Oddziały - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Oddziały Instytutu

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
al. Hrabska 3, Falenty
05-090 Raszyn
tel. 22 628 37 63
tel. 22 735 75 02
e-mail: itp@itp.edu.pl
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Szczecinie
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel. 22 243 52 32
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - dr inż. Adam Brysiewicz
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Bydgoszczy
ul. Glinki 60
85-174 Bydgoszcz
tel. 22 243 52 91
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - dr inż. Ewa Kanecka-Geszke
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 22 243 51 86
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - dr Renata Myczko
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Kłudzienku
Kłudzienko 7
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 243 54 14
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - mgr inż. Robert Łukawski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 22 243 55 38
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - mgr inż. Robert Łukawski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Heleny Motykówny 7
51-209 Wrocław
tel. 22 243 54 95
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
tel. 22 243 54 12
tel. 22 628 37 63
Dyrektor Oddziału - dr inż. Robert Kurnicki
Zakład Doświadczalny w Biebrzy
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
19-200 Grajewo
ul. Spacerowa 2
tel. 22 243 52 10
tel. 22 628 37 63
Dyrektor - dr inż. Jacek Jaszczyński
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści