Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess

NUMERY CZASOPISMA

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 720 05 98, fax +48 22 628 37 63


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development