ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Marek Rynkiewicz

W dniu 27 lutego 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Marka Rynkiewicza, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej, stanowiącej zbiór jedenastu samodzielnych, monotematycznych recenzowanych publikacji, pt.  "Wpływ składu biomasy na wybrane właściwości peletów i brykietów".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 27 lutego 2014 roku dr inż. Markowi Rynkiewiczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii.