ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Piotr Pasyniuk

W dniu 28 marca 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Piotra Pasyniuka z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział w Warszawie.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej "Wpływa zasilania silników olejem roślinnym na parametry eksploatacyjne ciągników rolniczych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 28 marca 2014 roku dr inż. Piotrowi Pasyniukowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności agroenergetyka.