2024/BZP 00062635/01 - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Ogłoszenie 2024/BZP 00062635/01

Ogłoszenie
"Dostawy - Dostawa fabrycznie nowego beczkowozu asenizacyjnego ciągnikowego o pojemności 6 000 litrów"
Data umieszczenia
2024-01-24
Dokumentacja
Zmiana w SWZ - Przedłużono termin zgłaszania ofert oraz termin związania ofertą.
Zmiana w SWZ - Poprawiono we wzorze umowy w par 2. lokalizację miejsca dostawy.
Informacje
UWAGA - każdy plik musi być podpisany podpisem elektronicznym

Wskazówki dotyczace szyfrowania podpisanych wcześniej podpisem elektronicznym plików:


Ogłoszenie w BZP
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści