Program Wieloletni

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

W 2018 roku ramach zadania 6 przeprowadzono szkolenia na temat
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł rolniczych”.
 

Podstawowe tematy zaprezentowane podczas  szkolenia, to:
 
− „Zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych i kierunki działań na rzecz ich ochrony dr hab. Stefan Pietrzak
 
− „Wymogi programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniudr hab. Tadeusz Marcinkowski
 
− „Dobre praktyki rolnicze przeciwdziałające zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczegodr inż. Sylwester Smoroń
 
− „Wybrane środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wód dr. inż. Ludmiła Rossa

Prezentacja materiałów szkoleniowych dla doradców rolnych „Zasady praktyk rolniczych, w tym rozwiązań technicznych i technologicznych, mających na celu ochronę wód, gleb i powietrza przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez nawozy i nawożenie” - dr hab. Stefan Pietrzak

Szkolenia odbędbyły się w:
Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział MODR w Poświętnem,
Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści