zamówienia publiczne
aRCHIWUM - Rok 2010

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych.
377181 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych.
33637-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane - modernizacja i rozbudowa jałownika w ZD Biebrza.
375487 - 2010
16689 - 2011
Rozstrzygnięty 2010.12.30
2011.01.14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - modernizacja i rozbudowa jałownika w ZD Biebrza.
80159 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę apratury badawczej i pomiarowej.
372343 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.28
2011.01.04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę apratury badawczej i pomiarowej.
37201 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w MOK Kłudzienko.
366151 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w MOK Kłudzienko.
33649-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ITP O/Poznań
363023 - 2010
368627 - 2010
372763 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.17
2010.12.22
2010.12.28
2010.12.31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w ITP O/Poznań
71093 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.
359799 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.14 2011.02.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.
51671 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych: tonerów, tuszy iatramentów do urządzeń biurowych dla ITP
358167 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych: tonerów, tuszy iatramentów do urządzeń biurowych dla ITP
27819 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych dla ITP na 2011 r.
358159 - 2010
Unieważniony 2010.12.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów biurowych dla ITP na 2011 r. - unieważnienie
21831 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów chemii gospodarczej.
358153 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów chemii gospodarczej.
24153 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła - wysłodziny w ilości 1200 ton do ZD ITP w Biebrzy woj. podlaskie.
355163 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.12.10
2010.12.13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła - wysłodziny w ilości 1200 ton do ZD ITP w Biebrzy woj. podlaskie.
36913 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialnosci cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2011r."
342585 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.11.30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialnosci cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2011r."
14717 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prace badawczo-rozowjowe o charakterze naukowym - monitoring ornitofauny.
337879 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.11.26
2010.11.29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na prace badawczo-rozowjowe o charakterze naukowym - monitoring ornitofauny.
22009 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prace badawczo-rozwojowe o charakterze naukowym.
323621 - 2010
Unieważniony 2010.11.16
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych
315559 - 2010
W trakcie 2010.11.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów sztucznych
8835 - 2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej
315541 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.11.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej
348185 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna stosowego
298059 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.10.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż drewna stosowego
316535 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna dłużycowego.
298019 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.10.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż drewna dłużycowego.
339663 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w ilości 1410 m3
275483 - 2010
276055 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.10.06
2010.10.06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż drewna w ilości 1410 m3
331215 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin na zboża ozime do oprysku upraw na powierzchni 150 ha: 1.Izoherb 500 SC, 2.Goldenfenikan SC, 3.Glean 75 WG, 4.Lentipur 500 SC. Dostawa do Zakłądu Doświadczalnego ITP w Poznaniu wl.Biskupińska 67.
274095 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.10.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin.
315595 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew na powierzchniach zrębowych z pełną zrywką drewna dłużycowego i stosowego na powierzchni ok. 7,00 ha.
274061 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.10.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wycinkę drzew na powierzchni 7 ha.
315579 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion pszenicy.
266843 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.09.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion pszenicy.
308675 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych.
266825 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.09.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na dostawę nawozów mineralnych.
308623 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony roślin.
261737 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.09.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę środków ochrony roślin.
297065 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pozyskanie i sprzedaż drewna w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy woj.podlaskie.
261715 - 2010
Unieważniony 2010.09.23 Złożona została 1 oferta.
Oferowana cena na drewno w/w oferty jest mniejsza od minimalnej wymaganej ceny przez Zamawiającego.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Badawczego Ciągników.
252549 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.09.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Badawczego Ciągników.
273547 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła
251177 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.09.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła
267023 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę rolniczą
240453 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.09.03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę rolniczą - usługa sieczkarni do kukurydzy.
273937 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion pszenżyta ozimego
236419 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nasion pszenżyta ozimego
259417 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyny rolniczej
236173 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyny rolniczej - Ladowacz TUR 5 z oprzyrządowaniem.
283769 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła
234097 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.30
2010.09.01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła
259397 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Badawczego Ciągników
234063 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.30
2010.09.01
2010.09.06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Badawczego Ciągników
273555 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion pszenżyta ozimego do obsiania 36 ha ( ok.5,4Tony) odmiana TULUS, siew na zbiór ziarna
228745 - 2010
Unieważniony 2010.08.24 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
225629 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
279933 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację cielętnika w ZD w Falentach
221421 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację cielętnika w ZD w Falentach
279809 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę hotelu asystenckiego w Falentach
221447 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę hotelu asystenckiego w Falentach
295883 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyny rolniczej
218367 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyny rolniczej
242749 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pokoju nr 7 w Pawilonie Naukowym w Falentach z przeznaczeniem na serwerownię internetową.
211593 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację pokoju nr 7 w Pawilonie Naukowym w Falentach z przeznaczeniem na serwerownię internetową.
273925 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb Zakładu Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostwnu Zwierząt ITP Oddział Poznań
206339 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.08.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb Zakładu Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostwnu Zwierząt ITP Oddział Poznań
234263 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kombajnu zbożowego
202641 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.07.29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę kombajnu zbożowego
216761 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości
200543 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.07.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dzierżawę zabudowanej nieruchomości
234113 - 2010
  Rozstrzygnięty 2010.07.21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obługę Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w zakresie świadczenia pomocy prawnej
194421 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kombajnu zbożowego
191415 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.07.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę kombajnu zbożowego
259381 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb Zakładu Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt ITP Oddział Poznań.
189743 - 2010
Unieważniony 2010.07.16 Brak ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych
189423 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.07.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych
236373 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację cielętnika w ZD w Falentach
189251 - 2010
Unieważniony 2010.07.15
2010.07.26
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę hotelu asystenckiego w Falentach
188115 - 2010
Unieważniony 2010.07.15
2010.07.23
2010.07.29
 
  Rozstrzygnięty 2010.07.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej składającej się z: wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, studium wykonalności dla projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań dla projektu, harmonogramu realizacji projektu, w celu pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1 wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego"
181233 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych
174557 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.07.02
2010.07.08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych
215861 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wywaru gorzelnianego suszonego zbożowego kukurydzianego DDGS.
174067 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.07.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wywaru gorzelnianego suszonego zbożowego kukurydzianego DDGS.
188145 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę stanowisk badawczych.
155003 - 2010
211337 - 2013
Rozstrzygnięty 2010.06.16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę stanowisk badawczych.
275629 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego
154533 - 2010
152901 - 2010
148589 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.06.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego
196005 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych.
152169 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.06.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych.
213537 - 2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych.
211351 - 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierającej działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego".
105795 - 2010
151195 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.04.30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na "Budowę kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierającej działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego".
197885 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła
150237 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.06.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła
181199 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz dla drobiu
145613 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.06.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz dla drobiu
181173 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wywaru gorzelnianego suszonego zbożowego kukurydzianego DDGS
140319 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wywaru gorzelnianego suszonego zbożowego kukurydzianego DDGS
174025 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy treściwej granulowanej
140307 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy treściwej granulowanej
221957-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla bydła
140275 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla bydła
159567 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy dla drobiu.
138527 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paszy dla drobiu.
154567 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów sztucznych.
137337 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów sztucznych.
194097 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz dla bydła.
137311 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz dla bydła.
168655 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych oraz dodatków mineralnych i paszowych dla bydła.
136985 - 2010
W trakcie 2010.05.27  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych oraz dodatków mineralnych i paszowych dla bydła.
136389 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pasz treściwych oraz dodatków mineralnych i paszowych dla bydła.
157219 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury laboratoryjnej.
136339 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury laboratoryjnej.
165879 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych.
136281 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę maszyn rolniczych.
249245 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pasz treściwych oraz dodatków mineralych i paszowych dla bydła
134538 - 2010
W trakcie 2010.05.18  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury badawczej
134076 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.05.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatury badawczej
162377 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów mineralnych
72603 - 2010
Unieważniony 2010.04.01 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa nawozów mineralnych numer ogłoszenia 72603-2010
101488 - 2010
  Unieważniony 2010.03.29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa oleju napędowego" numer ogłoszenia 71082-2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
88316 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów
82316 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę nawozów
130431 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do ZD ITP w Biebrzy.
77722 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli biurowych do ZD ITP w Biebrzy.
102515 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku biurowego w ZD ITP w Biebrzy.
77662 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie termomodernizacji budynku biurowego w ZD ITP w Biebrzy.
143877 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i artykułów chemii gospodarczej dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
75938 - 2010
82354 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i artykułów chemii gospodarczej dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
102549 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dziesięciu zestawów sprzętu terenowego(komputer przenośnu typu PDA, zestaw kart MicroSD, usztywniona obudowa, ochraniacz ekranu, zapasowy akumulator, odbiornik GPS).
71200 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę dziesięciu zestawów sprzętu terenowego.
127774 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowe ubezpeczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2010r."
70842 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Kompleksowe ubezpeczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2010r."
161183 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sekwencyjnego spektrofotometru ICP dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
65942 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sekwencyjnego spektrofotometru ICP dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
109326 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych
57292 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.04 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego, dostawę oleju opałowego.
56868 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.03.02 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego, dostawę oleju opałowego.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę rozdrabniacza bel
50780 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.02.23 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę rozdrabniacza bel
72541 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę przetrząsacza do siana
50802 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.02.23 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę przetrząsacza do siana
72563 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego, dostawę oleju opałowego.
34281 - 2010
W trakcie 2010.02.19  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę roztrząsacza obornika.
34293 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.02.19 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę roztrząsacza obornika.
109336 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek -ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy na przykładzie książki o objętości 132 strony w formacie B5, nakład 300 egz.
46588 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.02.19 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę książek -ISBN i czasopism specjalistycznych z materiałów własnych dostawcy na przykładzie książki o objętości 132 strony w formacie B5, nakład 300 egz.
100982 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie instalacji wyposażenia technicznego szklarni doświadczalnej o wym 4m na 10 m tj 40 m2.
33829 - 2010
W trakcie 2010.02.19  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nasion kukurydzy.
33773 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.02.19 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę nasion kukurydzy.
109950 - 2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór kierownika projektu
33849 - 2010
Rozstrzygnięty 2010.02.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi na wybór kierownika projektu
102435 - 2010

Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011

 

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Kazimierz Borys
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-07
Webmaster: ITP