W związku z powyższym unieważniono postępowanie dla tej części na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę przenośnych mierników pH przewodnictwa-zasolenia oraz odbiorników GPS z oprogramowaniem.
180993 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion mieszanki traw dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
150155 - 2013
Unieważniony 2013.07.24 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Jedyna złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2013.
149095 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2013.
182407 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej: Przenośny zestaw do pomiaru i rejestracji stężenia CO2/H2O w powietrzu na bazie analizatora gazów pracującego techniką absorpcji promieniowania podczerwonego (NDIR) w układzie przepływowym.
149083 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej.
172301 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion mieszanki traw do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
144849 - 2013
Unieważniony 2013.07.16 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS i RSO w roku 2013.
144865 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS i RSO w roku 2013.
182399 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę rolniczą.
144901 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę rolniczą.
166705 - 2013
Ogłoszenie o anulowaniu ogłoszenia.
141627 - 2013
  2013.07.12  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyny rolniczej.
140965 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyny rolniczej.
197117 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i obsługę szkolenia.
138375 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację i obsługę szkolenia.
160215 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring gleb na wybranych działkach RSS w roku 2013.
133091 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.07.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - monitoring gleb na wybranych działkach RSS w roku 2013.
185669 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie dotowane upraw rolnych - obowiązkowe i dobrowolne.
128343 - 2013
Unieważniony 2013.07.01

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w postępowanie nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji, nt.: Potencjał wytwórczy energii odnawialnej z dostępnej biomasy z uwzględnieniem znanych technologii.
111823 - 2013
Unieważniony 2013.06.14 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - błędnie określono miejsce organizacji konferencji.
    2013.06.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie porządku wokół budynku MOB w Krakowie.
111481 - 2013
    2013.06.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzątanie pomieszczeń w KPOB w Bydgoszczy.
111459 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
111421 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.06.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
171209 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawcząa: Wykonanie komputerowego oprogramowania bazodanowego o technologiach utrzymania zwierząt i wyposażeniu spełniającym wymogi dyrektyw wraz z implementacją sprzętową.
105337 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.06.10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawcząa: Wykonanie komputerowego oprogramowania bazodanowego o technologiach utrzymania zwierząt i wyposażeniu spełniającym wymogi dyrektyw wraz z implementacją sprzętową.
160219 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie upraw rolnych Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Zakładach Doświadczalnych.
104877 - 2013
Unieważniony 2013.06.10 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
89665 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
137047 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę jałówek do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
82673 - 2013
Unieważniony 2013.05.21 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zboża paszowego dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
82653 - 2013
Unieważniony 2013.05.21 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Catering dla uczestników III sesji walidacyjnej i Catering na konferencję podsumowującą w ramach projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
81381 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.05.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Catering dla uczestników III sesji walidacyjnej i Catering na konferencję podsumowującą w ramach projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
107807 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji.
69701 - 2013
Unieważniony 2013.05.09 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bydła młodego dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
69689 - 2013
Unieważniony 2013.05.09 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zboża paszowego dla bydła do ZD Biebrza.
65537 - 2013
Unieważniony 2013.04.30 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
58591 - 2013
Unieważniony 2013.04.18 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Ankietyzacja 40 gospodarstw w 7 województwach.
55151 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.04.12 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Ankietyzacja 40 gospodarstw w 7 województwach.
136443 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych.
55149 - 2013
Unieważniony 2013.04.12 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji dla Zakładów Doświadczalnych Instytutu.
52985 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.04.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków higieny doju, mycia i dezynfekcji dla Zakładów Doświadczalnych Instytutu.
124337 - 2013

  2013.04.03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych ze Stacji Badawczej w Gdańsku.
49731 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych dla ITP ZD Falenty.
47301 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych dla ITP ZD Falenty.
82605 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia: Szerokopasmowy wzmacniacz mocy RF do badań EMC.
46449 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzenia: Szerokopasmowy wzmacniacz mocy RF do badań EMC.
107775 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
45161 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
69691 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego ITP w Bydgoszczy.
40929 - 2013
Unieważniony 2013.03.19 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak złożonych ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opryskiwacza zaczepianego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
40907 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę opryskiwacza zaczepianego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
81393 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Elblągu i Szczecinie.
38675 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Elblągu i Szczecinie.
60493 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - organizacja, przeprowadzenie i analiza wyników monitoringu awifauny w roku 2013.
37873 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.13 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
99755 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
36945 - 2013
W trakcie 2013.03.11  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych z Mazowieckiego Ośrodka Badwczego ITP w Kłudzienku.
33919 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych z Mazowieckiego Ośrodka Badwczego ITP w Kłudzienku.
92015 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego.
33765 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego.
57197 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła.
33129 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.03.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła.
49693 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyny rolniczej.
32967 - 2013
Unieważniony 2013.03.04 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na ankietyzacji 40 gospodarstw w 7 województwach.
30179 - 2013
  2013.02.26
Wykonawcy uchyla się od podpisania umowy - ogłoszony 2 przetarg
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę logistyczno-organizacyjną związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników praktyk w ramach III Modułu na potrzeby projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
20069 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.07 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę logistyczno-organizacyjną związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników praktyk w ramach III Modułu na potrzeby projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
34421 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń ( z wykorzystaniem włąsnych środków sanitarnych) w budynku biurowo-laboratoryjnym w Falenatch al.Hrabska 3 05 090 Raszyn.
17765 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzątanie pomieszczeń ( z wykorzystaniem włąsnych środków sanitarnych) w budynku biurowo-laboratoryjnym w Falenatch al.Hrabska 3 05 090 Raszyn.
33585 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty rzepakowej dla ZD ITP Poznań. Zakres i warunki dostawy podano w SIWZ.
17685 - 2013
Unieważniony 2013.02.04 W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegająca odrzuceniu postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żyta jarego dla ZD ITP Poznań. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia podano w SIWZ.
17673 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę żyta jarego dla ZD ITP Poznań.
36961 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanki paszowej uzupełniającej dla bydła mlecznego dla ZD ITP Poznań.
17669 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mieszanki paszowej uzupełniającej dla bydła mlecznego dla ZD ITP Poznań.
40635 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów i środków ochrony roślin.
17663 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów i środków ochrony roślin.
49703 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładów Doświadczalnych ITP.
17399 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy dla Zakładów Doświadczalnych ITP.
54349 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
17453 - 2013
Unieważniony 2013.02.01 W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegająca odrzuceniu postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
17445 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.02.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
63365 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanek uzupełniających i dodatków paszowych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
17435 - 2013
Unieważniony 2013.02.01 W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegająca odrzuceniu postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
16147 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
33725 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej.
14747 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej.
29179 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów i środków ochrony roślin dla Zakładów Doswiadczalnych ITP.
14635 - 2013
W trakcie 2013.01.28  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę rozsiewacza nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
13393 - 2013
W trakcie
Wpłynęły pytania
2013.01.24
2012.02.01
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanek uzupełniających i dodatków paszowych dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
12727 - 2013
Unieważniony 2013.01.23 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
12621 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.23 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
166783 - 2013
2013-118695-F03-PL
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
12607 - 2013
Unieważniony 2013.01.23 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła dla Zakałdu Doświadczalnego ITP w Falentach.
12601 - 2013
Unieważniony 2013.01.23 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy.
12579 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.23 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy.
33577 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę p asz treściwych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
7367 - 2013
Unieważnienie 2013.01.23
W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę śruty sojowej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach.
7359 - 2013
Unieważnienie 2013.01.23 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania antywirusowego.
7315 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.11 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania antywirusowego.
20533 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
3255 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.07 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana wywóz nieczystości stałych z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
33629 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
3245 - 2013
Rozstrzygnięty 2013.01.07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
22043 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla ITP.
3231 - 2013

Rozstrzygnięty

2013.01.07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla ITP.
22041 - 2013

Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Kazimierz Borys
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-07
Webmaster: ITP