ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Jacek Sosnowski

  1. Wniosek.
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji habilitacyjnej
  4. Harmonogram przebiegu postępowania
  5. Uchwała Komisji habilitacyjnej
  6. Załącznik do Uchwały Komisji - Uzasadnienie
  7. Uchwała RN