ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
googleInstytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż gruntów będących w zarządzie ITP.

BADANIA NAD FILTREM OCHRONNYM Z ROŚLIN

Trójka badaczy: prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr Seiya Sato - wirusolog z Japonii oraz specjalista w zakresie upraw wertykalnych, dr Jacek Mojski - absolwent studiów doktoranckich naszego Instytutu, badali efektywne i praktyczne możliwości filtrowania powietrza z wykorzystaniem wybranych gatunków roślin. Badacze ci od kilku lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach - na przestrzeniach otwartych oraz w pomieszczeniach, takich jak biura, galerie handlowe, lotniska itd. Zagadnieniu temu poświęcona była rozprawa doktorska Jacka Mojskiego, którą obronił w ITP w 2018 r.

Wymieniony zespół na bazie swoich doświadczeń postawił ostatnio śmiałą tezę badawczą: czy istnieje możliwość opracowania filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin, który mógłby m.in. funkcjonować jako osobista maseczka ochronna do zatrzymania wirusów?
Wydaje się, że warunkiem funkcjonowania filtra będzie umożliwienie absorpcji światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Takie badania mogłyby zakończyć się stworzeniem produktu, który mógłby służyć nie tylko do ochrony personalnej, ale także być elementem wbudowanym w systemy oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub zakłady przemysłowe.

Badania i poszukiwanie partnerów są w toku.

WSPIERAMY POLSKIE PRODUKTY

OSTATNIE WYDARZENIA

20 sierpnia 2020
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. zmarł śp.
Profesor Aleksander Szeptycki.
Wieloletni Dyrektor Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) Sekretarz Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Członek założyciel Akademii Inżynierskiej w Polsce, Członek Rady Zarządzającej European Association of Agricultural Engineering, Przewodniczący Rady Prymasowskiej Fundacji Wspomagania Wsi, Przewodniczący Rady Fundacji Rodu Szeptyckich.
Cześć Jego Pamięci, Dyrekcja Instytutu, Koleżanki i Koledzy.

Msza Święta pogrzebowa za profesora Aleksandra Szeptyckiego rozpocznie się w najbliższy piątek, 28 sierpnia o godzinie 12.00 w Łabuniach, będzie transmitowana i można będzie w niej uczestniczyć klikając w następujący link: Msza 28.08.2020
W sobotę, 29 sierpnia o godzinie 17.00 będzie odprawiona za profesora Aleksandra Szeptyckiego Msza Święta w Warszawie, która również będzie transmitowana pod adresem: Msza 29.08.2020

15-16 sierpnia 2020
W tych dniach na terenie Instytutu w Falentach odbyły uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzeniu nadało kształt Stowarzyszenie Projekt Raszyn przy wsparciu Urzędu Gminy Raszyn, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ITP i sponsorów.
W imieniu gospodarzy gości powitał Z-ca Dyrektora ds. Naukowych prof. Wiesław Dembek.
Impreza ukierunkowana była na edukację dzieci i młodzieży, w związku z czym zorganizowane zostały stoiska oraz gry i warsztaty, w których brały udział całe rodziny.
Patriotyczną uroczystość uświetnił jak zawsze pokaz kompanii Woysk Księstwa Warszawskiego.
Drugiego dnia obchodów, po zapadnięciu zmroku, na ekranie zlokalizowanym w parku pałacowym został wyświetlony film Bitwa Warszawska 1920 r. w reżyserii Jerzego Hoffmana.

8 czerwca 2020
W dniu 8 czerwca 2020r, odbyła się w niecodziennej formule, bo po raz pierwszy on-line Gala wręczenia Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Złotych Medali i wyróżnień, 26 konkursu Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. Planowane na 13-15 marca 2020 r., Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech nie odbyły się z powodu epidemii COVID-19. Nowy termin targów zaplanowano na 6-8 listopada 2020 r. Od I edycji Targów AGROTECH Instytut współpracuje z organizatorem Targami Kielce przy organizacji projektu oraz pracownicy Instytutu wchodzą w skład Komisji Konkursowej o Złoty Medal Targów AGROTECH. Dr inż. Andrzej Seliga jest przewodniczącym Komisji Konkursowej.

28 maja 2020
Na terenie kraju rozpoczął się kolportaż broszury, opracowanej z udziałem pracowników naszego Instytutu, podejmującej bardzo ważny i aktualny temat wyrażony w jej tytule: Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz. Słowo wstępne do opracowania przedstawił Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Rozpowszechnianie broszury w wersji drukowanej będzie się odbywało za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego.

25 marca 2020
Informujemy wszystkich autorów, recenzentów i czytelników, że pojawił się już pierwszy tegoroczny numer Journal of Water and Land Development. Serdecznie zapraszamy do lektury!

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.