Archiwum - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Archiwum
14 grudnia 2021
Mobilna biogazownia działa i ma się dobrze!
Współpraca Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaowocowała wdrożeniem prototypowej mobilnej biogazowi w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie obornickim. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pełnił dr inż. Grzegorz Wałowski. Informację o tym wydarzeniu podała poznańska TVP3 w programie „Poza miastem” - zapraszamy do obejrzenia (pierwsze 6 min).
Praca wykonana w ramach  projektu o akr. BIOGAS&EE finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego w programie BIOSTRATEG, umowa nr BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015.
13 grudnia 2021
ZŁOTE MEDALE GRUPY MTP POLAGRA PREMIERY 2022 przyznane!
Bardzo miło nam poinformować, że sąd konkursowy, przyznał
ZŁOTY MEDAL
w kategorii „Maszyny, urządzenia i usługi dla rolnictwa” Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu PIB, jako liderowi konsorcjum, za opracowanie innowacyjnego systemu sterowania obiegiem wody na obiektach melioracyjnych – INOMEL.
01 grudnia 2021
W dniu 01 grudnia 2021 Minister Edukacji i Nauki ogłosił komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Miło nam poinformować, że prowadzone przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy czasopismo Journal of Water and Land Development zostało docenione wchodząc w sferę wydawnictw wysoko punktowanych i uzyskując 2,5-krotny awans punktowy! Publikacje w naszym czasopiśmie zyskują obecnie walor 100 pkt wg skali MEN.
Łamy naszego wydawnictwa są otwarte dla wszystkich Autorów zaangażowanych w problematykę badawczą zgodną z profilem czasopisma. Serdecznie zapraszamy!
30 listopada 2021
W ramach inicjatywy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach we współpracy z Telewizją Polską S.A. – Oddziałem Terenowym w Krakowie zrealizowana została kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca gospodarki wodnej w rolnictwie. Ekspertem merytorycznym nadzorującym realizację materiałów była Pani mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk, pracownik naszego Instytutu.
Seria 8 reportaży wyemitowanych na antenie TVP3 Kraków, zrealizowana została w ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce”. Celem projektu jest identyfikacja problemów w obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, jak również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w Małopolsce.
Materiały dostępne są on-line:
https://modr.pl/aktualnosc/reportaze-w-tvp3-krakow-w-ramach-lokalnego-partnerstwa-ds-wody-lpw-w-malopolsce-dostepne
17 listopada 2021
W dniu 17 listopada 2021 r. pod auspicjami Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników przy Diecezji Włocławskiej odbyły się warsztaty nt.: Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwazorganizowane w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.:Ekologia - ochrona środowiska - świadomość ekologiczna. Edukacyjny program ekologiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zrównoważonego rolnictwa dla środowiska naturalnego.Instytut nasz zapewnił obsługę merytoryczną wydarzenia organizując prelegentów – program w załączeniu. Uczestnicy spotkania otrzymali tematyczny folder autorstwa dra  Grzegorza Kaliszewskiego. W ramach projektu odbędą się w roku przyszłym jeszcze dwa spotkania. Formuła spotkań wymaga każdorazowo udziału 9 wykładowców – 3 profesorów, 3 doktorów i trzech magistrów. Funkcję głównego specjalisty projektu sprawuje prof. Wiesław Dembek.
 
Uczestnikami warsztatów byli rolnicy, doradcy rolniczy z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uczniowie Zespołów Szkół Rolniczych z Kowala i Starego Brześcia. Goście oficjalni reprezentowali MRIRW, ARIMR, KRUS oraz władze samorządowe. Spotkanie prowadził Pan Bartosz Woźniak – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników.
Fotoreportaż, Wydawnictwo Duszpasterskie Rolników
16 listopada 2021
Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a od 2017 roku również pracownikiem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz redaktorem naczelnym naszego czasopisma Journal of Water and Land Development https://www.jwld.pl
Każdego roku firma analityczna Clarivate ™ (https://clarivate.com/) identyfikuje najbardziej wpływowych naukowców na świecie, którzy byli najczęściej cytowani w ciągu ostatniej dekady. Grupa ta jest uznawana za wywierającą wyjątkowy wpływ na badania, stanowiąc czołówkę autorów cytowanych w bazie Web of Science ™. Jedynie około 0,1% liczby naukowców na świecie zasługuje na to ekskluzywne wyróżnienie.
W tym roku na liście znalazło się ok. 6700 osób, w tym  tylko cztery z Polski, a wśród nich prof. dr hab. Hazem M. Kalaji jako jedyny z zakresu rolnictwa i biologii.
06 listopada 2021
W dniu 6 listopada 2021 r. w Falentach odbyło się tradycyjne sprzątanie naszego rezerwatu, w którym nasz Instytut pełni rolę patrona i zaplecza technicznego, a koordynacją uczestników zajmuje Pani Karolina Kwietniewska z Falent Dużych. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież i dzieci przybyłe ze swoimi rodzicami.Wydano ponad 100 par rękawic i 300 worków na śmieci.  W sprzątaniu brali m.in. czynny udział Pan Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn oraz przedstawiciele dyrekcji Instytutu. Po raz pierwszy sprzątano także śmieci zalegające w wodzie stawów, które wyciągali wyspecjalizowani wolontariusze pływający kajakami, zaproszeni przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, reprezentowane przez Panią Prezes Dorotę Betko. Flotyllą kajakową dowodził Pan Marek Ożóg. Wszystkie działania monitorował dron pilotowany przez pracowników Instytutu.
Po akcji sprzątania odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników przy ognisku z  kiełbaskami i fasolówką własnoręcznie ugotowaną przez Panie z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież obecne na ognisku otrzymały drobne upominki. Wydarzenie wsparła także Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach udostępniając pomieszczenie, gdzie rozstawiono stoły.
Plonem sprzątania były dwie przyczepy traktorowe wypełnione workami na odpady. Istotnego wsparcia akcji udzieliło Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman S-ka z o.o., które bezpłatnie odebrało zebrane odpady.
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Jak widać, dzięki wysiłkowi oraz dobrej i szczerej woli wszystkich stron owocna współpraca jest możliwa i jest drogą do osiągnięcia widocznych efektów. Do zobaczenia w przyszłym roku!
08-10 października 2021
W tych dniach w Kielcach odbyły się XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2021. Wzięło w nich udział 250 wystawców prezentujących zaawansowane rozwiązania technologiczne w rolnictwie. Kieleckie targi to najchętniej odwiedzana wystawa przez rolników w Polsce. Z ofertą wystawców zapoznało się około 21 tysięcy zwiedzających, którzy mogli także skorzystać z fachowych porad konsultantów najważniejszych branżowych instytucji. Wśród wystawców nie zabrakło także stoiska naszego Instytutu. Tegoroczna edycja targów Agrotech była nietypowa, więc nietypowe było także otarcie wystawy. W ceremonii udział wzięli, m.in. Szymon Giżyński  – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Derza - Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, który odczytał list od Głównego Inspektora Pracy minister Katarzyny Łażewskiej – Hrycko, Czesław Siekierski – Poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Słoń - Senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marek Szary – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Podczas Targów Instytut otrzymał dyplom z gratulacjami od Organizatora Targów Agrotech – TARGI KIELCE S.A. z okazji jubileuszu 10-lecia Instytutu.
07 października 2021
W dniach 05-07 października 2021 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym, w ramach upowszechniania wiedzy przyrodniczej odbyły się lekcje przyrody dla uczniów kl. 1a i 1b Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie. Zajęcia przeprowadził Pan dr inż. Tomasz Horaczek.
15 września 2021
W dniu 15 września 2021 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM i Krajowej Reprezentacji Doktorantów nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”.  wiecej...
04-05 września 2021
Tegoroczna jubileuszowa XXX Krajowa Wystawa Rolnicza, towarzysząca Dożynkom Jasnogórskim została zorganizowana na terenie Klasztoru Jasnogórskiego. Jest to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców. Są wśród nich wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa. W tym czasie odbyła się również Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Każdego roku wystawę odwiedza kilka tysięcy osób. Po raz kolejny honorowy patronat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Krajowej Wystawie Rolniczej towarzyszyła konferencja. Głównym tematem konferencji było wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Grzegorza Pudy, który przedstawił najważniejsze elementy, rządowego programu „Polski Ład” służące wspieraniu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Projekt XXX Krajowej Wystawy Rolniczej i realizację ekspozycji wykonali pracownicy Instytutu.
23 sierpnia 2021
W gminie Raszyn, w dolinie rzeki Raszynki i w pobliżu rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie, w ramach pilotażowego zwalczania testowana jest przez zespół Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB eliminacja kolczurki klapowanej z wykorzystaniem metod nieszkodliwych dla środowiska (zwłaszcza dla ptaków), takich jak wyrywanie siewek i młodocianych osobników oraz wyrywanie i ścinanie roślin w okresie kwitnienia gatunku, przed wydaniem nasion. Testy przeprowadzane są również w dolinie Narwi.
28 lipca 2021
Informujemy, że w dniu 28.07.2021 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy  podpisał z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków umowę o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie architektonicznej i konserwatorskiej dokumentacji przedprojektowej – etap I (piwnice), w należącym do Instytutu pałacu w Falentach. Po dokonaniu wyboru wykonawcy od dnia 10.08.2021 r. ruszyły prace badawcze. Przy opracowywaniu dokumentacji wnioskowej do MWKZ,  ITP-PIB  współpracował z Panią Dorotą Betko ze Stowarzyszenia "Projekt Raszyn".
Źródła finansowania projektu:
MWKZ: 54%,
ITP-PIB: 46%,
Jednostki samorządowe: 0 %,
Organizacje pozarządowe: 0 %.
20 czerwca 2021
W dniach 19-20 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyły się Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH oraz KRAJOWE DNI POLA. Podczas Krajowych Dni Pola ITP-PIB zaprezentował swoje osiągnięcia, materiały informacyjno-promocyjne oraz szereg innowacyjnych rozwiązań opracowanych w Instytucie. W dniach poprzedzających Targi odbyły się konferencje.
 
W trakcie targów ITP-PIB przedstawił Informacje w postaci roollupów, posterów, ulotek, wydawnictw oraz filmów dydaktycznych. Odpowiedzi na nurtujące uczestników targów zagadnienia udzielali nasi naukowcy: dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, mgr inż. Tymoteusz Bolewski oraz mgr inż. Bartosz Kierasiński.
Podczas imprez towarzyszących w dniu 19 czerwca zostały zaprezentowane:
  1. PRZENOŚNY PRÓG PIĘTRZĄCY – urządzenie opracowane i wykonane w Zakładzie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. W celu umożliwienia bezpośredniego zapoznania się z urządzeniem, na miejscu dla uczestników KDP, został udostępniony jeden z prototypowych egzemplarzy progu.
  2. Dwa innowacyjne urządzenia do regulacji piętrzenia wody oraz regulacji przepływu  – w tym hamowania odpływu – wody z obiektu melioracyjnego. Grupę stanowił ZESTAW PRZELEWÓW oraz ZASTAWKA U-KSZTAŁTNA. Urządzenia zostały opracowane i wykonane w latach 2018-2020 w ramach projektu INOMEL (BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017), którego liderem konsorcjum jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB w Falentach.
   
Podczas organizowanych konferencji towarzyszącym KDP pracownicy naukowi Instytutu wystąpili z referatami i posterami.
Pierwszego dnia konferencji (14.06.2021) - Grupy Operacyjne (EPI–AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo) - została zaprezentowana operacja:
Woda dla Kujaw „Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach” dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Falenty, Oddział w Bydgoszczy
Trzeciego dnia konferencji (16.06.2021) - Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – został zaprezentowany referat p.t.:
„Metody monitorowania warunków wilgotnościowych na polach uprawnych i użytkach zielonych w kierunku racjonalnego gospodarowania zasobami wody (BIOSTRATEG)” dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, Falenty, Oddział w Bydgoszczy;

W sesji posterowej w bloku BIORÓŻNORODNOŚĆ przedstawiono postery p.t:
„Dobre praktyki gospodarki nawozem naturalnym (BIOSTRATEG)” dr inż. Kamila Mazur, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, Falenty;
„Stan trwałych użytków zielonych oraz efekty ich renowacji” prof. dr hab. Jerzy Barszczewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, Falenty.
07 czerwca 2021
„Świat się kręci wokół wsi” i to dosłownie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Wystarczy wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje,organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2021 r., do godz. 17.00 na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.
Sprawdź! Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!
Konkurs.:„Świat się kręci wokół wsi”– bierz telefon, kręć i ty. Konkurs na najlepszy filmik o wiejskiej codzienności trwa. Więcej na stronie:
26 lutego 2021
Mamy przyjemność poinformować, że postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r. Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Panu Stefanowi Pietrzakowi tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Pietrzakowi i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!
11 lutego 2021
Z wielką przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Panu Jerzemu Barszczewskiemu tytuł profesora nauk rolniczych. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Barszczewskiemu tej zasłużonej nominacji!
28 stycznia 2021
W dniu 28 stycznia 2021 roku Pani Minister Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wręczyła odznaczenia zasłużonym pracownikom Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, w tym 8 Krzyży Zasługi, 28 Medali za Długoletnią Służbę i 22 odznaki honorowe MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa”. Ceremonia wręczania odznaczeń odbyła się w ramach uroczystej części posiedzenia Rady Naukowej Instytutu. Po uroczystości Pani Minister w rozmowach kameralnych z Dyrekcją zapoznała się z bieżącą działalnością Instytutu.   
31 grudnia 2020
W 2020 r zakończył sie trwający 5 lat program pn.. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Efekty realizacji programu zamieszczone zostały na stronie internetowej: Program Wieloletni (itp.edu.pl)
01 grudnia 2020
Profesor Hazem M. Kalaji wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a od 2017 roku również pracownikiem Instytutu oraz redaktorem naczelnym naszego czasopisma Journal of Water and Land Development.
Każdego roku firma analityczna Clarivate ™ (https://clarivate.com/) identyfikuje najbardziej wpływowych naukowców na świecie, którzy byli najczęściej cytowani w ciągu ostatniej dekady. Grupa ta jest uznawana za wywierającą wyjątkowy wpływ na badania, stanowiąc czołówkę autorów cytowanych w bazie Web of Science ™. Jedynie około 0,1% liczby naukowców na świecie zasługuje na to ekskluzywne wyróżnienie.
W tym roku na liście znalazło się ok. 6400 osób, w tym  tylko cztery z Polski, a wśród nich prof. Hazem M. Kalaji jako jedyny z zakresu rolnictwa i biologii. Obecność w gronie Highly Cited Researchers jest silnie premiowana w Rankingu Szanghajskim, gdziema wagę aż 20%.
Także w 2019 roku profesor Kalaji znalazł się na liście najczęściej cytowanych naukowców.Aktualnie wartość jego wskaźnika Hirscha wynosi 30.
Prof. Hazem M.  Kalaji  znalazł się również na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji przez innych autorów w rankingu Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTechStrategies. Na tej prestiżowej liście znaleźli się naukowcy, których prace były najczęściej cytowane przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. ​Ranking jest kompleksową oceną dorobku naukowego uczonych z całego świata według indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. liczbę cytowań niezależnych, indeks Hirscha oraz miejsce i rolę autora wśród współautorów.
Pełną listę 159 683 naukowców można znaleźć pod linkiem: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2
17 września 2020
W tym dniu odbyło w Centrali Instytutu w Falentach seminarium nt. Metoda wyznaczenia dawek azotu, fosforu i potasu z nawozów mineralnych do zastosowania na użytki zielone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu pt. Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego (akronim: INTER-NAW) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu w ramach Programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG (nr umowy: GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018 ).Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza jako Lider oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, jako Współwykonawcy. Celem projektu jest budowa interaktywnego systemu komputerowego wspierania decyzji agrochemicznych służących optymalizacji nawożenia i ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Seminarium odbyło się hybrydowej formie: stacjonarnej i on-line.
Podczas niego dr hab. Stefan Pietrzak zaprezentował opartą na współczesnej wiedzy metodę ustalania dawek NPK na użytki zielone. Stanowić ona będzie podstawę do stworzenia programu komputerowego do sporządzania planów nawożenia łąk i pastwisk.
15-16 sierpnia 2020
W dniu 15 i 16 sierpnia br. na terenie Instytutu w Falentach odbyły uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzeniu nadało kształt  Stowarzyszenie Projekt Raszyn przy wsparciu Urzędu Gminy Raszyn, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ITP i sponsorów.
W imieniu gospodarzy gości powitał Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – prof. Wiesław Dembek.
Impreza ukierunkowana była na edukację dzieci i młodzieży, w związku z czym zorganizowane zostały stoiska oraz gry i warsztaty, w których brały udział całe rodziny. Patriotyczną uroczystość uświetnił jak zawsze pokaz kompanii „Woysk Księstwa Warszawskiego”.
Drugiego dnia obchodów, po zapadnięciu zmroku, na ekranie zlokalizowanym w parku pałacowym został wyświetlony film ”Bitwa Warszawska 1920 r.” w reżyserii Jerzego Hoffmana.
BADANIA NAD FILTREM OCHRONNYM Z ROŚLIN
Trójka badaczy: prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr Seiya Sato - wirusolog z Japonii oraz specjalista w zakresie upraw wertykalnych, dr Jacek Mojski - absolwent studiów doktoranckich naszego Instytutu, badali efektywne i praktyczne możliwości filtrowania powietrza z wykorzystaniem wybranych gatunków roślin. Badacze ci od kilku lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach - na przestrzeniach otwartych oraz w pomieszczeniach, takich jak biura, galerie handlowe, lotniska itd. Zagadnieniu temu poświęcona była rozprawa doktorska Jacka Mojskiego, którą obronił w ITP w 2018 r.
Wymieniony zespół na bazie swoich doświadczeń postawił ostatnio śmiałą tezę badawczą: czy istnieje możliwość opracowania filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin, który mógłby m.in. funkcjonować jako osobista maseczka ochronna do zatrzymania wirusów?
Wydaje się, że warunkiem funkcjonowania filtra będzie umożliwienie absorpcji światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Takie badania mogłyby zakończyć się stworzeniem produktu, który mógłby służyć nie tylko do ochrony personalnej, ale także być elementem wbudowanym w systemy oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub zakłady przemysłowe.
Badania i poszukiwanie partnerów są w toku.
13 marca 2020
Szanowni Państwo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, w dbałości o zdrowie pracowników i współpracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego informuję, że z dniem 13.03.2020 r. wstrzymane zostały do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne oraz wizyty gości i klientów.
We wszystkich oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin, budynki zamknięte są od wewnątrz z numerem telefonu przy wejściu, odbiór poczty odbywa się na zewnątrz budynku lub poprzez skrzynkę pocztową.
Wszyscy pracownicy, wobec których było to możliwe ze względu na rodzaj obowiązków, zostali rozśrodkowani poprzez przekierowanie do trybu pracy zdalnej z zachowaniem łączności e-mailowej i telefonicznej.
Na miejscach pracy pozostają ci pracownicy, którzy są niezbędni dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania infrastruktury Instytutu.
Członkowie dyrekcji, pracując zdalnie, pozostają w gotowości do natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy w razie potrzeby.
We właściwych miejscach zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego oraz zlecono systematyczną dezynfekcję klamek w drzwiach.
Laboratorium mikrobiologiczne Instytutu pozostaje w gotowości do wsparcia służb państwowych w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zachował płynność pracy, która przebiega bez istotnych zakłóceń.
12 października 2019
W sobotę odbyło się społeczne sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach. Na tegoroczne spotkanie stawiło się ok. 100 osób – głównie okolicznych mieszkańców oraz pracowników Instytutu, którzy często przybyli całymi rodzinami. Obecni byli także harcerze. Zaplecze techniczne, gastronomiczne i logistyczne zapewnił akcji nasz Instytut. Trud naboru uczestników, informacji, oplakatowania akcji i zajęć z dziećmi podjęły społecznie Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych i Dorota Bedkoze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach zapewniła salę jadalną oraz wóz bojowy dla zabezpieczenia ogniska. Zezwolenia na przeprowadzenie akcji udzielił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wszystkim osobom, zaangażowanym w sprzątanie tego pięknego i bliskiemu nam wszystkim obiektu, dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania.

Fotoreportaż:
30 sierpnia 2019
AWARIA STOŁECZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i jego współpracownicy są gotowi do wsparcia działań Władz w krytycznej sytuacji zagrożenia jakości wody i życia biologicznego w Wiśle.
Morze Bałtyckie jest akwenem dotkniętym silną eutrofizacją, czyli przeżyźnieniem, co powoduje duże straty społeczne i ekonomiczne. Jednym z głównych przyczyn eutrofizowania wód Morza Bałtyckiego jest nadmierny dopływ związków azotu i fosforu za pośrednictwem rzek, przy czym szacuje się, że źródłem ogólnej ilości tych składników odpowiednio w 17-19% i 32-43% są ścieki komunalne. W celu przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego podejmuje się od wielu lat różne inicjatywy i działania, zarówno na poziomie regionalnym, jak i poszczególnych państw.
Awaria kolektorów stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka spowodowała, że do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków surowych na sekundę. Jak można obliczyć, z Czajki może trafiać do Wisły w ciągu doby o 10,1 tony azotu ogólnego i o 1,4 tony fosforu ogólnego więcej niż normalnie. Z punktu widzenia wpływu na środowisko oraz na międzynarodowe zobowiązania Polski, wynikające z porozumienia krajów nadbałtyckich HELCOM, jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Zwiększa ono ryzyko eutrofizacji wód oraz utrudnia osiągnięcie celów redukcyjnych przypisanych Polsce względem azotu i fosforu odprowadzanych rzekami do Bałtyku.
W obecnej sytuacji ścieki wpływają skondensowaną strugą do Wisły, nie mieszając się z wodą rzeczną. Taki strumień, o olbrzymim deficycie tlenowym, zabija w toni całe napotkane życie biologiczne.
Zdaniem naszych specjalistów oraz ekspertów z nimi współpracujących, oprócz doraźnego przejęcia jak największej części ścieków oraz odbudowy uszkodzonego kolektora, należy dążyć do zminimalizowania skutków skażenia rzeki poprzez odpowiednie działania prewencyjne już przy samym wlocie ścieków do Wisły.
Należy jak najprostszymi metodami, doprowadzić do mieszania objętości ścieków z całą objętością rzeki. Mieszanie to należy zorganizować tak, aby było jednocześnie napowietrzaniem. Wykorzystać można gotowe elementy stosowane w hydrotechnice, tzw. szykany. Już teraz doraźnie można przy lewym brzegu Wisły zacumować jednostki pływające, które strumień ścieków będą odpychały w kierunku głównego nurtu. Można wprowadzić także turbiny pływające. Warte rozważenia jest przeprowadzenie w korycie Wisły rurociągów napowietrzających, licząc się jednak z koniecznością zużycia bardzo dużych ilości energii do ich pracy. W przypadku przedłużenia się sytuacji awaryjnej można rozważyć zastosowanie sorbentów przechwytujących azot, fosfor i metale ciężkie, np. haloizytu lub opoki wapiennej. Należy też zwrócić uwagę, aby planowany, awaryjny kolektor pływający nie miał konstrukcji sztywnej ze względu na falowanie wody i zmiany jej poziomu.
W sferze komunikacji społecznej wydaje się potrzebny apel do mieszkańców stolicy i instytucji korzystających z oczyszczalni ścieków Czajka o oszczędne korzystanie z wody wodociągowej w celu zredukowania podaży ścieków. Apel taki powinien zawierać konkretne wskazówki postępowania w tym zakresie.
16 marca 2019
W sobotę, 16 marca br., odbyła się w Falentach akcja edukacyjna zawieszenia budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy, które Instytut otrzymał w podarunku od supermarketu JULA w Jankach. Na imprezę, pomimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, zgłosiło ok. 70 mieszkańców rejonu Falent wraz z dziećmi, z których najmłodsze było w wieku 3 miesięcy!
14 budek oraz 10 schronów zostało bardzo sprawnie zawieszonych na drzewach wskazanych przez instytutowych ornitologów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w działaniach – nosiły budki, pomagały w wyborze drzew i w instalowaniu budek. Każda budka otrzymała imię dziecka lub dzieci, umieszczone na widocznym miejscu. Po akcji odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników Instytutu oraz rozdanie licznych prezentów ufundowanych przez supermarket JULA. Każde z dzieci otrzymało też pamiątkowy dyplom. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć film o przyrodzie obszarów wiejskich. Animatorkami akcji były Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych oraz Dorota Nastula – kierownik sklepu JULA. Aktywnie i z poświęceniem uczestniczyli w akcji pracownicy ITP z Działu Administracyjno-Technicznego, Działu Finansowo-Księgowego oraz Zakładu Doświadczalnego w Falentach. Największa zasługa była jednak po stronie rodziców, którzy docenili wychowawcze znaczenie akcji.
20 paździrnika 2018
Załoga multimarketu JULA Janki wytypowała nasz Instytut jako odbiorcę swego świątecznego podarunku w postaci produktów o wartości 3 tysięcy zł, z przeznaczeniem na ochronę przyrody w rezerwacie Stawy Raszyńskie. Wspólnie, z udziałem instytutowych ornitologów, dokonaliśmy doboru zestawu, w którym znalazły się budki dla ptaków, schrony dla nietoperzy, karmniki oraz karma dla ornitofauny parkowej na całą zimę.
Odbiór nastąpił w dniu 21 grudnia 2018.
Kierownictwu i Personelowi JULI serdecznie dziękujemy. Planujemy już wspólną, wiosenną akcję edukacyjną rozwieszania otrzymanych budek i schronów.
20 października 2018
W sobotę została przeprowadzona obywatelska akcja sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Stawiło się na nią ok. 70 osób, głównie rodzin mieszkających w Falentach i okolicy. Instytut objął imprezę patronatem zapewniając biuro, niezbędne akcesoria, odbiór śmieci oraz posiłek i ognisko dla uczestników. Pomocy udzieliła także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Pomimo deszczu akcja była bardzo udana. Z rezerwatu wyniesiono ogromne ilości śmieci, których zwożenie trwało jeszcze w poniedziałek i którymi wypełniono 4 kontenery!
Inicjatorom i uczestnikom akcji dyrekcja Instytutu składa bardzo serdeczne podziękowania.
25-26 września 2018
W Oddziale ITP Warszawa odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu" (Więcej)
11-13 września 2018
W dniach 11-13 września 2018 w Instytucie odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski pod hasłem Nauka Doradztwu Rolniczemu (Wiecej)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści