ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Wojciech Golimowski

W dniu 16 października 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Wojciecha Golimowskiego  z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego,  Oddział w Poznaniu.
Rozprawa habilitacyjna w postaci monografii pt. „Dobór surowca do produkcji biopaliw do pojazdów rolniczych, Wydawnictwo ITP, Inżynieria w Rolnictwie, Nr 14, 2013 r.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 16 października 2014 roku dr inż. Wojciechowi Golimowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w  specjalności odnawialne źródła energii.