English version:    

Pilotażowe Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i Budowa Narzędzi do Zarządzania Zlewnią

Cel projektu Aktualności Uczestnicy projektu Download Linki Kontakt
Untitled Document

Aktualności

2009-02-30
Konferencja zamykająca projekt.

Pod koniec marca 2009 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Przedstawiono na niej wykonane zadania i uzyskane wyniki.
Uczestniczyli w niej zarówno przedstawiciele nauki jak i intytucji rządowych, takich jak WIOŚ, RZGW i KZGW.
Dyskutowano nad możliwością wykorzytania zdobytej wiedzy w tak ważnych dziedzinach jak zarzšdzanie zlewnią przez dostosowywanie zabiegów agrotechnicznych czy tworzenie pasów buforowych.

2008-08-14
II etap kursu z modelowania matematycznego (model SWAT) i systemów informacji geograficznej (GIS).

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z modelowania matematycznego (model SWAT) i systemów informacji geograficznej (GIS). Jest to oprogramowanie, które moze byc wykorzystywane jako komputerowe narzedzie do zarzadzania zlewnią.

Zakres szkolenia
Podstawy użytkowania modelu SWAT od instalcji, przez wprowadzanie danych, do uruchomienia własnych scenariuszy i analizy wyników

Miejsce i termin szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 września 2008 roku w budynku IBMER mieszczącym się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32.

Warunki uczestnictwa
Zaliczenie pierwszego kursu lub znajomość podstawowych zagadnien z zakresu GIS

Harmonogram zajęć:
Środa 10.09.2008, 11.00 - 16.00
    Wstęp do programu SWAT, instalacja oprogramowania i wykonanie pierwszego projektu.
Czwartek 11.09.2008, 9.30 - 15.00
    Wprowadzanie danych i przeprowadzenie projektu na obszarze zlewni Zgłowiączki.
Piątek 12.09.2008, 9.30 - 13.00
    Edycja projektu - uruchamianie własnych scenariuszy. SWATi - program do prezentacji wyników modelowania.

Przerwy będa ustalane w trakcie zajęc w zaleznosci od potrzeb i trybu pracy.

2008-04-14
Kolejne 2 artykuły w dziale Download

Polecamy lekturę kolejnych artykułów:
Utrzymanie rzek i ich brzegów
Potrzeby wodne roślin uprawnych i potrzeby nawodnień w zlewni rzeki Zgłowiączki

Spotkanie w Kielcach 14.03.2008

14 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie wykonawców projektu NMF Woda. Przedstawione zostały szczegóły zadań wykonywanych przez wszystkie instytuty. Prezentacje z tego spotkania umieszczone zostały w dziale download.

Nawadnianie kropelkowe

W dziele Download jest do pobrania kolejny artykuł autorstwa doktorów Jana Brzozowskiego (IBMER) i Zygmunta Miatkowskiego (IMUZ).
Tym razem opisują Oni jak można zmniejszyć skutki deficytu wody wykorzystując nawadnianie kropelkowe, oraz wady i zalety tej technologii.

Strefy buforowe

W dziele Download jest do pobrania nowy artykuł autorstwa doktorów Jana Brzozowskiego (IBMER) i Zygmunta Miatkowskiego (IMUZ).
Opisane są w nim strefy burorowe nad brzegami cieków ich budowa i funkcja.

Kurs podstaw ArcView i SWAT.

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa jako koordynator polsko-norweskiego projektu pt.: "Pilotażowe Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i Budowa Narzędzi do Zarządzania Zlewnią" pragnie zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie z zakresu podstaw programów ArcView i SWAT.

Zakres szkolenia
ArcView to oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie, analizowanie i zarządzanie danymi geograficznymi. Kurs przekaże podstawową wiedzę potrzebną do pracy z oprogramowaniem ArcView. Uczestnicy poznają podstawowe koncepcje systemów GIS. Podczas ćwiczeń kursanci będą pracowali z ArcView i uczyli się rozwiązywania problemów z zakresu GIS.
SWAT (Soil and Water Assessment Tool - Narzędzie do oceny wód i gleb) jest natomiast modelem matematycznym umożliwiającym długoterminowe prognozowanie parametrów odpływów ze zlewni na podstawie wprowadzonych uprzednio danych. SWAT pozwala również na ocenę jakości zlewni oraz zarządzanie nią. Kurs ma za zadanie zaznajomienie uczestników z możliwościami, jakie daje model. Przedstawione też zostaną podstawowe funkcje modelu SWAT.

harmonogram_kursu.pdf

Miejsce i termin szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 października 2007 w budynku IBMER mieszczącym się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32. Zajęcia prowadzone będą przez specjalnie przeszkoloną kadrę instytutów biorących udział w projekcie.

Warunki uczestnictwa
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów państwowych i samorządowych zainteresowanych szeroko rozumianą ochroną środowiska. Warunkiem uczestnictwa jest dobra znajomość obsługi komputera.

2 Biuletyn informacyjny

Umowa na realizację projektu została podpisana dnia 18 lipca 2007. Od tego momentu możemy zgodnie z przepisami realizować projekt łącznie z wydatkowaniem pieniędzy.
Rozpoczęlimy od przetargu na sprzęt komputerowy zgodnie z zasadami zamówień publicznych. Nasze plany dotyczące instalacji oprogramowania zostały wstrzymane ze względu na ogłoszenie przez firmę ESRI, że program ARC/View nie będzie rozwijany poza wersję 3.3 oraz oświadczenie producenta oprogramowania SWAT, że dalszy rozwój oprogramowania odbywać się będzie na platformie Arc/GIS. Oprogramowanie na nową platformę jest jednak w wersji beta i uznaliśmy za zbyt ryzykowne użycie go do naszego projektu. Firma ESRI Polska obiecała wypożyczenie oprogramowania ARC/View3.3, co pozwoli nam na podjęcie dojrzalszej decyzji odnośnie wersji oprogramowania. W tej sytuacji ogłaszamy termin kursu podstawowego na dni 22-24 października 2007 w budynku IBMER ul. Rakowiecka 32, godzina 11:00 sala nr 100. Zapraszamy przedstawicieli Gmin Dobra, Radziejów, Osięciny, Bytoń, przedstawicieli WIOŚ Bydgoszcz, RZGW Warszawa, Powiatów Radziejów i Włocławek, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prosimy o dokonywanie zapisów przy pomocy e-mail, na adres dsliw@ibmer.waw.pl. Kurs jest bezpłatny organizatorzy zapewniają w przerwach kawę herbatę i przekąski. Ilość miejsc na kursie ograniczona. Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie (możemy zrobić rezerwację w hotelu niedaleko miejsca szkolenia).
Informujemy ponadto, że na ukończeniu są prace związane z klasyfikacją gleb obszaru wrażliwego górnej Zgłowiączki w systemie amerykańskim, jak również kompletowanie i interpolacja danych klimatycznych dla tego obszaru. Na stronie WWW projektu znajdują się do ściągnięcia podręczniki do nauki programu SWAT w języku angielskim jak i sam program do zainstalowania na platformie ARC/View3.3. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących jednak podstawowe wiadomości z systemu MS Windows są wymagane. Znajomoć ARC/View ani SWAT nie jest konieczna. Uczestnicy wybijający się na kursie początkowym mogą być zakwalifikowani na kurs dla zaawansowanych, na którym wymagana będzie biegła znajomoć któregoś z popularnych systemów GIS oraz bierna języka angielskiego.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów instruktażowych do kursu. Na stronach projektu ukaże się niebawem wstępne opracowanie "raport otwarcia" na temat problemów omawianego terenu, wraz z dokumentacją fotograficzną. Stworzono również dwa narzędzia do generowania raportów i wykresów do raportów w języku polskim. Są to wersje wymagające dalszego dopracowania, opracowania instrukcji obsługi, lecz już obecnie działające.

1 Biuletyn informacyjny

1_biuletyn_informacyjny.pdf


Miło nam zawiadomić Państwa, że za pośrednictwem Komisji Europejskiej, Norweski Mechanizm Finansowy przyznał środki na projekt poprawiający jakość wód na obszarze wskazanym przez mapkę.Projekt ma szczególnie dotyczyć ograniczenia zanieczyszczeń związanych z produkcją rolniczą i pochodzących z gospodarstw rolniczych. Jednocześnie chcemy zaproponować zmiany dotyczące lepszego wykorzystania wody.
Zespoły naukowców z najlepszych polskich instytutów naukowych, zrzeszone w Wirtualnym Instytucie Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ), wspierane przez norweskie centrum Bioforsk, będą Państwu służyły pomocą. Prosimy jednocześnie o pomoc i współpracę.
Obszar zaznaczony na mapie jest jednym z kilku w Polsce obszarów, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych pochodzenia rolniczego (azotany azotyny pestycydy). Z wód powierzchniowych zanieczyszczenia mogą dostać się do studni i wód podziemnych. Używanie takiej wody przez ludzi i zwierzęta może prowadzić do poważnych zatruć. Większoć zwierząt dzikich jest skazana na picie wód powierzchniowych. Dlatego też poprzez aktywny udział w projekcie starajcie się państwo wykorzystać szansę na poprawę sytuacji ekologicznej w Waszym regionie. Istnieją proste zasady, (oraz bardziej skomplikowane narzędzia), przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód. Na ten temat będą prowadzone bezpłatne szkolenia i zajęcia terenowe. Wiadomoci o rozwoju projektu będą publikowane na stronach internetowych WIRZ.

Program ruszył dzięki wsparciu finansowemu Norweskiego Mechanizmu Finansowego.