Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Aktualności
29 września 2023
W dniach 26, 27 i 28 września 2023 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Roberta Telusa, pt. „Problemów zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”. (więcej...)
15 listopada 2023
Miło nam poinformować, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy bierze udział w projekcie ukierunkowanym na zwalczanie gatunków inwazyjnych, realizowanym przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Poniżej kilka informacji na temat przedsięwzięcia:
Tytuł projektu:       Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE
Okres realizacji:    czerwiec 2021 – kwiecień 2024
Nazwa programu:  Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu’’ finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na działanie mające na celu „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi’’
Wartość całkowita:               4 529 239,13 PLN
Dofinansowanie:                  3 849 853,20 PLN
  • ze środków MF EOG: 3 272 375,22 PLN
  • z budżetu państwa:        577 477,98 PLN
Wkład własny:                         679 385,93 PLN
Cel projektu:
Celem nadrzędnym Projektu jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów, przede wszystkim nadrzecznych i lądowych (leśnych, łąkowych, murawowych), na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed inwazyjnymi roślinami obcego pochodzenia, w szczególności gatunkami z rodzaju barszcz (Heracleum spp.), nawłoć (Solidago spp.), rdestowiec (Reynoutria spp.) i niecierpek (n. gruczołowaty Impatiens glandulifera).
Zakres przedmiotowy:
 1. Aktywna ochrona ekosystemów lądowych i nadrzecznych poprzez ograniczanie negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia (IAP – Invasive Alien Plants)
 2. Wypracowanie, doskonalenie i testowanie innowacyjnych metod zwalczania IAP
 3. Wczesna detekcja inwazyjnych gatunków roślin oraz źródeł ich rozprzestrzeniania poprzez podjęcie próby identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania się w ekosystemach / na obszarach objętych Projektem
 4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu IAP na rodzimą przyrodę
 5. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.
Lokalizacja projektu:
Projekt jest realizowany na obszarze trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, na terenie obszarów chronionych: dwóch parków narodowych (Ojcowskiego Parku Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego), dwóch rezerwatów przyrody, czterech obszarów Natura 2000 oraz na obszarach nieobjętych ochroną tj. w granicach siedmiu gmin: trzech w województwie śląskim (gmina miasta Katowice, gmina miasta Jaworzna i gmina Koszęcin), trzech w województwie małopolskim (gmina miasta Kraków, gmina Skawina i gmina Świątniki Górne) oraz jednej w województwie podkarpackim (gmina Krempna).
25 września 2023
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy został laureatem nagrody „Orły Wprost” - dla nauki. Nagroda przyznawana jest firmom, samorządom, wybitnym osobowościom regionów oraz przedstawicielom nauki, medycyny i działaczom społecznym. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Nagrodę wręczyła Pani  Małgorzata Golińska - Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowych PMPG Polskie Media S.A., a odebrał ją osobiście Dyrektor Instytutu dr Wacław Strobel.

fot. Piotr Woźniakiewicz
2-3 września 2023
XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza jest jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych, cyklicznych imprez branży rolniczej, która gromadzi kilkuset wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Otwarcie Wystawy miało miejsce 2 września br. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas uroczystej konferencji  Instytut został nagrodzony Pucharem przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa za działalność innowacyjną oraz współpracę z doradztwem rolniczym na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich. Puchar odebrał Dyrektor Instytutu dr Wacław Strobel.
Stoisko Instytutu odwiedzili m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski– Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
28 sierpnia 2023
Może zastąpić satelitę, ale jest w stanie latać też nisko. Ten bezzałogowiec to nowe osiągnięcie polskiej myśli technicznej, które umożliwia szerokie zastosowanie od rolnictwa po bezpieczeństwo. (więcej...)
28 sierpnia 2023
W tym dniu prof. dr hab. Henryk Sobczuk z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB, spotkał się z Prezesem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Profesorem Anatolijem Glebowiczem Zagorodnym. Profesor Sobczuk podczas długoletniej pracy jako dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie nawiązał wiele  kontaktów z uczonymi, organizując międzynarodową współpracę naukową Polski i Ukrainy. Obecnie, pracując już w Polsce, wciąż pomaga naukowcom ukraińskim i podejmuje działania zmierzające do intensyfikacji współpracy naukowej pomiędzy naszymi krajami.
Podczas rozmowy z Prezesem Zagorodnym omawiano obecne problemy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, aktywność międzynarodową uczonych ukraińskich oraz możliwe do podjęcia inicjatywy międzynarodowe w zakresie współpracy naukowej.
Nauka ukraińska włącza się intensywnie w działania wspierające obronę kraju, jednakże poszukuje również międzynarodowych projektów stricte naukowych. Pan Prezes apelował o jak najszersze propagowanie i rozwijanie współpracy z Instytutami Akademii Nauk we wszystkich dziedzinach nauki.
17-18 czerwca 2023
W tych dniach w Poświętnem odbyły się XXIII Mazowieckie Dni Rolnictwa, w których czynnie uczestniczył ITP-PIB. Nasze stoisko promujące osiągnięcia Instytutu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwiedzających interesowały przede wszystkim zagadnienia związane z innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarstw rolnych. Mazowieckie Dni Rolnictwa to jedna z większych tego typu imprez w kraju. Tegorocznej edycji towarzyszyły obchody jubileuszu stulecia doradztwa rolniczego na Mazowszu. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni odwiedziło ją kilkadziesiąt tysięcy osób! Na zwiedzających czekało ok. 400 stoisk i liczne atrakcje, zapowiadane przez organizatorów w programie.   
Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie wyróżnił Instytut za wieloletnią współpracę na rzecz transferu wiedzy do praktyki rolniczej.
Wystawie towarzyszyły konferencje, pokazy pracy maszyn oraz konkursy: Hit Targowy, Najciekawsze stoisko i Najlepszy produkt naturalny - w których komisjom konkursowym przewodniczyli nasi pracownicy - Renata Kalinowska i Andrzej Seliga. Przedstawiciele Instytutu współpracują przy organizacji wystawy i imprez towarzyszących.
3-5 czerwca 2023
Krajowe Dni Pola, największe wydarzenie branżowe w Polsce, w tym roku po raz pierwszy odbyło się w Sielinku. Krajowe Dni Pola to niepowtarzalne „święto pola”, podczas prezentowane są oferty firm, instytucji, organizacji zaopatrujących polskie rolnictwo w rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie produkcji roślinnej. Ponadto, tegoroczne Krajowe Dni Pola były także jednym z elementów obchodów 100-lecia państwowego doradztwa rolniczego w Polsce, które przypada w 2023 roku.
Uroczyste otwarcie targów odbyło się w sobotę, 3 czerwca. Przez cały weekend odwiedzający mogli przyjrzeć się odmianom roślin uprawianych na poletkach demonstracyjnych WODR, zobaczyć najnowszą ofertę firm związanych z branżą rolniczą oraz zapoznać się z  innowacjami wykorzystywanymi w rolnictwie. Nie zabrakło także ludowej kultury i tradycji, stoisk kół gospodyń wiejskich oraz występów zespołów muzycznych. W poniedziałek, 5 czerwca, uczniowie szkół związanych z rolnictwem mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych lekcjach polowych oraz w praktyce przekonać się, jak może wyglądać nowoczesne rolnictwo. Instytut przygotował stoisko prezentując innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich.
22 czerwca 2023
Na łamach serwisu StrefaAGRO ukazał się wywiad z Panią dr inż. Kingą Borek z ITP-PIB, w którym poruszono kwestie postępu cyfrowego w rolnictwie i jego wpływu na małe gospodarstwa rolne oraz starszych rolników. (więcej...)
24-28 maja 2023
W dniach 24-28 maja 2023 r. na zaproszenie Rektora Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody w Kijowie, prof. Stanisława Nikolajenko delegacja w osobach dr Wacław Roman Strobel oraz prof. Henryk Sobczuk odwiedziła Kijów.
 
Celem wizyty był udział przedstawicieli polskiej nauki w obchodach 125-lecia Uniwersytetu oraz w konferencji naukowej na temat „Bezpieczeństwo ekologiczne i produkcyjne w warunkach wojny oraz w powojennej odbudowie kraju: wyzwania dla Ukrainy i Świata”. Polska delegacja z ITP-PIB, jako jedyna z Polski obecna fizycznie w Kijowie, wygłosiła na konferencji wykład na temat: „Warunki i perspektywy współpracy naukowej polsko-ukraińskiej, podczas wojny i w czasach pokoju”.
 
Uniwersytet jest najważniejszą i największą szkołą wyższą kształcącą w kierunkach związanych z rolnictwem, techniką rolniczą i ekonomią rolnictwa w Ukrainie.
 
W bezpośrednich rozmowach z rektorem Uniwersytetu, Stanisławem Nikolajenko oraz z dziekanem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Wiaczesławem Bratiszko, omówiono dalszą współpracę merytoryczną, a także wybrano najbardziej obiecujące i potrzebne w obecnym czasie kierunki współpracy naukowej i technicznej  mieszczące się w zakresie działania obu instytucji. W krótkiej rozmowie z Ministrem Oświaty i Nauki Ukrainy, Sergiejem Szkarletem, dyrektor Strobel omówił najważniejsze kierunki współpracy oraz panowie wymienili się zapewnieniem o chęci współpracy w zakresie nauki.
 
Oprócz działań merytorycznych, dla gości z Polski zorganizowano wyjazd na tereny okupowane w 2022 roku, na których trwały działania bojowe. Odwiedzono m.in. Buczę, Irpień oraz Hostomel – miejsca najbardziej zaciętych walk w obronie Kijowa podczas ataku Federacji Rosyjskiej na Kijów w lutym 2022 roku. Obrazy dzielnic mieszkalnych w Buczy i Hostomelu, z całkowicie zburzonymi domami to dowody na agresywne wtargnięcie FR do Ukrainy, a pod każdym z nich kryją się tragedie cywilnych mieszkańców podkijowskich miejscowości.
 
Podczas kilku nocy spędzonych w Kijowie, członkowie delegacji ITP doświadczyli nocnych alarmów przeciwlotniczych, ataków dronów, eksplozji i działania rakiet obrony przeciwlotniczej. Mieszkańcy Kijowa przeżywają grozę ataków z powietrza już od wielu miesięcy,
 
Należy wskazać na istniejący wielki potencjał do rozwijania współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Polską i Ukrainą, potencjał jaki do dziś jest nie w pełni wykorzystany.
21 kwietnia 2023
W dniu 21 kwietnia 2023 r. Kierownik Zakładów Naukowych  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB (RP) prof. Henryk Sobczuk przebywał z wizytą roboczą na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Zarządzania Przyrodą Ukrainy  w Kijowie. Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Wiaczesław Bratishko był moderatorem planowanego wydarzenia, które odbyło się w ramach umowy o współpracy dwustronnej pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Biozasobów i Zarządzania Przyrodą Ukrainy a Instytutem Technologiczno- Przyrodniczym PIB w Falentach.
 
W trakcie dyskusji uzgodniono tematy obiecujących dwustronnych projektów naukowych, uzgodniono strukturę programów dydaktyczno-naukowych przygotowania doktorów filozofii w specjalności „Agroinżynieria” (Ukraina) i „Inżynieria środowiska” (Polska) , oraz określono programy kształcenia naukowego kadry naukowo-pedagogicznej wydziału mechaniczno-technologicznego NUBiP Ukrainy oraz pracowników naukowychITP. PIB. Potwierdzono realizację planu działań na I kwartał 2023 r.
29 marca 2023
Future Through  the Lens” -  For Us, For the Future -  MDPI International Day Campaign Series
Z okazji obchodzonego w dniach 21-23 marca 2023 roku  odpowiednio Międzynarodowego Dnia Lasu, Światowego Dnia Wody oraz Światowego Dnia Meteorologii, Wydawnictwo MDPI zorganizowało międzynarodowy konkurs fotograficzny zdjęć przyrodniczych o tematyce lasu, wody i powietrza pt. „Future Through  the Lens". Celem konkursu było zwrócenie uwagi na kwestie właściwego traktowania naturalnych zasobów, które są niezbędne do zapewnienia przetrwania ludzkości i sprawienie, by piękno przyrody było bardziej doceniane. Zgłoszono kilkadziesiąt fotografii z całego świata. Ostatecznie Jury konkursu wybrało osiem zdjęć.
Wśród ośmiu zwycięskich fotografii znalazło się zdjęcie wykonane przez pracownika  ITP - PIB - p. dr inż. Paulinę Mielcarek-Bocheńską (Oddział w Poznaniu). Zdjęcie zostało wykonane w 2019 roku w Beskidzie Śląskim, w okolicach Klimczoka, Szczyrk.

Na bazie zdjęć laureatów konkursu Wydawnictwo  MDPI zaprojektowało pocztówki. Zdjęcie z Polski na str. 14

22-23 marca 2023
Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce
 
Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Co roku Forum gromadzi ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.
17-19 marca 2023
XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej  Agrotech w Kielcach
 
28. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech przyciągnęły blisko 70 tysięcy uczestników. Zwiedzający oglądali wystawę przygotowaną przez 450 firm z 15 krajów, w tym z Finlandii, Francji, Grecji, Indii, Irlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z Ukrainy. Wśród wystawców nie zabrakło również Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego, który corocznie przedstawia swoje osiągnięcia oraz odpowiada na pytania związane z rolnictwem i techniką rolniczą.
 
Komisja konkursu o Złoty Medal Targów AGROTECH, pod przewodnictwem dra inż. Andrzeja Seligi z Oddziału w Warszawie ITP-PIB w Falentach przyznała wyróżnienia, Złote Medale dla najlepszych produktów prezentowanych podczas targów oraz Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
09 lutego 2023
EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ INSTYTUTU
Uprzejmie informujemy, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy– Państwowy Instytut Badawczy został sklasyfikowany w kategorii naukowej „A” w dyscyplinie „rolnictwo i ogrodnictwo”. Nasz Instytut jako jedyny spośród instytutów rolniczych posiada obecnie oceny w dwóch dziedzinach nauki: A w dziedzinie nauk rolniczych; B+ w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Jest to efektem wysiłku naszych pracowników, którzy podjęli trud zdobywania punktów w obu dziedzinach.
07 lutego 2023
W dniu 7 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2023 poz. 244) tzw. program azotanowy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r.
Opublikowane w dniu 7 lutego 2023 r. rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W stosunku do obowiązującego od 2020 r. programu azotanowego, wprowadzono w szczególności zmiany dotyczące:
 • zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia;
 • aktualizacji wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu;
 • sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych;
 • dodania równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.
Szczególy dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ochrona-wod-przed-azotanami
12 grudnia 2022
W dniu 12.12.2022 r. przyznano nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie za 2021 r. Nagroda przypadła zespołowi autorskiemu ITP-PIB w składzie:
- dr hab. inż. Grzegorz Wałowski,
- dr inż. Barbara Dybek,
- dr Dorota Anders.
Temat opracowania wdrożonego do praktyki rolniczej: Prosumencka mobilna mikrobiogazownia (instalacja dla produkcji biogazu rolniczego przy zastosowaniu gnojowicy świńskiej) na potrzeby gospodarstwa rolnego. W uroczystości wręczenia nagród Laureatom towarzyszyli: dr Wacław Roman Strobel - Dyrektor ITP-PIB, dr inż. Dorota Kluszczyńska - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Komunikacji ITP-PIB, prof. Artur Hugo Świergiel - Przewodniczący Rady Naukowej ITP-PIB, prof. Henryk Sobczuk - Kierownik Zakładów Naukowych ITP-PIB.
01 grudnia 2022
Z przyjemnością informujemy, że na stronie projektowej GDOŚ opublikowane zostały Kompendia dot. metod zwalczania barszczy, rdestowców, niecierpków, raków oraz żółwi. Instytut był w tym przedsięwzięciu jednym z konsorcjantów, a pracownicy naszego Instytutu figurują jako autorzy opracowania. Wyniki tego projektu pozwoliły na opracowanie metod eliminacji gatunków inwazyjnych oraz wytycznych dla jednostek administracji samorządowej i państwowej, zarządzających obszarami chronionymi.
22 listopada 2022
Mamy przyjemność poinformować, że Przewodniczący naszej Rady Naukowej, Pan Prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na przewodniczącego Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP. W nowej radzie znalazło się 18 wybitnych przedstawicieli polskiej nauki.

5 listopada 2022
SPRZĄTANIE REZERWATU STAWY RASZYŃSKIE
 
W dniu 5 listopada 2022 r. w Falentach odbyło się tradycyjne sprzątanie naszego rezerwatu, w którym Instytut pełni rolę patrona i zaplecza
technicznego, a koordynacją uczestników zajęła się Pani Karolina Kwietniewska - mieszkanka Falent Dużych.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież i dzieci wraz ze swoimi rodzicami.W sprzątaniu brali też czynny udział wolontariusze zaproszeni przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, reprezentowane przez Panią Prezes Dorotę Betko oraz pracownicy i przedstawiciele dyrekcji Instytutu.
 
Po akcji sprzątania odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne uczestników przy ognisku z kiełbaskami, fasolówką „profesorską” i ciastami przygotowanymi przez Panie z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież obecne na ognisku otrzymały drobne upominki. Wydarzenie wsparła Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach udostępniając pomieszczenie, gdzie rozstawiono stoły oraz zabezpieczając teren ogniska. Znakomitemu klimatowi spotkania nie przeszkodziła nawet deszczowa pogoda.
Warto zauważyć, że śmieci w rezerwacie było zdecydowanie mniej niż zeszłych latach, na co wpływ mają niewątpliwie coroczne akcje sprzątania, indywidualne działania mieszkańców, a zapewne także związany z tym wzrost świadomości społecznej.
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
03 października 2022
21-22 września 2022
W tych dniach w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, nt. „Problemów zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”. Konferencja była transmitowana on-line. (więcej...)
15 - 16 września 2022
W dniach 15-16 września przedstawiciele Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB uczestniczyli w spotkaniach  z delegacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zorganizowanych na marginesie III posiedzenia Polsko-Emirackiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej.  Przedmiotem rozmów były m.in. perspektywy rozwoju polsko-emirackiej współpracy, również w kontekście zagrożeń związanych z przerwaniem globalnych łańcuchów dostaw żywności wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
 
Pierwsze spotkanie z ww. delegacją, podczas którego obecne na nim  instytuty badawcze mogły zaprezentować swoją działalność, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak bezpieczeństwo żywności, cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii, miało miejsce w dniu 15 września 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa- PIB  w Skierniewicach. Z ramienia Instytutu udział w nim wzięli Panowie: prof. dr hab. Hazem M. Kalaji, prof. dr hab. Henryk Sobczuk oraz Z-ca Dyrektora Przemysław Trzosek.
 
W następnym dniu, 16 września br., w rozmowach, które odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Sekretarza stanu Ryszarda Bartosika, uczestniczyli Profesorowie -  Hazem M. Kalaji  i  Henryk Sobczuk. Podczas tego spotkania  sekretarz stanu ds. handlu zagranicznego w Ministerstwie Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dr Thanim bin Ahmed Al Zeyoudi  wyraził nadzieję na dalsze zwiększanie udziału polskiej żywności na emirackim rynku z uwagi na jej walory jakościowe i smakowe. Poinformował o dążeniach władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich do rozwoju własnego rolnictwa. Pozwoliłyby to ZEA w większym stopniu uniezależnić się od dostaw żywności z zewnątrz. Nadmienił, że warunkowania klimatyczno-glebowe w ZEA wymagają zaangażowania najnowocześniejszych technologii w rolnictwie dla osiągnięcia tych ambitnych celów. Uczestnicy spotkania, zarówno ze strony polskiej, jak i emirackiej,  zgodnie przyznali, że dostrzegają duże możliwości w zakresie współpracy naukowo-badawczej.
14 września 2022
Przedstawiciele dyrekcji naszego Instytutu zostali zaproszeni w dniu 14 września br. na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Gminy Raszyn. W spotkaniu wzięli udział prof. Wiesław Dembek oraz dr Dorota Kluszczyńska. Odbyło się ono w pięknie odrestaurowanym budynku Austerii w Raszynie. W trakcie spotkania ustalono kierunki współpracy z Komisją w zakresie ochrony i eksponowania dziedzictwa historycznego Falent, jako miejsca ściśle związanego z historią Raszyna, oraz możliwości organizowania wspólnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Przedstawiciele Komisji przyjęli zaproszenie do naszego Instytutu, gdzie w dniu 23 września mogli zapoznać się wstępnie z bogatymi materiałami nt. historii Falent.
12 września 2022
12 WRZEŚNIA UCZESTNICZYLIŚMY W JUBILEUSZU 30-LECIA RADY GŁÓWNEJ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W AULI MAŁEJ I WIELKIEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Z tej okazji, 12 września 2022 r., podczas uroczystego posiedzenia Rady, wręczone zostały wyróżnienia za najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki. Podczas uroczystości była także możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych, których liczne rozwiązania tworzone w zakładach naukowych, pracowniach, laboratoriach badawczych służą polskiemu społeczeństwu.
W roku 2022 przypada 30 lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB) – organizacji, która reprezentuje obecnie 91 instytutów badawczych w Polsce prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych.
3-4 września 2022
XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to kolejna edycja Wystawy organizowanej podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Jest ona jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych cyklicznych imprez branży rolniczej, która gromadzi kilkuset wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Organizowana jest na terenach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, gdzie harmonijnie połączyły się sfery sacrum i profanum.
Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.
Projekt XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej i realizację ekspozycji wykonali pracownicy Instytutu.
28 lipca 2022
WYNIKI EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ INSTYTUTU
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, Minister Edukacji i Nauki decyzjami z dnia 28 lipca 2022 r. przyznał Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorie B+, zarówno w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”, jak i „rolnictwo i ogrodnictwo”.
Nasz Instytut jako jedyny spośród instytutów rolniczych uzyskał ocenę dla dwóch dyscyplin, co oznacza, że w obu ma prawo do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Ma również jako jedyny możliwość samodzielnego założenia szkoły doktorskiej. Jest to efektem wysiłku naszych pracowników, którzy podjęli trud zdobywania punktów w dwóch dyscyplinach.
Przedstawione wyniki ewaluacji oznaczają istotną poprawę pozycji Instytutu w porównaniu z wynikami kategoryzacji za lata 2013-2016.
11-13 czerwca 2022
III Krajowe Dni Pola Poświętne 2022 to wydarzenie zorganizowane w tym roku przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne. Przez weekend wystawę odwiedziło ponad 150 tys. osób. Wśród nich najwięcej było rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, producentów rolnych, firm działających na rzecz sektora rolnego.
Sobotnie wydarzenie otworzyli: Anna Gembicka sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych oraz Sławomir Piotrowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Warszawa. W niedzielnym wydarzeniu uczestniczył Wicepremier Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonał m.in. inauguracji platformy eDWIN, natomiast w poniedziałek 13 czerwca uczestniczył w „Dniu Młodego Rolnika” spotykając się z młodzieżą i studentami w Płońsku, uczestnicząc w lekcjach online w studiu i na Polu Doświadczalnym.
Na wystawie również Instytut promował swoje osiągnięcia w namiocie Nauka polska a innowacje w rolnictwie oraz na terenie otwartym, gdzie odbywał się pokaz pracy hamowni. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, odpowiadaliśmy na pytania rolników i uczniów szkół rolniczych interesujących się zagadnieniami ochrony środowiska, oszczędności i gospodarowania zasobami wodnymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarstw rolnych.
Stoisko nasze w sobotę odwiedziła minister Anna Gembicka, natomiast w niedzielę gościliśmy na stoisku Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, któremu przedstawiliśmy ofertę naszych innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Pole doświadczalne-1060 poletek doświadczalnych.
Instytut w konkursie Hit Targowy otrzymał Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka za działalność innowacyjną oraz wieloletnią współpracę z doradztwem na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich. Puchar i dyplom odebrała Pani dr Dorota Kluszczyńska Zastępca Dyrektora Instytutu ds. komunikacji i rozwoju.
Wystawie towarzyszyły konferencje, pokazy pracy maszyn oraz konkursy: Hit Targowy, Najciekawsze stoisko i Najlepszy produkt naturalny- w których komisjom konkursowym przewodniczyli nasi pracownicy- Renata Kalinowska i Andrzej Seliga. Przedstawiciele Instytutu współpracują przy organizacji wystawy i imprez towarzyszących.
06 czerwca 2022
Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji, pracownik ITP-PIB w dniu 30 maja był członkiem delegacji Misji Gospodarczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Egiptu. Organizatorem wydarzenia była  Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
18 maja 2022
W dniu 11 maja 2022 r. pod auspicjami Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników przy Diecezji Włocławskiej odbyły się warsztaty nt.: Aktualne spojrzenie na ocenę gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych, zorganizowane w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa. Warsztaty odbyły się w auli Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Nasz Instytut zapewnił obsługę merytoryczną wydarzenia organizując prelegentów – program w załączeniu. Formuła spotkań wymaga każdorazowo udziału 9 wykładowców – 3 profesorów, 3 doktorów i trzech magistrów. Funkcję głównego specjalisty projektu sprawuje prof. Wiesław Dembek. W ramach projektu odbędzie się jeszcze w tym roku jedno spotkanie. Uczestnikami warsztatów byli rolnicy, doradcy rolniczy z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu i Zespołu Szkół w Lubrańcu. Goście oficjalni reprezentowali ARIMR, KRUS oraz Starostwo Powiatowe we Włocławku. Spotkanie prowadził Pan Bartosz Woźniak – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników.
Fotoreportaż, Wydawnictwo Duszpasterskie Rolników
05 kwietnia 2022
W siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego- Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach odbyło się inauguracyjne Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu - kadencja 2021-2025.
Nowo wybrani członkowie Rady Naukowej otrzymali nominacje z rąk Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW Pana Bartosza Dąbrowskiego oraz Pana prof. dr. hab. Wiesława Dembka, występującego w imieniu Dyrektora Instytutu Pana dr. Wacława Strobla.
Na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2021-2025 został wybrany Pan prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego będzie pełnić Pan prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak. Sekretarzem Rady Naukowej została Pani dr hab. inż. Barbara Wróbel.
20 marca 2022
W dniach 18-20 marca odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Jak co roku w targach uczestniczyły firmy rolnicze z całego świata (350 firm z 11 krajów), prezentujące ciągniki, kombajny, maszyny sadownicze, silosy zbożowe, nawozy czy środki uprawy rolnej. Nie zawiedli również zwiedzający w liczbie blisko 50 tys.
Pierwszego dnia gościem targów był Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił  kluczowe znaczenie produkcji żywności. – Żywność jest priorytetem i należy się na niej skupić. To wymaga też zaopiekowania się rolnikami, zarówno dużymi, jak i małymi przedsiębiorstwami - stwierdził. Podkreślił również konieczność przekonfigurowania łańcuchów dostaw, które mają zdecydowany wpływ na stabilność sytuacji w rolnictwie.
Wśród wystawców nie zabrakło również Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego, który corocznie przedstawia swoje osiągnięcia wykorzystując w tym celu filmy, postery, rollupy, ulotki i wydawnictwa oraz odpowiada na pytania związane z rolnictwem i techniką rolniczą. Podczas tegorocznej edycji ITP-PIB wystąpił z dwoma stoiskami, informacyjnym oraz ekspozycją prezentującą urządzenie do rekultywacji trwałych użytków zielonych, produkowane na licencji Instytutu.
Komisja konkursu o Złoty Medal Targów AGROTECH, pod przewodnictwem dra inż. Andrzeja Seligi - Dyrektora Oddziału w Warszawie ITP-PIB w Falentach przyznała cztery wyróżnienia oraz dziewięć złotych medali dla najlepszych produktów prezentowanych podczas targów. Podsekretarz Krzysztof Ciecióra wręczył Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
Na ożywienie tegorocznych targów wpłynęło przede wszystkim zniesienie obostrzeń covidowych - to pozwoli  rozwinąć skrzydła wszystkim imprezom targowym, w szczególności targom Agrotech – powiedział  Andrzej Mochoń - prezes zarządu Targów Kielce.
09 marca 2022
Począwszy od lutego bieżącego roku zespół pracowników Instytutu pomaga  uchodźcom z Ukrainy, przewożąc, obdarowując, goszcząc i znajdując im miejsca schronienia. Rodziny z małymi dziećmi są zabierane naszymi samochodami z punktów recepcyjnych przy przejściach granicznych do instytutowych kwater noclegowych i miejsc noclegowych wskazanych przez wojewodów. Nasza pomoc będzie kontynuowana na miarę naszych sił i możliwości technicznych.
01 marca 2022
Pracownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego: Ewa Kanecka-Geszke, Wiesława Kasperska-Wołowicz, Tomasz Szymczak i Wiesław Dembek, zostali wyróżnieni przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyplomami i nagrodami za „wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie”. Wyróżnienia zostały przyznane za wkład w przygotowywanie opracowania pt.: Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu.
07 lutego 2022
Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów”, w którym nasz Instytut jest jednym z głównych wykonawców, zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie „Najciekawsze Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” w 2021 roku.
Projekt realizowany jest w ramach działania WSPÓŁPRACA Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego koordynatorem – zgodnie z przyjętymi regułami – jest  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt ma wielkie znaczenie społeczne i biznesowe, bowiem pozwoli wyeliminować z rynku niepożądane środowiskowo „słomki” z materiałów syntetycznych. W samej tylko Polsce zużywa się 1,2 mld  takich „słomek” rocznie. Projekt pozwoli zautomatyzować proces zbioru słomy i produkcji słomek, bowiem tradycyjne, ręczne ich wykonywanie powodowało, że były one niewspółmiernie droższe od plastikowych. Oczywiście słomki ze słomy są całkowicie i szybko biodegradowalne, podczas gdy proces naturalnego rozpadu plastiku trwa kilkaset lat.
29 stycznia 2022
W dniu 29 stycznia 2022 dyrektor Wacław Strobel oraz profesor Wiesław Dembek wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą zbrojnego uwolnienia z niewoli niemieckiej polskich oficerów – żołnierzy Września 1939 oraz Powstania Warszawskiego.
Oficerowie ci byli internowani w jenieckim obozie oficerskim Oflag II C Woldenberg. W sytuacji praktycznego zlikwidowania polskiego szkolnictwa na terenach okupowanych przez III Rzeszę, z oflagu tego jeńcy, działający pod osłoną Konwencji Genewskiej oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, stworzyli prężny ośrodek naukowy z uniwersytetem oraz ok. 50 kołami naukowymi i fachowymi. Działał tam między innymi prof. Zygmunt Sochoń – późniejszy dyrektor Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, który napisał w obozie rozprawę doktorską. Powrót do społeczeństwa wyniszczonego eksterminacyjną polityką hitlerowską i sowiecką prawie 7000 ludzi doskonale wykształconych w „największej polskiej szkole okresu okupacji” był bezcennym wsparciem dla kraju, pomimo represji i ograniczeń stosowanych przez władze PRL wobec „oficerów sanacyjnych”.
20 stycznia 2022
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy został oficjalnym przedstawicielem Polski w OECD, posiadającym uprawnienia do badania ciągników rolniczych i leśnych  https://www.oecd.org/agriculture/tractors/codes/01-oecd-tractor-codes-general-texts.pdf
Badania prowadzone są w naszym akredytowanym Laboratorium Badawczym Ciągników i Maszyn Rolniczych, kierowanym przez inż. Sebastiana Dorocińskiego, który został mianowany delegatem Polski w OECD.
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development) jest światową organizacją międzyrządową skupiającą 36 państw, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej naosiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej, przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w państwach członkowskich, jak również w państwach trzecich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego, oraz promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.
Standardowe kodeksy OECD, dotyczące urzędowych badań ciągników rolniczych i leśnych, umożliwiają krajom uczestniczącym przeprowadzanie badań ciągników zgodnie ze zharmonizowanymi procedurami oraz uzyskiwanie oficjalnych zatwierdzeń OECD, które ułatwiają handel międzynarodowy.
10 stycznia 2022
Rada Ministrów RP przyjęła w grudniu 2021 krajowy Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027. W bieżącym roku Plan będzie uzgadniany z Komisją Europejską, co otworzy drogę do 25 mld euro dla polskiego rolnictwa na lata 2023-2027. Zasadniczym i obligatoryjnym załącznikiem umożliwiającym procedowanie Planu był dokument „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej”.
 Koordynacja wykonania tego bardzo wymagającego opracowania została powierzona naszemu Instytutowi. W pracy brało udział łącznie 7 instytutów rolniczych. Trzeba podkreślić, że na 59 autorów Prognozy 33 osoby to pracownicy naszego Instytutu. Całością prac kierował dr Hubert Piórkowski.
05 stycznia 2022
Japoński Urząd Patentowy (JPO) opublikował wniosek o patent wynalazku półmaski antywirusowej z mchów, który zgłosił profesor Hazem M. Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z wirusologiem Dr. Seiya Sato z Uniwersytetu Farmacji i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w Niigata w Japonii.  
Wynalazek dotyczy półmasek antywirusowych wielokrotnego użytku (przede wszystkim przeciwko wirusom grypy) oraz mechanizmów (elementów) wentylacyjnych do budynków i pojazdów, które pochłaniają wirusy.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści