ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Ryszard Konieczny

W dniu 03 lipca 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Ryszarda Koniecznego z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział w Poznaniu.
Rozprawa habilitacyjna w postaci monografii pt. „Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych na wydajność aeratora pulweryzacyjnego, Wydawnictwo ITP, Inżynieria w Rolnictwie, Nr 15, 2013 r.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 03 lipca 2014 roku dr inż. Ryszardowi Koniecznemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  odnawialne źródła energii.