ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Jan Radosław Kamiński

w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Jana Radosława Kamińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Rozprawa habilitacyjna stanowiąca cykl ośmiu publikacji monotematycznych pt. "Ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania ciągnikowych agregatów rolniczych na gleby uprawne i atmosferę".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 24 kwietnia 2014 roku dr inż. Janowi Radosławowi Kamińskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności eksploatacja maszyn rolniczych.