ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Magdaleny Karbowskiej-Dzięgielewskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej "Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabdidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 25 kwietnia 2014 roku dr Magdalenie Karbowskiej-Dzięgielewskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności ochrona roślin.