Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Aktualności
8-10 marca 2024
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech oraz Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO przyciągnęły tłumy z całego kraju. Przez trzy dni, od 8 do 10 marca wystawy Agrotech 2024 i Las-Expo w Kielcach zgromadziły 520 firm z 17 krajów, prezentując najnowocześniejsze rozwiązania dla rolnictwa i leśnictwa. Najnowsze rozwiązania dla branży rolniczej i przemysłu leśnego w pełnej krasie prezentowały się na 10 halach i na terenie zewnętrznym. Premiery produktów, nowości i atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a całe rodziny z dziećmi podziwiały imponujące maszyny.
Wśród wystawców nie zabrakło również  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego, który corocznie prezentuje swoje innowacyjne rozwiązania oraz odpowiada na pytania związane z rolnictwem,  ochroną środowiska i techniką rolniczą.
Podczas Targów nasze stoisko odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski.
Komisja konkursu o Złoty Medal Targów AGROTECH, pod przewodnictwem dr inż. Andrzeja Seligi z Oddziału w Warszawie ITP-PIB w Falentach przyznała wyróżnienia, Złote Medale dla najlepszych produktów prezentowanych podczas targów oraz Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego.
11 stycznia 2024
Miło nam poinformować, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy bierze udział w projekcie GYPREG - Rozwiązanie problemu ładunku fosforu w rolnictwie poprzez wprowadzanie zmian w glebie (więcej...)
25 listopada 2023
W tym dniu odbyło się kolejne już sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach, współorganizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Stowarzyszenie Projekt Raszyn z jego prezes Dorotą Betko oraz społeczników pod auspicjami Karoliny Kwietniewskiej.
Tegoroczna akcja składała się  z trzech części:  sprzątania rezerwatu, sadzenia drzewek oraz spotkania w Instytucie. Na spotkanie przybyło ponad 60 osób, z czego połowę stanowiła młodzież i dzieci, co można uznać za sukces zważywszy krótki już dzień, zimno i padający śnieg.   
Warto zauważyć, że śmieci w rezerwacie było zdecydowanie mniej niż zeszłych latach, na co wpływ mają niewątpliwie coroczne akcje sprzątania, indywidualne działania mieszkańców, a zapewne także związany z tym wzrost świadomości społecznej.  
Pomimo poprawy stanu czystości rezerwatu, uzbierano dwa kontenery odpadów, w tym pokaźną ilość elektrośmieci. Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman ufundowało nagrody w konkursach oraz zapewniło kontenery.
W akcji sadzenia drzew wyróżniło się szczególnie dwóch uczniów: Franciszek Laskowski i Marcin Sokołowski.   
Po  rozgrzewającym poczęstunku przygotowanym w Instytucie, w sali konferencyjnej Pawilonu Naukowego odbyło się spotkanie, na którym profesor Wiesław Dembek wygłosił pogadankę dla dzieci i młodzieży o falenckim rezerwacie. W wystąpieniu zawarte były podstawowe dane o rezerwacie, jego statusie ochronnym, ludziach się nim opiekujących, motywach niektórych zakazów, rybach, ptakach, roślinach i głównych problemach tego obiektu. Bardzo zajmującej prelekcji towarzyszył pokaz ponad 130 artystycznych zdjęć udostępnionych przez różnych autorów, prezentujących piękno rezerwatu i jego mieszkańców. To kontemplacyjne w założeniu spotkanie zakończył pokaz filmu o ptakach krajobrazu rolniczego.
Atrakcją specjalną  spotkania, był przygotowany przez dr. Tomasza Horaczka survivalowy poczęstunek z suszonych larw owadów oraz czekolady faszerowanej larwami mącznika, który spotkał się z entuzjazmem dzieci i ostrożnym aplauzem ich rodziców.   
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie.
Drzwi Instytutu są niezmiennie otwarte dla jego przyjaciół.
29 września 2023
W dniach 26, 27 i 28 września 2023 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Roberta Telusa, pt. „Problemów zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”. (więcej...)
15 listopada 2023
Miło nam poinformować, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy bierze udział w projekcie ukierunkowanym na zwalczanie gatunków inwazyjnych, realizowanym przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Poniżej kilka informacji na temat przedsięwzięcia:
Tytuł projektu:       Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE
Okres realizacji:    czerwiec 2021 – kwiecień 2024
Nazwa programu:  Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu’’ finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na działanie mające na celu „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi’’
Wartość całkowita:               4 529 239,13 PLN
Dofinansowanie:                  3 849 853,20 PLN
  • ze środków MF EOG: 3 272 375,22 PLN
  • z budżetu państwa:        577 477,98 PLN
Wkład własny:                         679 385,93 PLN
Cel projektu:
Celem nadrzędnym Projektu jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów, przede wszystkim nadrzecznych i lądowych (leśnych, łąkowych, murawowych), na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed inwazyjnymi roślinami obcego pochodzenia, w szczególności gatunkami z rodzaju barszcz (Heracleum spp.), nawłoć (Solidago spp.), rdestowiec (Reynoutria spp.) i niecierpek (n. gruczołowaty Impatiens glandulifera).
Zakres przedmiotowy:
 1. Aktywna ochrona ekosystemów lądowych i nadrzecznych poprzez ograniczanie negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia (IAP – Invasive Alien Plants)
 2. Wypracowanie, doskonalenie i testowanie innowacyjnych metod zwalczania IAP
 3. Wczesna detekcja inwazyjnych gatunków roślin oraz źródeł ich rozprzestrzeniania poprzez podjęcie próby identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania się w ekosystemach / na obszarach objętych Projektem
 4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu IAP na rodzimą przyrodę
 5. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.
Lokalizacja projektu:
Projekt jest realizowany na obszarze trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, na terenie obszarów chronionych: dwóch parków narodowych (Ojcowskiego Parku Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego), dwóch rezerwatów przyrody, czterech obszarów Natura 2000 oraz na obszarach nieobjętych ochroną tj. w granicach siedmiu gmin: trzech w województwie śląskim (gmina miasta Katowice, gmina miasta Jaworzna i gmina Koszęcin), trzech w województwie małopolskim (gmina miasta Kraków, gmina Skawina i gmina Świątniki Górne) oraz jednej w województwie podkarpackim (gmina Krempna).
25 września 2023
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy został laureatem nagrody „Orły Wprost” - dla nauki. Nagroda przyznawana jest firmom, samorządom, wybitnym osobowościom regionów oraz przedstawicielom nauki, medycyny i działaczom społecznym. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Nagrodę wręczyła Pani  Małgorzata Golińska - Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowych PMPG Polskie Media S.A., a odebrał ją osobiście Dyrektor Instytutu dr Wacław Strobel.

fot. Piotr Woźniakiewicz
2-3 września 2023
XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza jest jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych, cyklicznych imprez branży rolniczej, która gromadzi kilkuset wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Otwarcie Wystawy miało miejsce 2 września br. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas uroczystej konferencji  Instytut został nagrodzony Pucharem przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa za działalność innowacyjną oraz współpracę z doradztwem rolniczym na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich. Puchar odebrał Dyrektor Instytutu dr Wacław Strobel.
Stoisko Instytutu odwiedzili m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski– Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
28 sierpnia 2023
Może zastąpić satelitę, ale jest w stanie latać też nisko. Ten bezzałogowiec to nowe osiągnięcie polskiej myśli technicznej, które umożliwia szerokie zastosowanie od rolnictwa po bezpieczeństwo. (więcej...)
28 sierpnia 2023
W tym dniu prof. dr hab. Henryk Sobczuk z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB, spotkał się z Prezesem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Profesorem Anatolijem Glebowiczem Zagorodnym. Profesor Sobczuk podczas długoletniej pracy jako dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie nawiązał wiele  kontaktów z uczonymi, organizując międzynarodową współpracę naukową Polski i Ukrainy. Obecnie, pracując już w Polsce, wciąż pomaga naukowcom ukraińskim i podejmuje działania zmierzające do intensyfikacji współpracy naukowej pomiędzy naszymi krajami.
Podczas rozmowy z Prezesem Zagorodnym omawiano obecne problemy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, aktywność międzynarodową uczonych ukraińskich oraz możliwe do podjęcia inicjatywy międzynarodowe w zakresie współpracy naukowej.
Nauka ukraińska włącza się intensywnie w działania wspierające obronę kraju, jednakże poszukuje również międzynarodowych projektów stricte naukowych. Pan Prezes apelował o jak najszersze propagowanie i rozwijanie współpracy z Instytutami Akademii Nauk we wszystkich dziedzinach nauki.
17-18 czerwca 2023
W tych dniach w Poświętnem odbyły się XXIII Mazowieckie Dni Rolnictwa, w których czynnie uczestniczył ITP-PIB. Nasze stoisko promujące osiągnięcia Instytutu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwiedzających interesowały przede wszystkim zagadnienia związane z innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarstw rolnych. Mazowieckie Dni Rolnictwa to jedna z większych tego typu imprez w kraju. Tegorocznej edycji towarzyszyły obchody jubileuszu stulecia doradztwa rolniczego na Mazowszu. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni odwiedziło ją kilkadziesiąt tysięcy osób! Na zwiedzających czekało ok. 400 stoisk i liczne atrakcje, zapowiadane przez organizatorów w programie.   
Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie wyróżnił Instytut za wieloletnią współpracę na rzecz transferu wiedzy do praktyki rolniczej.
Wystawie towarzyszyły konferencje, pokazy pracy maszyn oraz konkursy: Hit Targowy, Najciekawsze stoisko i Najlepszy produkt naturalny - w których komisjom konkursowym przewodniczyli nasi pracownicy - Renata Kalinowska i Andrzej Seliga. Przedstawiciele Instytutu współpracują przy organizacji wystawy i imprez towarzyszących.
3-5 czerwca 2023
Krajowe Dni Pola, największe wydarzenie branżowe w Polsce, w tym roku po raz pierwszy odbyło się w Sielinku. Krajowe Dni Pola to niepowtarzalne „święto pola”, podczas prezentowane są oferty firm, instytucji, organizacji zaopatrujących polskie rolnictwo w rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie produkcji roślinnej. Ponadto, tegoroczne Krajowe Dni Pola były także jednym z elementów obchodów 100-lecia państwowego doradztwa rolniczego w Polsce, które przypada w 2023 roku.
Uroczyste otwarcie targów odbyło się w sobotę, 3 czerwca. Przez cały weekend odwiedzający mogli przyjrzeć się odmianom roślin uprawianych na poletkach demonstracyjnych WODR, zobaczyć najnowszą ofertę firm związanych z branżą rolniczą oraz zapoznać się z  innowacjami wykorzystywanymi w rolnictwie. Nie zabrakło także ludowej kultury i tradycji, stoisk kół gospodyń wiejskich oraz występów zespołów muzycznych. W poniedziałek, 5 czerwca, uczniowie szkół związanych z rolnictwem mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych lekcjach polowych oraz w praktyce przekonać się, jak może wyglądać nowoczesne rolnictwo. Instytut przygotował stoisko prezentując innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich.
22 czerwca 2023
Na łamach serwisu StrefaAGRO ukazał się wywiad z Panią dr inż. Kingą Borek z ITP-PIB, w którym poruszono kwestie postępu cyfrowego w rolnictwie i jego wpływu na małe gospodarstwa rolne oraz starszych rolników. (więcej...)
24-28 maja 2023
W dniach 24-28 maja 2023 r. na zaproszenie Rektora Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody w Kijowie, prof. Stanisława Nikolajenko delegacja w osobach dr Wacław Roman Strobel oraz prof. Henryk Sobczuk odwiedziła Kijów.
 
Celem wizyty był udział przedstawicieli polskiej nauki w obchodach 125-lecia Uniwersytetu oraz w konferencji naukowej na temat „Bezpieczeństwo ekologiczne i produkcyjne w warunkach wojny oraz w powojennej odbudowie kraju: wyzwania dla Ukrainy i Świata”. Polska delegacja z ITP-PIB, jako jedyna z Polski obecna fizycznie w Kijowie, wygłosiła na konferencji wykład na temat: „Warunki i perspektywy współpracy naukowej polsko-ukraińskiej, podczas wojny i w czasach pokoju”.
 
Uniwersytet jest najważniejszą i największą szkołą wyższą kształcącą w kierunkach związanych z rolnictwem, techniką rolniczą i ekonomią rolnictwa w Ukrainie.
 
W bezpośrednich rozmowach z rektorem Uniwersytetu, Stanisławem Nikolajenko oraz z dziekanem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Wiaczesławem Bratiszko, omówiono dalszą współpracę merytoryczną, a także wybrano najbardziej obiecujące i potrzebne w obecnym czasie kierunki współpracy naukowej i technicznej  mieszczące się w zakresie działania obu instytucji. W krótkiej rozmowie z Ministrem Oświaty i Nauki Ukrainy, Sergiejem Szkarletem, dyrektor Strobel omówił najważniejsze kierunki współpracy oraz panowie wymienili się zapewnieniem o chęci współpracy w zakresie nauki.
 
Oprócz działań merytorycznych, dla gości z Polski zorganizowano wyjazd na tereny okupowane w 2022 roku, na których trwały działania bojowe. Odwiedzono m.in. Buczę, Irpień oraz Hostomel – miejsca najbardziej zaciętych walk w obronie Kijowa podczas ataku Federacji Rosyjskiej na Kijów w lutym 2022 roku. Obrazy dzielnic mieszkalnych w Buczy i Hostomelu, z całkowicie zburzonymi domami to dowody na agresywne wtargnięcie FR do Ukrainy, a pod każdym z nich kryją się tragedie cywilnych mieszkańców podkijowskich miejscowości.
 
Podczas kilku nocy spędzonych w Kijowie, członkowie delegacji ITP doświadczyli nocnych alarmów przeciwlotniczych, ataków dronów, eksplozji i działania rakiet obrony przeciwlotniczej. Mieszkańcy Kijowa przeżywają grozę ataków z powietrza już od wielu miesięcy,
 
Należy wskazać na istniejący wielki potencjał do rozwijania współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Polską i Ukrainą, potencjał jaki do dziś jest nie w pełni wykorzystany.
21 kwietnia 2023
W dniu 21 kwietnia 2023 r. Kierownik Zakładów Naukowych  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB (RP) prof. Henryk Sobczuk przebywał z wizytą roboczą na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Zarządzania Przyrodą Ukrainy  w Kijowie. Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Wiaczesław Bratishko był moderatorem planowanego wydarzenia, które odbyło się w ramach umowy o współpracy dwustronnej pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Biozasobów i Zarządzania Przyrodą Ukrainy a Instytutem Technologiczno- Przyrodniczym PIB w Falentach.
 
W trakcie dyskusji uzgodniono tematy obiecujących dwustronnych projektów naukowych, uzgodniono strukturę programów dydaktyczno-naukowych przygotowania doktorów filozofii w specjalności „Agroinżynieria” (Ukraina) i „Inżynieria środowiska” (Polska) , oraz określono programy kształcenia naukowego kadry naukowo-pedagogicznej wydziału mechaniczno-technologicznego NUBiP Ukrainy oraz pracowników naukowychITP. PIB. Potwierdzono realizację planu działań na I kwartał 2023 r.
29 marca 2023
Future Through  the Lens” -  For Us, For the Future -  MDPI International Day Campaign Series
Z okazji obchodzonego w dniach 21-23 marca 2023 roku  odpowiednio Międzynarodowego Dnia Lasu, Światowego Dnia Wody oraz Światowego Dnia Meteorologii, Wydawnictwo MDPI zorganizowało międzynarodowy konkurs fotograficzny zdjęć przyrodniczych o tematyce lasu, wody i powietrza pt. „Future Through  the Lens". Celem konkursu było zwrócenie uwagi na kwestie właściwego traktowania naturalnych zasobów, które są niezbędne do zapewnienia przetrwania ludzkości i sprawienie, by piękno przyrody było bardziej doceniane. Zgłoszono kilkadziesiąt fotografii z całego świata. Ostatecznie Jury konkursu wybrało osiem zdjęć.
Wśród ośmiu zwycięskich fotografii znalazło się zdjęcie wykonane przez pracownika  ITP - PIB - p. dr inż. Paulinę Mielcarek-Bocheńską (Oddział w Poznaniu). Zdjęcie zostało wykonane w 2019 roku w Beskidzie Śląskim, w okolicach Klimczoka, Szczyrk.

Na bazie zdjęć laureatów konkursu Wydawnictwo  MDPI zaprojektowało pocztówki. Zdjęcie z Polski na str. 14

22-23 marca 2023
Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce
 
Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Co roku Forum gromadzi ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.
17-19 marca 2023
XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej  Agrotech w Kielcach
 
28. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech przyciągnęły blisko 70 tysięcy uczestników. Zwiedzający oglądali wystawę przygotowaną przez 450 firm z 15 krajów, w tym z Finlandii, Francji, Grecji, Indii, Irlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z Ukrainy. Wśród wystawców nie zabrakło również Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego, który corocznie przedstawia swoje osiągnięcia oraz odpowiada na pytania związane z rolnictwem i techniką rolniczą.
 
Komisja konkursu o Złoty Medal Targów AGROTECH, pod przewodnictwem dra inż. Andrzeja Seligi z Oddziału w Warszawie ITP-PIB w Falentach przyznała wyróżnienia, Złote Medale dla najlepszych produktów prezentowanych podczas targów oraz Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
09 lutego 2023
EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ INSTYTUTU
Uprzejmie informujemy, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy– Państwowy Instytut Badawczy został sklasyfikowany w kategorii naukowej „A” w dyscyplinie „rolnictwo i ogrodnictwo”. Nasz Instytut jako jedyny spośród instytutów rolniczych posiada obecnie oceny w dwóch dziedzinach nauki: A w dziedzinie nauk rolniczych; B+ w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Jest to efektem wysiłku naszych pracowników, którzy podjęli trud zdobywania punktów w obu dziedzinach.
07 lutego 2023
W dniu 7 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2023 poz. 244) tzw. program azotanowy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r.
Opublikowane w dniu 7 lutego 2023 r. rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W stosunku do obowiązującego od 2020 r. programu azotanowego, wprowadzono w szczególności zmiany dotyczące:
 • zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia;
 • aktualizacji wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu;
 • sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych;
 • dodania równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.
Szczególy dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ochrona-wod-przed-azotanami
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści