Licznik wizyt: 49107

zamówienia publiczne
aRCHIWUM - Rok 2011

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych.
345553 - 2011
Unieważniony 2011.12.28 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej.
344787 - 2011
Unieważniony 2011.12.27 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch ciągników rolniczych do ZD Biebrza.
342069 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę dwóch ciągników rolniczych do ZD Biebrza.
65627 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz dla bydła do Zakładów Doświadaczlnych Instytutu.
338955 - 2011
Unieważniony 2011.12.21 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie: Brak ofert niepodlegających odrzuceniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Poznaniu.
336269 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Doświadczalnego Instytutu w Poznaniu.
26425 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
334923 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
27009 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na aktualizację i wdrożenie oprogramowania (baza homologacyjna).
332573 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na aktualizację i wdrożenie oprogramowania (baza homologacyjna).
348265 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w ITP.
326173 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w ITP.
27499 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
324813 - 2011
Unieważniony 2011.12.08 Dla 1- 14, 16-23 części Zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że nie wpłynęła żadna oferta dla tych części Zamówienia.
Dla 15 części Zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą dla tej części Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu i prowadznie bazy danych.
324411 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.08
2011.12.14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie programu i prowadznie bazy danych.
348289 - 2011
  Rozstrzygnięty 2011.12.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie ekspertyzy.
323961 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych.
319995 - 2011
Unieważniony 2011.12.06 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła.
319123 - 2011
Unieważniony 2011.12.06 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego oraz oleju opałowego.
317737 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego oraz oleju opałowego.
26375 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi badawczej.
315913 - 2011
316913 - 2011
Unieważniony 2011.12.02
2011.12.05
Unieważniono ze względu na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą komisja
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi badawczej.
315853 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi badawczej.
337319 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi badawczej.
315833 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.12.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi badawczej.
330701 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.
311289 - 2011
Unieważniony 2011.11.29 Złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie badań technologii uprawowych pod kątem nakładów materiałowo-energetycznych na podstawie opracowanych ankiet.
308337 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.11.25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie badań technologii uprawowych pod kątem nakładów materiałowo-energetycznych na podstawie opracowanych ankiet.
334991 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku Instytutu w 2012r.
307517 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.11.24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenie majątku Instytutu w 2012r.
25403 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Zakładów Doświadczlnych Instytutu oraz oleju opałowego.
305949 - 2011
Unieważniony 2011.11.23 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie wyposażenia roboczego multipielnika do odchwaszczania ekologicznych plantacji warzyw na płaskim terenie i na zagonach wg. szkicowej dokumentacji i egzemplarzy modelowych.
305971 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.11.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie wyposażenia roboczego multipielnika do odchwaszczania ekologicznych plantacji warzyw na płaskim terenie i na zagonach wg. szkicowej dokumentacji i egzemplarzy modelowych.
317773 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drewnianej kładki na obszarze wodno-błotnym w rezerwacie przyrody Torfowisko Linje gmina Dąbrowa Chełmińska.
305917 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.11.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drewnianej kładki na obszarze wodno-błotnym w rezerwacie przyrody Torfowisko Linje gmina Dąbrowa Chełmińska.
25211 - 2012
  Rozstrzygnięty 2011.11.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie ekspertyzy:
Gospodarka wodna, stan ochrony przeciwpowodziowej oraz jej potrzeby na transgenicznym odcinku rzeki Bug.

305151 - 2011
Ogłoszenie o Konkursie: OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO PROJEKTU.
303851 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.11.22 Ogłoszenie o wynikach Konkursu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO PROJEKTU.
109587 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowej: Anemometr czaszowy z sygnałem wyjściowym 0-10 VDC kod WSZ 38552000-9.
294529 - 2011
W trakcie 2011.11.10  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem zgodnie z parametrami zawartymi w załączniku nr 5 w 2 częściach zamówienia.
289037 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.11.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem zgodnie z parametrami zawartymi w załączniku nr 5 w 2 częściach zamówienia.
25399 - 2012
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na obsługę prawną Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
286347 - 2011
W trakcie 2011.11.02  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej: Anemometr czaszowy z sygnałem wyjściowym 0-10VDC szt.1.
285753 - 2011
Unieważniony 2011.11.02 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna stosowego w ilości szacunkowej 133 m3.
285391 - 2011
Unieważniony 2011.11.02 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew na powierzchni zrębowej łącznie z pełną zrywką drewna dłużycowego i stosowego na powierzchni ok. 2,90ha.
285377 - 2011
Unieważniony 2011.11.02 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie wyposażenia roboczego multipielnika do odchwaszczania ekologicznych plantacji warzyw na płaskim terenie i na zagonach wg. szkicowej dokumentacji i egzemplarzy modelowych.
280801 - 2011
Unieważniony 2011.10.26 Jedyna złożona oferta przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew na powierzchni zrębowej łącznie z pełną zrywką drewna dłużycowego i stosowego na powierzchni ok. 2,90ha w ZD ITP Biebrza woj.podlaskie.
274127 - 2011
Unieważniony 2011.10.19 Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna dłużycowego w Zakładzie Doświadczlanym w Biebrzy.
272317 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.10.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż drewna dłużycowego w Zakładzie Doświadczlanym w Biebrzy.
302689 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna stosowego - szacunkowa ilość 133 m3.
272303 - 2011
Unieważniony 2011.10.18 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż dwóch zgarniaczy linowych i pompy do mieszania i przepompowywania gnojowicy dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
269801 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.10.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę i montaż dwóch zgarniaczy linowych i pompy do mieszania i przepompowywania gnojowicy dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy.
300441 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem.
269747 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.10.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem.
289505 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie internetowej aplikacji do obsługi bazy monitoringu skuteczności pakietów przyrodniczych Programu Rolnośrodowiskowego.
259821 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.10.03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie internetowej aplikacji do obsługi bazy monitoringu skuteczności pakietów przyrodniczych Programu Rolnośrodowiskowego.
34787 - 2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pługa obracalnego.
251289 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.09.21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pługa obracalnego.
265357 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych do Mazowieckiego Ośrodka Badawczego ITP w Kłudzienku koło Grodziska Mazowieckiego.
244795 - 2011
244859 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.09.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych do Mazowieckiego Ośrodka Badawczego ITP w Kłudzienku koło Grodziska Mazowieckiego.
289499 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych.
244755 - 2011
Unieważniony 2011.09.14 Jedyny Wykonawca, który złożył ofertę uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego typu notebook wraz z oprogramowaniem.
240649 - 2011
Unieważniony 2011.09.08 Jedyny Wykonawca, który złożył ofertę nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych.
238975 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.09.07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów mineralnych.
276471 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych.
232205 - 2011
Unieważniony 2011.08.31 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego typu notebook wraz z oprogramowaniem.
230521 - 2011
Unieważniony 2011.08.29 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę prototypu agregatu uprawowo-siewnego.
228649 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.08.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie i dostawę prototypu agregatu uprawowo-siewnego.
266113 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych: płyta termoizolacyjna z pianki poliuretanowej o grubości 40mm, z obu stron zafoliowana, - profil plastikowy H-40mm 640m.b., - profil plastikowy U-40mm 185m.b. - zawieszka L200 580szt..
224419 - 2011
Unieważniony 2011.08.22 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów.
222729 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.08.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów.
259451 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
219867 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.08.16
2011.08.19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
257249 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów.
213897 - 2011
Unieważniony 2011.08.08 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych do Mazowieckiego Ośrodka Badawczego ITP w Kłudzienku koło Grodziska Mazowieckiego.
210553 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.08.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych do Mazowieckiego Ośrodka Badawczego ITP w Kłudzienku koło Grodziska Mazowieckiego.
238113 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
208025 - 2011
208551 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.08.01
2011.08.02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
238121 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę przegród stanowiskowych dla bydła dla ZD Biebrza.
207073 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.08.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę przegród stanowiskowych dla bydła dla potrzeb ZD Biebrza.
228655 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do pomiarów meterologiczno-hydrologicznych.
180827 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.07.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę systemu do pomiarów meterologiczno-hydrologicznych.
220329 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu pomiarowego wybranych parametrów agroklimatu.
180825 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.07.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę systemu pomiarowego wybranych parametrów agroklimatu.
220327 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych ze Stacji Badwczej ITP w Gdańsku.
161939 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.06.10
2011.06.15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych ze Stacji Badwczej ITP w Gdańsku.
207057 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
161835 - 2011
163395 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.06.10
2011.06.13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
207067 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: modernizacja stacji wodociągowej z budową zbiornika wyrównawczego na wodę o pojemności 50 m3, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy.
154385 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.06.02
2011.06.16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane.
227783 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła.
152703 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.05.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz treściwych dla bydła.
184537 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Poznaniu.
152735 - 2011
W trakcie 2011.05.31  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych ze Stacji Badawczej Żuławskiego Ośrodka Badawczego
152675 - 2011
Unieważniony 2011.05.31 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych.
149935 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych.
199727 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi rolnicze.
139455 - 2011
Unieważniony 2011.05.17 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
136873 - 2011
Unieważniony 2011.05.13 Dla 1 części Zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, dla 2 części Zamówienia została złożona 1 oferta. Złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Parametry oferowanych komputerów nie odpowiadają parametrom wymaganym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych dla bydła.
136465 - 2011
W trakcie 2011.05.12  
  Rozstrzygnięty 2011.04.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania.
124721 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: modernizacja hydroforni i budowa zbiornika wyrównawczego na wodę o pojemności 50m3, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy.
122275 - 2011
Unieważniony 2011.04.22 Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania.
113699 - 2011
W trakcie 2011.04.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania.
131197 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.
112297 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.04.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane.
160907 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tuszy do drukarek.
108033 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.04.06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę tuszy do drukarek.
132225 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tonerów dla ITP.
98953 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.03.28
2011.03.30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę tonerów dla ITP.
128393 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych z obiektów Instytutu.
94367 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.03.23
2011.03.28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych z obiektów Instytutu.
152123 - 2011
  • Dla części Zamówienia 2, 3, 5, 6, 7 Przetarg unieważniono.
  • Dla 2, 3, 5, 7 części Zamówienia nie wpłynęły żadne oferty,
  • Dla 6 cześć Zamówienia przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - błędnie podano w specyfikacji częstość wywozu nieczystości.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej.
91721 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.03.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej.
111423 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania.
77651 - 2011
84279 - 2011
Unieważniony 2011.03.09
2011.03.15
Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania dla ITP.
77623 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.03.09
2011.03.09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania dla ITP.
114859 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych.
74865 - 2011
Unieważniony 2011.03.07 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych dla ZD ITP Poznań.
74333 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.03.07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów sztucznych dla ZD ITP Poznań.
125869-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
71779 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.03.03
2011.03.08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystości stałych z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
125915-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla kur.
69947 - 2011
71075 - 2011
Unieważniony 2011.03.02
2011.03.02
Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych.
69861 - 2011
W trakcie 2011.03.02  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów i nasion dla Zakładów Doświadczalnych ITP.
50427 - 2011
Unieważniony 2011.02.11 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi hotelowe i restauracyjne.
49593 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.02.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi hotelowe i restauracyjne.
118541 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła, dostawę nasion kukurydzy.
48895 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.02.10 2011.02.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła, dostawę nasion kukurydzy.
125805-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw.
42577 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.02.07 2011.02.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw.
74813 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.
42429 - 2011
Unieważniony 2011.02.07  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania: Program MALTAB z następującymi TOOLBOXAMI do niego CURVE FITTINGTOOLBOX i STATISTICS TOOLBOX.
42349 - 2011
42591 - 2011
Unieważniony 2011.02.07
2011.02.08
Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania : środowisko do programowania graficznego, testów, pomiarów i sterowania (LavVIEW) 5 licencji badawczych ze wsparciem technicznym i aktualizacjami przez jeden rok.
42331 - 2011
42601 - 2011
Unieważniony 2011.02.07
2011.02.07
Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów i materiału siewnego dla zakładów doświadczalnych ITP.
38341 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.02.02
2011.02.04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów i materiału siewnego dla zakładów doświadczalnych ITP.
80139 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych.
36325 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.02.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych.
69903 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania antywirusowego.
35075 - 2011
Rozstrzygnięty 2011.02.01
2011.02.03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania antywirusowego.
91731 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi hotelowe i restauracyjne.
28629 - 2011
Unieważniony 2011.01.26 Były 2 oferty, 1 wykonawca został wykluczony, a oferta 2 wykonawcy została odrzucona.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania antywirusowego , tonerów i drukarek.
22677 - 2011
Rozstrzygnięty
2011.01.19
2011.01.24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania antywirusowego , tonerów i drukarek.
80171 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych.
21995 - 2011
W trakcie
Zmiana załączników
2011.01.19  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych.
21975 - 2011
22271 - 2011
W trakcie
Zmiana załączników
Wprowadzono zmiany
2011.01.19
2011.01.19
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek z numerem ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy.
15417 - 2011
W trakcie
Wpłynęły pytania
Wpłynęło pytanie
2011.01.13  

Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Kazimierz Borys
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-07
Webmaster: ITP