Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zamówienia publiczne 2024

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawigacji rolniczej" 2024/BZP 00228269/01
Data umieszczenia
2024-03-01
Szczegóły zamówienia
Status - aktualne

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa przenośnego multimetra do pomiarów terenowych" 2024/BZP 00226249/01
Data umieszczenia
2024-02-29
Szczegóły zamówienia
Status - aktualne

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa spektrofotometru z adapterem dla kuwet" 2024/BZP 00226190/01
Data umieszczenia
2024-02-29
Szczegóły zamówienia
Status - aktualne

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00226020/01
Data umieszczenia
2024-02-29
Szczegóły zamówienia
Status - aktualne

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Demontaż kanału wentylacyjnego wraz z korektą powierzchni dachu na budynku w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2024/BZP 00223177/01
Data umieszczenia
2024-02-28
Szczegóły zamówienia
Status - aktualne

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego - nasiona roślin miododajnych" 2024/BZP 00218959/01
Data umieszczenia
2024-02-26
Szczegóły zamówienia
Status - aktualne

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa używanej ładowarki teleskopowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2024/BZP 00102816/01
Data umieszczenia
2024-02-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z doradztwem energetycznym na dachu budynku Zakładu Doświadczalnego ITP – PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00102555/01
Data umieszczenia
2024-02-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Roboty remontowe polegające na zabezpieczeniu stropu piwnicznego budynku ITP-PIB O/Warszawa" 2024/BZP 00100280/01
Data umieszczenia
2024-02-09
Szczegóły zamówienia
Zmiana - przedmiar robót
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa dodatków mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00096321/01
Data umieszczenia
2024-02-07
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Wymiana okien i drzwi oraz prace remontowe w budynku ITP-PIB w Bydgoszczy" 2024/BZP 00094958/01
Data umieszczenia
2024-02-07
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Przebudowa i modernizacja Kompleksu Laboratorium etap 1 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa architektoniczna i branżowa dot. przebudowy stanowisk laboratoryjnych wraz z nadzorem budowlanym" 2024/BZP 00088543/01
Data umieszczenia
2024-02-02
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nasion kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00075636/01
Data umieszczenia
2024-01-29
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00074689/01
Data umieszczenia
2024-01-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa używanego samojezdnego wozu paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00070045/01
Data umieszczenia
2024-01-26
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2024/BZP 00069588/01
Data umieszczenia
2024-01-26
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2024/BZP 00069548/01
Data umieszczenia
2024-01-26
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Roboty remontowe na dachu w budynku administracyjnym oraz na dachu garażu wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni w lokalizacji ITP-PIB ul. Pułaskiego 25A, 33-383 Tylicz" 2024/BZP 00064356/01
Data umieszczenia
2024-01-24
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa fabrycznie nowego beczkowozu asenizacyjnego ciągnikowego o pojemności 6 000 litrów" 2024/BZP 00062635/01
Data umieszczenia
2024-01-24
Status
Zakończone

Udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024/BZP 00078292/01
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00038294/01
Data umieszczenia
2024-01-15
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2024/BZP 00037058/01
Data umieszczenia
2024-01-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa zboża paszowego dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2024/BZP 00036611/01
Data umieszczenia
2024-01-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2024/BZP 00036495/01
Data umieszczenia
2024-01-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad stadem bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00036385/01
Data umieszczenia
2024-01-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2024/BZP 00030516/01
Data umieszczenia
2024-01-11
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00018861/01
Data umieszczenia
2024-01-09
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00017800/01
Data umieszczenia
2024-01-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa zboża paszowego dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2024/BZP 00017253/01
Data umieszczenia
2024-01-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści