Program Wieloletni

logo
logo
logo
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
logo
Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

W 2018 roku ramach zadania 6 zostaną przeprowadzone szkolenia na temat
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł rolniczych”.
 

Podstawowe tematy, które zostaną zaprezentowane podczas  szkolenia, to:
 
− „Zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych i kierunki działań na rzecz ich ochrony” (w  tym: /i/ ocena stanu zanieczyszczenia wód azotem i fosforem w Polsce, /ii/ zarządzanie składnikami nawozowymi a ograniczenie presji wywieranej przez rolnictwo na zasoby wodne, /iii/ bariery w produkcji roślinnej ograniczające wykorzystanie składników nawozowych);
 
− „Wymogi programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (zaprezentowane zostaną wymogi programu działań, które w wejdą w życie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów);
 
− „Dobre praktyki rolnicze przeciwdziałające zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego” (omówiony zostanie zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej, który będzie  opracowany w związku z delegacją ustawową art. 106 i 103 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne);
 
− „Wybrane środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wód” (przedstawiony zostanie dodatkowy - w stosunku do objętych wcześniejszym tematem, zakres środków zaradczych służących zmniejszeniu zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi rozpraszanymi ze źródeł rolniczych).
 
Tematyka szkolenia jest szczególnie istotna i aktualna w kontekście wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. W myśl tej ustawy, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, wdrożony zostanie na obszarze całego państwa program działań zgodny z wymaganiami dyrektywy azotanowej.
 
Szkolenia zostaną przeprowadzone w:
- Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
- Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie,
- Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
- Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści