Program Wieloletni

logo
logo
logo
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
logo
Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

W 2018 roku ramach zadania 6 zostaną przeprowadzone szkolenia na temat
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł rolniczych”.
 

Podstawowe tematy, które zostaną zaprezentowane podczas  szkolenia, to:
 
− „Zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych i kierunki działań na rzecz ich ochrony dr hab. Stefan Pietrzak
 
− „Wymogi programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniudr hab. Tadeusz Marcinkowski
 
− „Dobre praktyki rolnicze przeciwdziałające zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczegodr inż. Sylwester Smoroń
 
− „Wybrane środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wód dr. inż. Ludmiła Rossa

Prezentacja materiałów szkoleniowych dla doradców rolnych „Zasady praktyk rolniczych, w tym rozwiązań technicznych i technologicznych, mających na celu ochronę wód, gleb i powietrza przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez nawozy i nawożenie” - dr hab. Stefan Pietrzak
 
− Dyskusja
 
Szkolenia odbędą się w terminach:

19 września 2018 roku
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
pozostało
26 września 2018 roku
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
pozostało
03 października 2018 roku
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
Oddział MODR w Poświętnem
pozostało
10 października 2018 roku
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
pozostało
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści