Przetargi 2022 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zamówienia publiczne 2022

Zamówienie
"Usługi - Ubezpieczenie kompleksowe majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego- Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach na 2023 rokj" 2022/BZP 00489873/01
Data umieszczenia
2022-12-12
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Instytutu
Data umieszczenia
2022-12-06
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
Przetarg ustny na sprzedaż stada bydła mlecznego w ilości ok. 165 szt. łącznie z dzierżawą działek ewidencyjnych o numerach 1/7, 3, 3/2, 8, 8/10, 1/5, 21/3, 21/6, 21/7 – w całości oraz części działki o numerze 8/9 oraz części działki o numerze 4/636 wraz ze znajdującymi się na niej zabudowami na okres 5 lat.
Data umieszczenia
2022-11-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa używanej ładowarki teleskopowej" 2022/BZP 00422576/01
Data umieszczenia
2022-11-03
Szczegóły zamówienie
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
Przetarg pisemny na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne: 8/4 ark. 01 o pow. 999 m2 oraz 3/2 o pow. 26 m2 i 4/635 ark. 06 o pow. 15 180 m2 położonych w obrębie Strzeszyn w Poznaniu, powiat Miasto Poznań, województwo wielkopolskie.
Data umieszczenia
2022-10-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2022/BZP 00393757/01
Data umieszczenia
2022-10-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad stadem bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00390546/01
Data umieszczenia
2022-10-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00383312/01
Data umieszczenia
2022-10-07
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00382772/01
Data umieszczenia
2022-10-07
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00380772/01
Data umieszczenia
2022-10-06
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00379115/01
Data umieszczenia
2022-10-05
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2022/BZP 00370087/01
Data umieszczenia
2022-09-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z doradztwem energetycznym na dachach budynku w Szczecinie" 2022/BZP 00362414/01
Data umieszczenia
2022-09-23
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP MOB w Jaworkach" 2022/BZP 00360719/01
Data umieszczenia
2022-09-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane – Odtworzenie pokrycia papą dachów budynków w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00336952/01
Data umieszczenia
2022-09-07
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi rolnicze – zbiór kukurydzy kiszonkarskiej oraz omłot kukurydzy ziarnowej w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00335789/01
Data umieszczenia
2022-09-06
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługirolnicze – zbiór kukurydzy na ziarno w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy oddział w Falentach" 2022/BZP 00314737/01
Data umieszczenia
2022-08-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi rolnicze – koszenie kukurydzy na kiszonkę oraz zbiór kukurydzy na ziarno w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00314692/01
Data umieszczenia
2022-08-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy – Dostawa nasion rzepaku ozimego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Falentach" 2022/BZP 00314347/01
Data umieszczenia
2022-08-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Wykonanie prac badawczych i przedprojektowych w zakresie konserwatorskim i architektonicznym w Pałacu w Falentach – etap II (piwnice) oraz w Oranżerii" 2022/BZP 00282757/01
Data umieszczenia
2022-07-28
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Wykonanie prac badawczych i przedprojektowych w zakresie konserwatorskim i architektonicznym w Pałacu w Falentach – etap II (piwnice) oraz w Oranżerii" 2022/BZP 00266906/01
Data umieszczenia
2022-07-19
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania 3D wraz z licencją"  2022/BZP 00257966/01
Data umieszczenia
2022-07-15
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00248638/01
Data umieszczenia
2022-07-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – omłot zbóż w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00246664/01
Data umieszczenia
2022-07-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – koszenie pszenicy i omłot facelii błękitnej w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy oddział w Falentach" 2022/BZP 00246259/01
Data umieszczenia
2022-07-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania 3D wraz z licencją i dodatkowymi usługami" 2022/BZP 00226141/01
Data umieszczenia
2022-06-27
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z doradztwem energetycznym na dachach budynków Zakładu Doświadczalnego ITP - PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00220145/01
Data umieszczenia
2022-06-23
Szczegóły zamówienia
SWZ - aktualizacja
Status
Zakończone
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Technologicznego (dawniej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii)" 2022/BZP 00218726/01
Data umieszczenia
2022-06-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Usługi - Sprzątanie pomieszczeń w budynkach biurowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego położonych w Warszawie i Falentach" 2022/BZP 00216850/01
Data umieszczenia
2022-06-21
Szczegóły zamówienia
SWZ - aktualizacja
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2022/BZP 00200663/01
Data umieszczenia
2022-06-09
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00181872/01
Data umieszczenia
2022-05-25
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługa kompleksowej obsługi z zakresu ochrony własności przemysłowej na rozwiązania opracowywane w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym" 2022/BZP 00181800/01
Data umieszczenia
2022-05-25
Szczegóły zamówienia
SWZ - aktualizacja
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Usługi - Usługi zwalczania roślin inwazyjnych dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego-PIB – na terenach porośniętych barszczami kaukaskimi" 2022/BZP 00157845/01
Data umieszczenia
2022-05-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa instalacji laboratoryjnej (wirówka sterowana automatycznie) do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP – PIB w Falentach oddział w Poznaniuy" 2022/BZP 00148836/01
Data umieszczenia
2022-05-09
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00142291/01
Data umieszczenia
2022-04-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy i dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00141716/01
Data umieszczenia
2022-04-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego dla ITP-PIB" 2022/BZP 00132202/01
Data umieszczenia
2022-04-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00126211/01
Data umieszczenia
2022-04-19
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Moduł instalacji laboratoryjnej zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych układ do podczyszczania frakcji płynnej" 2022/BZP 00121678/01
Data umieszczenia
2022-04-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy -  Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP – PIB w Falentach oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00115305/01
Data umieszczenia
2022-04-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy -  Dostawa ciągnika rolniczego" 2022/BZP 00102927/01
Data umieszczenia
2022-03-30
Szczegóły zamówienia
Wpłyneły pytania - aktualizacja
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze – siew kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy oddział w Falentach" 2022/BZP 00099721/01
Data umieszczenia
2022-03-28
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego (nasion konopi włóknistej) do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Falentach" 2022/BZP 00099128/01
Data umieszczenia
2022-03-25
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego - nasiona kukurydzy" 2022/BZP 00091944/01
Data umieszczenia
2022-03-21
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Usługi - Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu – prace pomocnicze w rolnictwie" 2022/BZP 00091609/01
Data umieszczenia
2022-03-18
Szczegóły zamówienia
Zmiana SWZ
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Usługi - Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad stadem bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00082182/01
Data umieszczenia
2022-03-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Falentach" 2022/BZP 00081910/01
Data umieszczenia
2022-03-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00081761/01
Data umieszczenia
2022-03-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00081658/01
Data umieszczenia
2022-03-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego - nasiona lucerny i facelii" 2022/BZP 00081514/01
Data umieszczenia
2022-03-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP – PIB w Falentach oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00077267/01
Data umieszczenia
2022-03-07
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego - nasiona cebuli" 2022/BZP 00077061/01
Data umieszczenia
2022-03-07
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oprogramowania typu CAD wraz z licencją oraz wsparciem technicznym do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP – PIB w Falentach oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00074759/01
Data umieszczenia
2022-03-03
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego (nasion lucerny) do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu"  2022/BZP 00063769/01
Data umieszczenia
2022-02-21
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozów do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu"  2022/BZP 00063682/01
Data umieszczenia
2022-02-21
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Remont budynku administracyjnego ITP-PIB w Jaworkach"  2022/BZP 00060201/01
Data umieszczenia
2022-02-17
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi - Usługi pielęgnacyjne (korekcja racic) stada bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu"  2022/BZP 00056756/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00056687/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego" 2022/BZP 00056616/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Wpłyneły pytania - aktualizacja
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa środków smarowych do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00056510/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00056465/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00056391/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00056339/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00056254/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00056038/01
Data umieszczenia
2022-02-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00055410/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00055161/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Zmiana SWZ
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00055078/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi  - Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad stadem bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00055007/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi pielęgnacyjne (korekcja racic) stada bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy" 2022/BZP 00054812/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawę dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu" 2022/BZP 00054666/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawę zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy" 2022/BZP 00054585/01
Data umieszczenia
2022-02-11
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Zakup oprogramowania antywirusowego  2022/BZP 00045172/01
Data umieszczenia
2022-02-02
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zamówienie
"Dostawy - Moduł instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych - układ do podczyszczania frakcji płynnej z pozostałości poprodukcyjnej" 2022/BZP 00019618/01
Data umieszczenia
2022-01-14
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści