ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
mgr Agnieszka Wawrzyniak

Absolwentka kierunku chemia środowiska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień magistra uzyskała w 2012 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę naukową w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Oddział w Poznaniu w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii. Od 23.02. 2013 roku jest kierownikiem akredytowanej wg normy PN EN ISO/IEC 17020:2012 oraz Ogólnego Protokołu Weryfikacji ( z ang. General Verification Protocol) Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe. Koordynuje międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej polegający na wdrażaniu procedur potwierdzających innowacyjny i środowiskowy charakter technologii z zakresu między innymi utylizacji odpadów i odnawialnych źródeł energii, zwany ETV- ( z ang. Environmental Technology Verification)

W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Budowy Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechniki Poznańskiej z zakresu zarządzania jakością. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania oraz laboratorium badawczego lub wzorcującego wg normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 oraz jednostek inspekcyjnych typu A wg normy PN EN ISO/IEC 17020:2012 oraz jest certyfikowanym pełnomocnikiem ds. jakości a także inżynierem jakości procesów produkcyjnych.

Jest członkiem technicznych grup roboczych Komisji Europejskiej w Brukseli. Wraz ze swoim zespołem przeprowadziła pierwszą w Europie weryfikację szczegółową technologii z Polski. Jest autorem lub współautorem dokumentów unijnych dotyczących procedur weryfikacji oraz opracowań naukowych w tym publikacji z zakresu ochrony środowiska i inżynierii rolniczej. Aktywnie bierze udział w konferencjach i spotkaniach branżowych w Polsce Warszawa, Bydgoszcz, Zakopane, Katowice, Poznań jak i zagranicą np.: Poczdam, Wiedeń, Kopenhaga, Barcelona, Bruksela, Vancouver.

Bierze udział w realizacji projektów naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.