Licznik wizyt: 49107

zamówienia publiczne
aRCHIWUM - Rok 2012

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.
258913 - 2012
Rozstrzygnięty 2013.01.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.
6811 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę komunalną.
255981 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.04 Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę komunalną.
4761 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi informatyczne.
254059 - 2012
Rozstrzygnięty 2013.01.15
Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi informatyczne.
8513 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie majątku Instytutu w 2013r.
253451 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.11.30 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie majątku Instytutu w 2013r.
4703 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na badania ankietowe.
250541 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na badania ankietowe.
270291 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego.
250517 - 2012
Rozstrzygnięty 2013.01.17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego - część 1 i 2.
9745 - 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego część 3 i 4.
9757 - 2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
248961 - 2012
Unieważnienie 2013.01.23 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatów fotograficznych wyposażonych w zintegrowany odbiornik GPS Dostawa odbiornika GPS do zastosowań GIS.
247709 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatów fotograficznych wyposażonych w zintegrowany odbiornik GPS Dostawa odbiornika GPS do zastosowań GIS.
272855 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
247407 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
272847 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą:Wdrożenie systemu przesyłu informacji i wdrożenie oprogramowania do hamowni EGGERS Dynamometr PT 301 MES.
247379 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą:Wdrożenie systemu przesyłu informacji i wdrożenie oprogramowania do hamowni EGGERS Dynamometr PT 301 MES.
267059 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy do ZD ITP Poznań.
246481 - 2012
Unieważniony 2012.11.21 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz pracowników.
236321 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz pracowników.
270287 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą - ankietyzacja.
236211 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.11.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą - ankietyzacja.
257999 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych.
236195 - 2012
Unieważniony 2012.12.20
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że najtańsza złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
236165 - 2012
Unieważniony 2012.12.20 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że najtańsza złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
230993 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.10.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
258001 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komuterowego wraz z oprogramowaniem.
229851 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.10.30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komuterowego wraz z oprogramowaniem.
6839 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na badania ankietowe.
229675 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.10.30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na badania ankietowe.
250551 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na badania ankietowe.
228831 - 2012
W trakcie 2012.10.29  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ankiet badawczych.
228811 - 2012
W trakcie 2012.10.29  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na publikacji przez wydawcę ogłoszeń prasowych w dwutygodniku oświatowym o zasięgu ogólnopolskim.
225847 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.12.17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na publikacji przez wydawcę ogłoszeń prasowych w dwutygodniku oświatowym o zasięgu ogólnopolskim.
267047 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odbiornika GPS i aparatów fotograficznych z wbudowanym GPS.
224079 - 2012
W trakcie 2012.10.22 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę odbiornika GPS i aparatów fotograficznych z wbudowanym GPS.
244519 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna stosowego w ilości ok. 200 m3, sprzedaż drewna wielkowymiarowego w ilości 400 m3 w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy.
220945 - 2012
W trakcie 2012.10.17  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Instytutu-Technologiczno-Przyrodniczego.
220333 - 2012
Unieważniony 2012.10.16 W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Termomodernizacja budynku biurowego w MOB Kłudzienko.
220261 - 2012
Unieważniony 2012.10.16 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy.
    2012.10.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania Co-liber i Archvairus.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew w ramach cięć gniazdowych i przerębowych wraz z pełną zrywką drewna dłużycowego i stosowego.
217315 - 2012
W trakcie 2012.10.11  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce - ankietyzacja rolników realizujących program rolnośrodowiskowy na działkach RSS wytypowanych do monitoringu w roku 2012.
216801 - 2012
W trakcie 2012.10.11  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odbiornika GPS i aparatów fotograficznych z wbudowanym GPS.
216137 - 2012
Unieważniony 2012.10.10 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy. Nawóz wapniowy o zawartości minimum 75% węglanu wapnia (CaCO3), w tym co najmniej 43% CaO całkowitego i zawartości 3% tlenku magnezu, w tym co najmniej 2,5% MgO rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz granulowany. Ilość 24t dostarczony w big-bagach po 600kg.
215985 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.10.10 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
239037 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej.
207433 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.09.28
Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej.
234771 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Publikację ogłoszeń prasowych w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
195783 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.09.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Publikację ogłoszeń prasowych w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
233555 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ankietyzacja - Przeprowadzenie badań zużycia oleju napędowego w wybranych technologiach uprawy roślin energetycznych.
194757 - 2012
W trakcie 2012.09.10 Zawiadomienie o wyborze oferty
Usługi nie zrealizowano - wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę młynka hydrometrycznego dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach; Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy.
192387 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.09.06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę młynka hydrometrycznego dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach; Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy.
209271 - 2012
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Rozbudowa i dostosowanie posiadanego zaplecza informatycznego w nowe funkcje.
187303-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu bazy danych w zakresie informatyczno-sprzętowym do systemu monitorowania technologii utrzymania zwierząt i wyposarzeniu spełniającym wymogi dyrektyw.
183849 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.08.24 Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnione zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie projektu bazy danych w zakresie informatyczno-sprzętowym do systemu monitorowania technologii utrzymania zwierząt i wyposarzeniu spełniającym wymogi dyrektyw.
215441 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na publikację ogłoszeń prasowych w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby projektu: Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
179823 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.08.21 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na publikację ogłoszeń prasowych w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby projektu: Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
234295 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na publikację ogłoszeń prasowych w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby projektu Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
170369 - 2012
Unieważniony 2012.08.07 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu bazy danych w zakresie informatyczno-sprzętowym do systemu monitorowania technologii utrzymania zwierząt i wyposażeniu spełniającym wymogi dyrektyw.
169301 - 2012
Unieważniony 2012.08.03
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że najtańsza złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie komputerowego bazodanowego systemu monitorowania uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych.
169107 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.08.03 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie komputerowego bazodanowego systemu monitorowania uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych.
196063 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę cieląt (byczków) rasy Symentaler w wadze od 100 do 120 kg w ilości 100-120 szt.
165899 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.07.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę cieląt (byczków) rasy Symentaler w wadze od 100 do 120 kg w ilości 100-120 szt.
189723 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
158937 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.07.20

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o 2 wyborze oferty
Zawiadomienie o 3 wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
199889 - 2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
157305 - 2012
Unieważniony 2012.07.19 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
155039 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.07.17 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
187261 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą.
155037 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.07.17 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą.
187273 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kotłowni gazowej i budowę instalacji CO w hali wystawowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach - Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku.
150303 - 2012
Unieważniony
2012.07.10 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prace badawczo-rozwojowe.
142429 - 2012
142663 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.06.29 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na prace badawczo-rozwojowe.
187285 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej.
140261 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.06.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury pomiarowej.
207009 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ankietyzację 80-ciu gospodarstw w 9 województwach.
133903 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.06.20 Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia na ankietyzację 80-ciu gospodarstw w 9 województwach.
197521 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie dokonania poboru próbek wody z punktów monitoringu jakości wody założonych w wytypowanych gospodarstwach i zebranie danych charakteryzujących zagrożenia z działalności rolniczej w tychże gospodarstwach.
133901 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.06.20 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na usługę badawczą.
157275 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej.
125659 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.06.06 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej.
148503 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego.
122141 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.06.01 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowego.
150179 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do wszystkich obiektów Instytutu.
113049 - 2012
Unieważniony 2012.05.22 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia laboratorium chemicznego ITP Falenty.
111607 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.05.21 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia laboratorium chemicznego ITP Falenty.
135207 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa odbiorników GPS.
109783 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.05.17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa odbiorników GPS.
130015 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej.
105981 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.05.14 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej.
127861 - 2012
  Rozstrzygnięty 2012.04.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów mineralnych do nawożenia pól doświadczalnych w KPOB w Bydgoszczy.
94503 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę badawczą: Opracowanie zadania pod nazwą: Ocena transportu zanieczyszczeń w zlewni Narwi dla wybranych scenariuszy gospodarki rolnej w oparciu o modelowanie matematyczne.
85133 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.04.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę badawczą: Opracowanie zadania pod nazwą: Ocena transportu zanieczyszczeń w zlewni Narwi dla wybranych scenariuszy gospodarki rolnej w oparciu o modelowanie matematyczne.
101417 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.
82349 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.04.11
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.
118077 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi gastronomicznej.
80623 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.04.10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi gastronomicznej.
94483 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy, dostawę nawozu wapniowo-magnezowego.
79261 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.04.05 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy, dostawę nawozu wapniowo-magnezowego.
101989 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac projektowych instalacji gazowej, wewnętrznej grzewczej i ciepłej wody oraz kotłowni dla części biurowej budynku Hali Wystawienniczej w Mazowieckim Ośrdoku Badawczym Instytutu w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki.
67569 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.03.23 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie prac projektowych instalacji gazowej, wewnętrznej grzewczej i ciepłej wody oraz kotłowni dla części biurowej budynku Hali Wystawienniczej w Mazowieckim Ośrdoku Badawczym Instytutu w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki.
93063 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę fizyczną obiektów Instytutu w Warszawie,Poznaniu i Kłudzienku.
67455 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.03.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ochronę fizyczną obiektów Instytutu w Warszawie,Poznaniu i Kłudzienku.
102515 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie zadania pod nazwą: Ocena transportu zanieczyszczeń w zlewni Narwi dla wybranych scenariuszy gospodarki rolnej w oparciu o modelowanie matematyczne.
67419 - 2012
Unieważniony 2012.03.23 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym została złożona 1 oferta. Wykonawca, który złożył ofertę nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w związku z powyższym został on wykluczony na podstawie art 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4. W związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy dla Zakłądu Doświadczalnego ITP w Poznaniu.
67273 - 2012
W trakcie 2012.03.23  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych i laboratoryjnych.
60331 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.03.15 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli biurowych i laboratoryjnych.
150199 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych.
59973 - 2012
Unieważniony 2012.03.15 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion traw.
58425 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.03.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion traw.
82121 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samojezdnego wozu paszowego dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
57243 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.03.12 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samojezdnego wozu paszowego dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
94373 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych z przeznaczeniem do nawożwenia pól doświadczalnych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badawczym Instytutu.
45449 - 2012
Unieważniony 2012.02.27 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prace badawczo-rozwojowe.
45283 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.27 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na prace badawczo-rozwojowe.
83371 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli i aparatury laboratoryjnej wraz z montażem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
43439 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.23 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli i aparatury laboratoryjnej wraz z montażem do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
108365 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik: nr 2 do SIWZ.
40211 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.20 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Instytutu, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik: nr 2 do SIWZ.
76783 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samojezdnego wozu paszowego.
40049 - 2012
Unieważniony 2012.02.20 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artukułów chemii gospodarczej.
38779 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.16 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artukułów chemii gospodarczej.
54887 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych do ZD Biebrza.
35395 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów mineralnych do ZD Biebrza.
65579 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
34349 - 2012
Unieważniony 2012.02.10 Dla 1 części zamówienia jedyny wykonawca, który złożył ofertę uchyla się od podpisania umowy. W związku z tym, że nie ma innych ofert na tę część Zamówienia postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 Ustawy pzp.
Dla 2 i 3 części Zamówienia odrzucono jedyną złożoną ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy pzp ze względu na to, że nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dla tych części Zamówienia postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 Ustawy pzp.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachu Hali wystawowej w MOB ITP w Kłudzienku.
32585 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dachu Hali wystawowej w MOB ITP w Kłudzienku.
71449 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion pszenicy do ZD Falenty.
32431 - 2012
Unieważniony 2012.02.08 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że nie wpłynęła żadna oferta.
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację warsztatów dla potrzeb optymalizacji metodyk i monitoringu efaktów pakietowych przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym w roku 2011
31193 - 2012
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi webmasterskie
31155 - 2012
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie projektu bazy danych w zakresie informatyczno-sprzętowym do systemu monitorowania uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych"
31083 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej.
30957 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.07
2012.02.08
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury pomiarowej.
54905 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
30933 - 2012
Unieważniony 2012.02.07
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych do ZD ITP Falenty.
30405 - 2012
W trakcie 2012.02.07  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy.
30399 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion kukurydzy.
71637 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na samojezdny wóz paszowy.
30181 - 2012
Unieważniony 2012.02.06 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kroczka karpia królewskiego do ZD Falenty.
28709 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.02.03 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kroczka karpia królewskiego do ZD Falenty.
54925 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie usług hotelowych i restauracyjnych.
23609 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.01.27
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie usług hotelowych i restauracyjnych.
47329 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Elblągu i Szczecinie.
13821 - 2012
Rozstzygnięty 2012.01.13 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla pracowników Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Elblągu i Szczecinie.
54945 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kseropokiarek dla ITP.
13547 - 2012
Unieważniony 2012.01.13 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych.
13375 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.01.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli biurowych.
206165 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania antyrwirusowego.
10175 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.01.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania antyrwirusowego.
36961 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy.
10109 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.01.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy.
38835 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utworzenia systemu monitoringu agrometeorologicznego i jego obsługi w latach 2012-2015.
4731 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.01.05
2012.01.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utworzenia systemu monitoringu agrometeorologicznego i jego obsługi w latach 2012-2015.
67245 - 2012
  Rozstrzygnięty 2012.01.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup danych meterologicznych i hydrologicznych
4703 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej.
1277 - 2012
Rozstrzygnięty 2012.01.03 W tym przypadku (sprzedaż) nie obowiązuje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Były 2 oferty:
Oferta 1: "AGRO-HANDEL" inż. Sławomir Górski Kołaczków 15 06-406 Opinogóra Górna tel.: 609 521 837, 23 671 16 03, Wartość netto oferty: 800,00 zł/tonę
Oferta 2: Przedsiębiorstwo Handlowe "SOMIR" Sp. z o.o. Wieniec 72C 87-880 Brześć Kujawski tel./fax: 54 252 66 01, 54 252 67 94
Wartość netto oferty: 780,00 zł/tonę
Wybraliśmy 1 ofertę jako korzystniejszą (wyższa cena za zboże)

Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Kazimierz Borys
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-07
Webmaster: ITP