ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr Magdalena Błaszak

W dniu 27 marca 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium  habilitacyjne dr Magdaleny Błaszak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  Technologicznego w Szczecinie.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej "Rozprzestrzenienie w środowisku mikroorganizmów biodegradujących symazynę".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 27 marca 2014 roku dr Magdalenie Błaszak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności mikrobiologia środowiskowa.