ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
BADANIA NAD FILTREM OCHRONNYM Z ROŚLIN

Trójka badaczy: prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr Seiya Sato - wirusolog z Japonii oraz specjalista w zakresie upraw wertykalnych, dr Jacek Mojski - absolwent studiów doktoranckich naszego Instytutu, badali efektywne i praktyczne możliwości filtrowania powietrza z wykorzystaniem wybranych gatunków roślin. Badacze ci od kilku lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach - na przestrzeniach otwartych oraz w pomieszczeniach, takich jak biura, galerie handlowe, lotniska itd. Zagadnieniu temu poświęcona była rozprawa doktorska Jacka Mojskiego, którą obronił w ITP w 2018 r.

Wymieniony zespół na bazie swoich doświadczeń postawił ostatnio śmiałą tezę badawczą: czy istnieje możliwość opracowania filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin, który mógłby m.in. funkcjonować jako osobista maseczka ochronna do zatrzymania wirusów?
Wydaje się, że warunkiem funkcjonowania filtra będzie umożliwienie absorpcji światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Takie badania mogłyby zakończyć się stworzeniem produktu, który mógłby służyć nie tylko do ochrony personalnej, ale także być elementem wbudowanym w systemy oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub zakłady przemysłowe.

Badania i poszukiwanie partnerów są w toku.

PRACA W ITP

Nowe!

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - wersja polska, English version

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt / profesor - wersja polska, English version

Nowe!

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ogłasza nabór na stanowiska naukowe w dyscyplinach:
- rolnictwo i ogrodnictwo;
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
w swoich ośrodkach w Warszawie, Falentach, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Kłudzienku (k. Grodziska Mazowieckiego).

Nowe!

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zatrudni Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach poszukuje specjalistów i absolwentów do zasilenia zespołu zajmującego się hydrologią i gospodarką wodną na terenach wiejskich

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds kadr i płac

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Zakład Doświadczalny w Poznaniu poszukuje osób na stanowiska: Zootechnik, Pracownik produkcji polowej, Pracownik produkcji zwierzęcej

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach poszukuje osoby na stanowisko: Młodszy księgowy, Księgowy

WSPIERAMY POLSKIE PRODUKTY

OSTATNIE WYDARZENIA

28 maja 2020
Na terenie kraju rozpoczął się kolportaż broszury, opracowanej z udziałem pracowników naszego Instytutu, podejmującej bardzo ważny i aktualny temat wyrażony w jej tytule: Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz. Słowo wstępne do opracowania przedstawił Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Rozpowszechnianie broszury w wersji drukowanej będzie się odbywało za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego.

25 marca 2020
Informujemy wszystkich autorów, recenzentów i czytelników, że pojawił się już pierwszy tegoroczny numer Journal of Water and Land Development. Serdecznie zapraszamy do lektury!

13 marca 2020

Szanowni Państwo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, w dbałości o zdrowie pracowników i współpracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego informuję, że z dniem 13.03.2020 r. wstrzymane zostały do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne oraz wizyty gości i klientów.
We wszystkich oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin, budynki zamknięte są od wewnątrz z numerem telefonu przy wejściu, odbiór poczty odbywa się na zewnątrz budynku lub poprzez skrzynkę pocztową.
Wszyscy pracownicy, wobec których było to możliwe ze względu na rodzaj obowiązków, zostali rozśrodkowani poprzez przekierowanie do trybu pracy zdalnej z zachowaniem łączności e-mailowej i telefonicznej.
Na miejscach pracy pozostają ci pracownicy, którzy są niezbędni dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania infrastruktury Instytutu.
Członkowie dyrekcji, pracując zdalnie, pozostają w gotowości do natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy w razie potrzeby.
We właściwych miejscach zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego oraz zlecono systematyczną dezynfekcję klamek w drzwiach.
Laboratorium mikrobiologiczne Instytutu pozostaje w gotowości do wsparcia służb państwowych w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zachował płynność pracy, która przebiega bez istotnych zakłóceń.

12 października 2019
W sobotę odbyło się społeczne sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach. Na tegoroczne spotkanie stawiło się ok. 100 osób głównie okolicznych mieszkańców oraz pracowników Instytutu, którzy często przybyli całymi rodzinami. Obecni byli także harcerze. Zaplecze techniczne, gastronomiczne i logistyczne zapewnił akcji nasz Instytut. Trud naboru uczestników, informacji, oplakatowania akcji i zajęć z dziećmi podjęły społecznie Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych i Dorota Bedkoze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach zapewniła salę jadalną oraz wóz bojowy dla zabezpieczenia ogniska. Zezwolenia na przeprowadzenie akcji udzielił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wszystkim osobom, zaangażowanym w sprzątanie tego pięknego i bliskiemu nam wszystkim obiektu, dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania.

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.