Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Kalendarium
04.04.2022
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 RDOŚ z 30 września 2021r. w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca na stawie Raszyńskim, Falenckim, Puchalskim oraz Rozgrodzonym odbywać się będzie pływanie łodzią w celu płoszenia kormoranów.  
20.03.2022
Do końca marca prowadzone będą prace związane z uprzątaniem wyciętych w lutym na groblach stawowych drzew i krzewów. W okresie tym nie będą prowadzone żadne nowe wycinki w drzewostanie. Ponadto na polu ornym, położonych na działce 21/4 (pole przylegające do Stawu Puchalskiego) przeprowadzona będzie w marcu uprawa polowa przygotowująca pod wiosenny zasiew lucerny. Oba działania są zgodne z wytycznymi zarządzenia nr 20 RDOŚ w Warszawie z 30 września 2021 r.
21.02.2022
W terminie do końca lutego 2022 r. w rezerwacie "Stawy Raszyńskie", na działce 3/12 przy Stawie Raszyńskim wykonywane będą prace związane z odbudową przepustu wraz z odtworzeniem fragmentu grobli nad w/w przepustem. Ponadto zostanie wykonane odmulenie rowu znajdującego się przy Stawach Zimochowach. Powyższe działania wynikają z zadań ochronnych określonych w zarządzeniu nr 20 RDOŚ w Warszawie z 30 września 2021 r.
24.01.2022
W okresie od 27 stycznia do 1 marca  Instytut będzie prowadził prace dotyczące utrzymania grobli stawowych oraz rowów w obrębie Stawu Raszyńskiego, nr 13, 11, 8 oraz Stawu Zimochowu. Prace będą polegały na usuwaniu drzew i krzewów porastających groble a także usuwaniu roślinności blokującej przepływ wody w rowach. Powyższe działania wynikają z zadań ochronnych określonych w zarządzeniu nr 20 RDOŚ w Warszawie z 30 września 2021 r.
06.11.2021
W dniu 6 listopada 2021 r. w Falentach odbyło się tradycyjne sprzątanie naszego rezerwatu, w którym nasz Instytut pełni rolę patrona i zaplecza technicznego, a koordynacją uczestników zajmuje Pani Karolina Kwietniewska z Falent Dużych. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież i dzieci przybyłe ze swoimi rodzicami.Wydano ponad 100 par rękawic i 300 worków na śmieci.  W sprzątaniu brali m.in. czynny udział Pan Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn oraz przedstawiciele dyrekcji Instytutu. Po raz pierwszy sprzątano także śmieci zalegające w wodzie stawów, które wyciągali wyspecjalizowani wolontariusze pływający kajakami, zaproszeni przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, reprezentowane przez Panią Prezes Dorotę Betko. Flotyllą kajakową dowodził Pan Marek Ożóg. Wszystkie działania monitorował dron pilotowany przez pracowników Instytutu.
Po akcji sprzątania odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników przy ognisku z  kiełbaskami i fasolówką własnoręcznie ugotowaną przez Panie z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież obecne na ognisku otrzymały drobne upominki. Wydarzenie wsparła także Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach udostępniając pomieszczenie, gdzie rozstawiono stoły.
Plonem sprzątania były dwie przyczepy traktorowe wypełnione workami na odpady. Istotnego wsparcia akcji udzieliło Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman S-ka z o.o., które bezpłatnie odebrało zebrane odpady.
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Jak widać, dzięki wysiłkowi oraz dobrej i szczerej woli wszystkich stron owocna współpraca jest możliwa i jest drogą do osiągnięcia widocznych efektów. Do zobaczenia w przyszłym roku!
29.10.2021
Wobec nasilających się aktów dewastacji, kłusownictwa i zaśmiecania rezerwatu oraz innych nielegalnych aktywności na jego terenie, zgodnie z zarządzeniem (nr 20, załącznik nr 2) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie sposobów ochrony czynnej ekosystemów rezerwatu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB rozpoczął patrolowanie rezerwatu dronami.Spektrum możliwości, jakie dają nowoczesne drony jest bardzo szerokie. Zastąpią one funkcjonariuszy w kontrolach wobec osób zaśmiecających rezerwat i schodzących ze szlaku. Patrol rezerwatu to czasem nawet kilka godzin pracy człowieka, którą dron może wykonać w parę minut. Instytut zatrudnia operatorów dronów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i będą mogli wykorzystywać bezzałogowce do monitorowania terenu, wykonywania zdjęć i przekazywania komunikatów dźwiękowych.
05.10.2021
W dniach 05-09 października prowadzimy pielęgnacyjne wykaszanie łąk wewnątrz rezerwatu. Prace  polegają na koszeniu oraz zgrabianiu i belowaniu trawy.
22.06.2021
Ruszyły prace remontowe wieży widokowej przy Stawie Falenckim.
07.06.2021
W ramach upowszechniania wiedzy o rezerwacie Stawy Raszyńskie, na terenie ITP-PIB odbyła się prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia poprowadzili prof. dr hab. inż. Jerzy Barszczewski oraz dr Hubert Piórkowski.
Po części teoretycznej grupa wybrała się na obserwację rezerwatu. Swoje spostrzeżenia dzieci uwidoczniły na pracach, które podarowały Instytutowi. Bardzo dziękujemy!
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści