Przetargi 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zamówienia publiczne 2023

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00555377/01
Data umieszczenia
2023-12-15
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Ubezpieczenie kompleksowe majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego- Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach na 2024 rok" 2023/BZP 00553666/01
Data umieszczenia
2023-12-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników do ITP-PIB oddział w Kłudzienku" 2023/BZP 00552633/01
Data umieszczenia
2023-12-14
Szczegóły zamówienia
Zmiana SWZ
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00556353/01
Zamówienie
"Roboty budowlane - Wymiana okien w budynkach ITP-PIB w Warszawie" 2023/BZP 00535878/01
Data umieszczenia
2023-12-06
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej zgrabiarki do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00498075/01
Data umieszczenia
2023-11-16
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej kosiarki dyskowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00498024/01
Data umieszczenia
2023-11-16
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2023/BZP 00507298/01
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa używanej przyczepy (lawety) do balotów do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00488581/01
Data umieszczenia
2023-11-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Ułożenie nawierzchni utwardzonej na działce 4/636 w wejściu do laboratorium LBTBR, zlokalizowanego przy ul. Biskupińskiej 67, 60-463 Poznań" 2023/BZP 00481416/01
Data umieszczenia
2023-11-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Biskupińskiej 51/4, 60-463 Poznań" 2023/BZP 00473638/01
Data umieszczenia
2023-11-02
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Wymiana okien w budynkach ITP-PIB w Warszawie" 2023/BZP 00473513/01
Data umieszczenia
2023-11-02
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2023/BZP 00495084/01
Zamówienie
"Roboty budowlane - Prace budowlano-remontowe w budynku ITP-PIB w Bydgoszczy" 2023/BZP 00473282/01
Data umieszczenia
2023-11-02
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00470690/01
Data umieszczenia
2023-10-31
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP-PIB Stacja Badawcza w Jaworkach" 2023/BZP 00467590/01
Data umieszczenia
2023-10-30
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej kosiarki dyskowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00442559/01
Data umieszczenia
2023-10-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z projektem – etap 1" 2023/BZP 00437305/01
Data umieszczenia
2023-10-10
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2023/BZP 00460615/01
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa dwóch fabrycznie nowych kosiarek bijakowych/mulczerów do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00427273/01
Data umieszczenia
2023-10-04
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Wykonanie projektu budowlanego oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Falentach" 2023/BZP 00416861/01
Data umieszczenia
2023-09-27
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa fabrycznie nowej mechanicznej wyciągarki linowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Falentach" 2023/BZP 00402369/01
Data umieszczenia
2023-09-19
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane – Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Biskupińskiej 51/4, 60-463 Poznań" 2023/BZP 00397320/01
Data umieszczenia
2023-09-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane – Ułożenie nawierzchni utwardzonej na działce 4/636 w wejściu do laboratorium LBTBR, zlokalizowanego przy ul. Biskupińskiej 67, 60-463 Poznań" 2023/BZP 00397068/01
Data umieszczenia
2023-09-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane – Remont dachu laboratorium LBTBR oraz montaż nowego wyłazu w budynku kurnika, zlokalizowanych przy ul. Biskupińskiej 67, 60-463 Poznań" 2023/BZP 00391366/01
Data umieszczenia
2023-09-12
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy – Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP-PIB Stacja Badawcza w Jaworkach" 2023/BZP 00387221/01
Data umieszczenia
2023-09-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi rolnicze – zbiór kukurydzy kiszonkarskiej oraz omłot kukurydzy ziarnowej w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00382167/01
Data umieszczenia
2023-09-05
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00381795/01
Data umieszczenia
2023-09-05
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Roboty remontowe na dachu budynku administracyjnego ITP-PIB w Tyliczu" 2023/BZP 00365483/01
Data umieszczenia
2023-08-24
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00358914/01
Data umieszczenia
2023-08-18
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa zboża paszowego dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00348979/01
Data umieszczenia
2023-08-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy odział w Poznaniu" 2023/BZP 00348791/01
Data umieszczenia
2023-08-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa stada bydła rasy czerwonej polskiej w kierunku mięsnym do Zakładu Doświadczalnego ITP - PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00320177/01
Data umieszczenia
2023-07-21
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Remont i odnowienie pokoi gościnnych w oddziale Instytutu w Warszawie" 2023/BZP 00308117/01
Data umieszczenia
2023-07-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Remont budynków LBC: elewacji budynku nr wew. 15 oraz naprawa dachu w budynku nr wew. 8B" 2023/BZP 00307059/01
Data umieszczenia
2023-07-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2023/BZP 00273714/01
Data umieszczenia
2023-06-23
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze - omłot zbóż w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00269175/01
Data umieszczenia
2023-06-21
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00256808/01
Data umieszczenia
2023-06-13
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00256544/01
Data umieszczenia
2023-06-13
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Oddziału ITP-PIB w Kłudzienku" 2023/BZP 00254334/01
Data umieszczenia
2023-06-12
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy i dodatków mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00228249/01
Data umieszczenia
2023-05-23
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Remont budynków LBC: elewacji budynku nr wew. 15 oraz naprawa dachu w budynku nr wew. 8B" 2023/BZP 00227839/01

Data umieszczenia
2023-05-23
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – omłot zbóż w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00226861/01

Data umieszczenia
2023-05-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – koszenie rzepaku i omłot zbóż w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Falentach" 2023/BZP 00226570/01

Data umieszczenia
2023-05-22
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Poznaniu" 2023/BZP 00203921/01

Data umieszczenia
2023-05-05
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00197880/01

Data umieszczenia
2023-04-28
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00197798/01

Data umieszczenia
2023-04-28
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Wymiana części konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego na budynku magazynu w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00192712/01

Data umieszczenia
2023-04-26
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy i dodatków mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00191239/01

Data umieszczenia
2023-04-25
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – siew kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00174705/01

Data umieszczenia
2023-04-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – siew kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00174597/01

Data umieszczenia
2023-04-13
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nasion kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00161278/01
Data umieszczenia
2023-04-03
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2023/BZP 00158505/01
Data umieszczenia
2023-03-30
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Falentach" 2023/BZP 00157722/01
Data umieszczenia
2023-03-30
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów azotowych do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00157655/01
Data umieszczenia
2023-03-30
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00155517/01
Data umieszczenia
2023-03-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00155006/01
Data umieszczenia
2023-03-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP -PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00153425/01
Data umieszczenia
2023-03-28
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi zwalczania roślin inwazyjnych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego" 2023/BZP 00153432/01
Data umieszczenia
2023-03-28
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Roboty budowlane - Roboty remontowe na dachu budynku administracyjnego ITP-PIB w Tyliczu" 2023/BZP 00141239/01
Data umieszczenia
2023-03-17
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Wymiana drzwi zewnętrznych z likwidacją wiatrołapu, remont schodów, wykonanie ogrodzenia budynku ITP-PIB w Krakowie" 2023/BZP 00140649/01
Data umieszczenia
2023-03-17
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego - nasiona roślin miododajnych" 2023/BZP 00137035/01
Data umieszczenia
2023-03-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego - nasiona cebuli" 2023/BZP 00136793/01
Data umieszczenia
2023-03-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad stadem bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00134841/01
Data umieszczenia
2023-03-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00124274/01
Data umieszczenia
2023-03-07
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2023/BZP 00120848/01
Data umieszczenia
2023-03-03
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi pielęgnacyjne (korekcja racic) stada bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2023/BZP 00091137/01
Data umieszczenia
2023-02-10
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów azotowych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00091073/01
Data umieszczenia
2023-02-10
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nasion kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00080112/01
Data umieszczenia
2023-02-03
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa zboża paszowego dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00068925/01
Data umieszczenia
2023-01-30
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00068590/01
Data umieszczenia
2023-01-30
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00064628/01
Data umieszczenia
2023-01-27
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00064397/01
Data umieszczenia
2023-01-27
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00064219/01
Data umieszczenia
2023-01-27
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
Przetarg pisemny na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 14/32 o powierzchni 1,0614 ha, z obrębu Falenty, gmina Raszyn, powiat Pruszków na okres 20 lat.
Data umieszczenia
2023-01-26
Szczegóły zamówienia

Status
Anulowano
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
Przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14/32 o powierzchni 1,0614 ha, obręb Falenty, gmina Raszyn, powiat Pruszków, województwo Mazowieckie.
Data umieszczenia
2023-01-26
Szczegóły zamówienia

Status
Anulowano
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy i dodatków mineralnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00059588/01
Data umieszczenia
2023-01-26
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2023/BZP 00057261/01
Data umieszczenia
2023-01-25
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści