Aneta Lisowska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Aneta Lisowska
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Dr inż. Aneta Lisowska
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
e-mail: a.lisowska@itp.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2035-5883
Wykształcenie

 • Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk rolniczych(2021 r.), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny; temat rozprawy doktorskiej: „Plonowanie kukurydzy oraz chemiczne i biologiczne właściwości gleby jako efekt aplikacji pulpy siarkowej”;
 • Ekspert przyrodniczy (2021 r.); Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (2021 r.); TÜV Rheinland Polska;
 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska (2017 r.); Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny; temat pracy magisterskiej: „Zmiany właściwości gleby
 • po aplikacji odpadu siarkowego otrzymanego po procesie odsiarczania biogazu”;
 • Absolwentka studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska (2016); Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo Ekonomiczny; temat pracy inżynierskiej: „Zawartość związków próchnicznych w mieszaninie osadu ściekowego i popiołu z węgla kamiennego”.
       
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Chemia środowiska, ochrona środowiska (w tym: zanieczyszczenie środowiska i gospodarowanie odpadami), nawozy i nawożenie roślin uprawnych.

Wybrane publikacje

 • Lisowska A., Filipek-Mazur B., Komorowska M., Niemiec M., Bar-Michalczyk D., Kuboń M., Tabor S., Gródek-Szostak Z., Szeląg-Sikora A., Sikora J., Kocira S., Wasąg Z. 2022. Environmental and production aspects of using fertilizers based on waste elemental sulfur and organic materials. Materials, 15, 3387. DOI: 10.3390/ma15093387.
 • Lisowska A., Filipek-Mazur B., Sołtys J., Niemiec M., Gorczyca O., Bar-Michalczyk D., Komorowska M., Gródek-Szostak Z., Szeląg-Sikora A., Sikora J., Kuboń M. 2022. Preparation, characterization of granulated sulfur fertilizers and their effects on a sandy soils. Materials, 15, 612. DOI: 10.3390/ma15020612.
 • Lisowska A., Tabak M., Filipek-Mazur B. 2021. Możliwość wykorzystania odpadowej pulpy siarkowej do produkcji nawozu. Przemysł Chemiczny, 100/11, 1084-1088. DOI: 10.15199/62.2021.11.11.
 • Filipek-Mazur B., Tabak M., Lisowska A., Gambuś F. 2020. The trends in development of nitrogen fertilisers in Poland, Proceedings of 26th International Conference on Reasonable Use of Fertilizers, 03.12. 2020, Czech Republic, Prague, 99-104.
 • Tabak M., Lisowska A., Filipek-Mazur B., Antonkiewicz J. 2020. The effect of amending soil with waste elemental sulfur on the availability of selected macroelements and heavy metals. Processes, 8, 1245. DOI: 10.3390/pr8101245.
 • Tabak M., Lisowska A., Filipek-Mazur B. 2020.  Bioavailability of sulfur from waste obtained during biogas desulfurization and the effect of sulfur on soil acidity and biological activity. Processes, 8, 863. DOI: 10.3390/pr8070863.
 • Tabak M., Lepiarczyk A., Filipek-Mazur B., Lisowska A. 2020. Efficiency of nitrogen fertilization of winter wheat depending on sulfur fertilization. Agronomy, 10, 1304. DOI: 10.3390/agronomy10091304.
 • Filipek-Mazur B., Tabak M., Gorczyca O., Lisowska A. 2019. Effect of sulfur-containing fertilizers on the quantity and quality of spring oilseed rape and winter wheat yield. Journal of Elementology, 24(4), 1383-1394. DOI: 10.5601/jelem.2019.24.1.1809.
 • Filipek-Mazur B., Tabak M., Koncewicz-Baran M., Bobowiec1 A.. 2019. Mineral fertilizers with iron influence spring rape, maize and soil properties. Archives of Agronomy and Soil Science. DOI: 10.1080/03650340.2019.1571268.
 • Filipek-Mazur B., Tabak M., Gorczyca O., Bobowiec1 A.. 2018. Oddziaływanie nawozów mineralnych zawierających siarkę na właściwości chemiczne gleby. FragmentaAgronomica 35(3), 55-65. DOI: 10.26374/fa.2018.35.29.
 • Tabak M., Filipek-Mazur B., Gambuś F., Lisowska A. 2018. The use of microelement fertilizers in Poland, Proceedings of 24th International Conference on Reasonable Use of Fertilizers, 16.11. 2018, Czech Republic, Prague, 79-84.
 • Tabak M., Bobowiec1 A., Bik-Małodzińska M., Filipek-Mazur B., Gruszka P. 2018. Odpady po procesie mechaniczno-biologicznego przetworzenia jako źródło wodorozpuszczalnej frakcji wybranych pierwiastków. Przemysł Chemiczny, 97/11, 1921-1924. DOI: 10.15199/62.2018.11.21.
 • Bobowiec1 A., Tabak M. 2018. The effect of waste sulfur obtained during biogas desulfurization on the availability of selected trace elements in soil. Geology, Geophysics and Environment, 44(4), 345-355. DOI: 10.7494/geol.2018.44.4.345.
 
1nazwisko panieńskie A. Lisowskiej
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Uczestnik projektu „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni” (2019-2021 r., realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, współfinansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.
 • Kierownik projektu „Określenie właściwości i efektów doglebowej aplikacji mieszanin haloizytu i siarki odpadowej” (2018 r.), dofinansowanego z dotacji celowej dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym.
 
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści