ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Maria Strzelczyk

W dniu 17 października 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Marii Strzelczyk z Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego we Wrocławiu.
Rozprawa habilitacyjna w postaci monografii pt. „Struktura i właściwości odpad ów komunalnych z gospodarstw wiejskich w aspekcie możliwości ich przetwarzania i przepisów prawnych, Wydawnictwo ITP, Woda Środowiska Obszary Wiejskie, Nr 36, 2013 r.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 17 października 2014 roku dr inż. Marii Strzelczyk stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska  w  specjalności gospodarka odpadami i sanitacja wsi.