ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Maria Chmiel

W dniu 13 grudnia 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium  habilitacyjne dr inż. Marii Chmiel  z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej "Charakterystyka mikrobiologiczna i ocena sanitarna środowiska naturalnego Ojcowskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem antropopresji".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 13 grudnia 2013 roku dr inż. Marii Chmiel stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności mikrobiologia środowiskowa.