Przetargi 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Zamówienia publiczne 2021

Zamówienie
"Roboty budowlane - Remont budynku administracyjnego ITP-PIB w Jaworkach." 2021/BZP 00329509/01
Data umieszczenia
2021-12-23
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00329348/01
Data umieszczenia
2021-12-23
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Moduł instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych - układ do podczyszczania frakcji płynnej z pozostałości poprodukcyjnej." 2021/BZP 00312810/01
Data umieszczenia
2021-12-13
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy." 2021/BZP 00304578/01
Data umieszczenia
2021-12-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Remont budynku administracyjnego ITP-PIB w Jaworkach." 2021/BZP 00289482/01
Data umieszczenia
2021-11-29
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego." 2021/BZP 00264764/0
Data umieszczenia
2021-11-10
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa instalacji laboratoryjnej (wirówka sterowana automatycznie) do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP - PIB w Falentach oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00254053/01
Data umieszczenia
2021-11-02
Szczegóły zamówienia
Zmiana SIWZ
Wpłynęły pytania
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa instalacji laboratoryjnej moduł instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych - układ do brykietowania materiału o podwyższonej wilgotności." 2021/BZP 00254032/01
Data umieszczenia
2021.11.02
Szczegóły zamówienia
Zmiana SIWZ
Wpłynęły pytania
Status
Zakończone
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP - PIB w Falentach oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00253997/01
Data umieszczenia
2021-11-02
Szczegóły zamówienia
Wpłynęły pytania
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
Zamówienie
"Dostawy - Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych - układ do fermentacji do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP - PIB w Falentach oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00253911/01
Data umieszczenia
2021-11-02
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy." 2021/BZP 00237088/0
Data umieszczenia
2021-10-19
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa instalacji laboratoryjnej (wirówka sterowana automatycznie) do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP PIB w Falentach oddział w Poznaniui." 2021/BZP 00226748/01
Data umieszczenia
2021-10-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa instalacji laboratoryjnej - moduł instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych - układ do brykietowania materiału o podwyższonej wilgotności." 2021/BZP 00226718/01
Data umieszczenia
2021-10-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP PIB w Falentach oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00226659/01
Data umieszczenia
2021-10-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych układ do fermentacji do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii ITP PIB w Falentach oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00226568/01
Data umieszczenia
2021-10-08
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa nawozu wieloskładnikowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00201086/0
Data umieszczenia
2021-10-04
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Usługi rolnicze - pakowanie wysłodków buraczanych i CCM w rękaw w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy." 2021/BZP 00191500/01
Data umieszczenia
2021-09-24
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Dostawa materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu." 2021/BZP 00191444/01
Data umieszczenia
2021-09-24
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Dostawy - Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP MOB w Jaworkach." 2021/BZP 00188126/0
Data umieszczenia
2021-09-22
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia

Zamówienie
"Roboty budowlane - Wykonanie ogrodzenia przepompowni oraz ogrodzenia studni głębinowych położonych w Falentach, gmina Raszyn." 2021/BZP 00185451/01
Data umieszczenia
2021-09-20
Szczegóły zamówienia
Status
Zakończone
Udzielenie zamówienia
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści