Łukasz Krajewski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Łukasz Krajewski
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Łukasz Krajewski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Centrala w Falentach
al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
e-mail: l.krajewski@itp.edu.pl
Wykształcenie

Brak danych.
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Brak danych.
Wybrane publikacje

2021
  • Cichocka J., Bielecki A., Jabłońska-Barna I., Krajewski Ł., Topolska K., Hildebrand J., Dmitryjuk M., Bidunkiwicz A., Abramchuk A. Sucking of human blood by Placobdella costata (O. F. Müller, 1846) (Hirudinida: Glossiphoniidae): case study with notes on body form. Ecology and Evolution. DOI: 10.1002/ece3.8261.
  • Krajewski Ł. Bagiennik obły Pseudocalliergon turgescens – wciąż żywy świadek zlodowaceń w Kotlinie Przemszy. Obchody 10. rocznicy śmierci dra Mariana Kuca, 19 II – 30 VI 2021 r. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich. DOI: 10.13140/RG.2.2.20964.50569.
  • Brodacki M., Kuna E., Woś P., Żurawlew P., Bury J., Czyżewski Sz., Guzik P., Guzik W., Krajewski Ł., Przybyłowicz Ł. Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 31(3): 3–21.
2020
  • Krajewski Ł., Adamec L., Saługa M., Bednarek-Ochyra H., Plášek V. Welcome to the Czech Republic again! Rare northern mosses Calliergon megalophyllum and Drepanocladus sordidus (Amblystegiaceae) in South Bohemia in light of their European distribution and habitat preferences. PhytoKeys 154: 111–136. DOI 10.3897/phytokeys.154.51454.
  • Stebel A., Krajewski Ł. Nowe i rzadkie gatunki mszaków we florze województwa śląskiego. Fragmenta Naturae 53: 27–58.
  • Marciniuk P., Marciniuk J., Łysko A., Krajewski Ł., Chudecka J., Skrzyczyńska J., Popiela A. Rediscovery of Cyperus flavescens (Cyperaceae) on the northeast periphery of its range in Europe. PeerJ 8(1): e9837. DOI 10.7717/peerj.9837.
  • Ellis L.T., Alikhadzhiev M.Kh., Erzhapova R.S., Blom H.H., Bednarek-Ochyra H., Burghardt M., Cano M.J., Czernyadjeva I.V., Kuzmina E. Yu., Potemkin A.D., Doroshina G.Ya., Dagnino D., Turcato C., Minuto L., Drapela P., Dulin M.V., Fuertes E., Graulich A., Hassel K., Hedenäs L., Hofton T.H., Høitomt T., Jukonienė I., Kırmacı M., Koroleva      N.E., Krajewski Ł., Kropik M., Kürschner H.,  Kushnevskaya E.V., Larraín J., Lebouvier M., Maksimov A.I., Pisarenko Yo.U., Plášek V., Skoupá Z., Popov S.Yu., Fedosov      V.E., Puglisi M., Stebel A., Ştefănut M., Vončina G., Wierzgoń M., Guo S.L. New national and regional bryophyte records, 64. Journal of Bryology 42(4): 393–412. https://doi.org/10.1080/03736687.2020.1831289.
  • Kazuń A., Czarniecka-Wiera M., Kalinowski P., Kowalska M., Krajewski Ł. Siedliska przyrodnicze objęte wsparciem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014–2020 – praktyczny przewodnik. Wydawnictwo ITP, Falenty, ss. 479.
2019
  • Stebel A., Krajewski Ł. Interesujące gatunki mszaków we florze województwa śląskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): 359–368. https://doi.org/10.35535/ffgp-2019-0035.
2018
  • Krajewski Ł. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny narzędziem ochrony ważek użytków zielonych. Gospodarz 9/18: 38.
2017
  • Krajewski Ł. Drepanocladus turgescens (Bryophyta, Amblystegiaceae) rediscovered in Poland. Cryptogamie, Bryologie 38(3): 265–273. doi/10.7872/cryb/v38.iss3.2017.265
  • Płachno B.J., Stpiczyńska M., Krajewski Ł., Świątek P., Adamec L., Oliveira Miranda V.F. Flower palate structure of the aquatic bladderworts Utricularia bremii Heer and U. minor L. from section Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma, DOI 10.1007/s00709-017-1097-9 .
  • Krajewski Ł. Ważki (Odonata) w świetle oceny stanu siedlisk działek rolno-środowiskowych Polski. [W:] Parusel J.B. (red.). Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska. CDPGŚ, Katowice: 109–118.
  • Krajewski Ł., Gutowska E., Jarzombkowski F., Kazuń A., Kotowska D., Kotowska K., Kowalska M., Szczepaniuk A., Topolska K., Piórkowski P. Gatunki zagrożone i chronione w ocenie stanu siedlisk przyrodniczych monitorowanych działek rolnośrodowiskowych Polski (2012-2014) [W:] Parusel J.B. (red.) Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody - ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. CDPGŚ, Katowice: 89–110.
2016
  • Krajewski Ł. Cibora żółta w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 83: 3, 15.
  • Krajewski Ł. Ramienice na hałdzie KWK Porąbka-Klimontów w Sosnowcu. Przyroda Górnego Śląska 84: 3–5.
  • Krajewski Ł., Topolska K. Liczne      występowanie lepnicy litewskiej Silene      lituanica Zapał. koło Hańska (Polesie, E. Polska). Przegląd Przyrodniczy 27(1): 98–103.
  • Krajewski Ł., Kurek P., Kutera M., Święciak T. Nowe stwierdzenia szablaka przepasanego Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (Południowa Polska). Przegląd Przyrodniczy 27(2): 103–109.
  • Kazuń A., Jarzombkowski F., Gutowska E., Kotowska D., Kotowska K., Kowalska M., Krajewski Ł., Szczepaniuk A., Topolska K., Piórkowski H. Differentiation and conservation status of wet meadows of the Calthion palustris alliance in areas covered by the agri-environmental scheme. Ecological Questions 23: 29–41. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2016.003.
2015
  • Krajewski Ł., Pawlikowski P. Zespół Nitelletum capillaris Corillion 1957 (Charetea fragilis Fukarek 1961 ex Krausch 1964) w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34(1): 81–87.
  • Piwowarczyk R., Krajewski Ł. Orobanche elatior and O. kochii (Orobanchaceae) in Poland: distribution, taxonomy, plant communities and seed micromorphology. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1): 103–123. https://doi.org/10.5586/asbp.2014.031.
  • Krajewski Ł., Pawlikowski P., Gutowska E., Jarzombkowski F., Kauzal P., Kotowska K., Kowalska M., Brzezińska K., Dzierża P. Nowe dane o rozmieszczeniu i      warunkach siedliskowych ramienic (Characeae) Polski (2010–2012) z uwzględnieniem terenów chronionych i objętych programem rolnośrodowiskowym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 50(2): 65–85.
  • Książkiewicz., Biereżnoj-Bazille U., Krajewski Ł., Gołdyn B. New records of Vertigo geyeri Lindholm, 1925, V. moulinsiana (Dupuy, 1829) and V. angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in Poland. Folia Malacologica 23. http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.006.
  • Krajewski Ł., Płachno B.J. Utricularia bremii (Lentibulariaceae) in Poland. Polish Botanical Journal  60(1): 105–109. DOI: 10.1515/pbj-2015-0008.     
2014
  • Krajewski Ł., Jarzombkowski F., Kotowska D. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis Charpentier 1825 w rezerwacie przyrody Gorbacz (Puszcza Knyszyńska, NE Polska). Przegląd Przyrodniczy 25(3): 62–65.
  • Piwowarczyk R., Krajewski Ł. Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae) in Poland: revised distribution, taxonomy, phytocoenological and host relations. Biodiversity Research and Conservation 34: 17–39. https://doi.org/10.2478/biorc-2014-0008.
2013
  • Krajewski Ł. Groszek błotny w dolinie Brynicy w Piekarach Śląskich. Przyroda Górnego Śląska 71: 13.
  • Krajewski Ł. Pistia rozetkowa – efemerofit flory regionu. Przyroda Górnego Śląska 72: 13.
2012
  • Krajewski Ł. Ramienice (Characeae) Zagłębia Dąbrowskiego (S Polska). Natura Silesiae Superioris 13: 13–56.
  • Krajewski Ł. Cabomba caroliniana A. Grey (Cabombaceae) – nowy gatunek flory Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Polski. Natura Silesiae Superioris 13: 89–94.
  • Krajewski Ł.Ramienice na budowie autostrady A1 w województwie śląskim. Przyroda Górnego Śląska 69: 5.
  • Wołejko L., Stańko R., Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Kiaszewicz K., Chapiński P., Bregin M., Kozub Ł., Krajewski Ł., Szczepański M. Krajowy program ochrony torfowisk alkalicznych (7230). Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, ss. 120.
  • Babczyńska-Sendek B., Błońska A., Bula R., Cabała S., Hejduk-Michalska D., Hereźniak J., Kołodziejek J., Krajewski Ł., Krause R., Mitka J., Nowak T., Parusel J.B., Piwowarczyk R., Posz E., Siciński J.T., Spałek K., Szendera W., Urbisz A., Urbisz A., Węgrzynek B., Wika S., Wilczek Z., Zalewska-Gałosz J. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego [W:] Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego na lata 2011–2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego. Parusel J.B., Urbisz A. (red.). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Raporty Opinie 6(2): 105–176.
  • Błońska A., Bula R., Cabała S., Hereźniak J., Kompała-Bąba A., Krajewski Ł., Krause R., Kołodziejek J., Malewski K., Michalska-Hejduk D., Parusel J.B., Romańczyk M., Siciński J.T., Sieradzki J., Spałek K., Węgrzynek B., Wika S., Wilczek Z. Czerwona lista zbiorowisk roślinnych województwa śląskiego. [W:] Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego na lata      2011–2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego. Parusel J.B., Cabała S., Hereźniak J., Wika S. (red.). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Raporty Opinie 6(3): 4–59.
  • Kmiecik P., Krajewski Ł., Trzaska A. Ginąca Szałasowizna. Przyroda Górnego Śląska 70: 4–6.
2011
  • Krajewski Ł. Zespół Cladietum marisci w piaskowni w Dąbrowie Górniczej na tle rozmieszczenia kłoci wiechowatej Cladium mariscus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(3): 276–283.
  • Krajewski Ł. Zaraza Bartlinga w Zagłębiu Dąbrowskim. Przyroda Górnego Śląska 63: 3.
  • Krajewski Ł. Smardzowate w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 63: 12.
  • Krajewski Ł. Przyroda piaskowni Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej. Cz. 5 – Ramienice i ich zbiorowiska. Przyroda Górnego Śląska 65: 5–7.
2010
  • Krajewski Ł. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 60: 12.
  • Gawęda A., Krajewski Ł. Łąki storczykowe w Będzinie-Łagiszy. Przyroda Górnego Śląska 61: 3, 11.
  • Kmiecik P., Gwóźdź R., Krajewski Ł., Kurlej D. Zbiornik Kuźnica Warężyńska. [W:] Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). OTOP: 473–475.
2009
  • Krajewski Ł. Przyroda zbiornika Kuźnica Warężyńska Cz. 3 – Flora. Przyroda Górnego Śląska 57: 8–9.
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

Brak danych.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści