ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Jan Barwicki

z Zakładu Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego z Oddziału Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 12 grudnia 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił rozprawę habilitacyjną stanowiącą zbiór dziewięciu monotematycznych publikacji, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych pt. "Analiza jednorodności mieszanych produktów rolnych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 12 grudnia 2012 roku dr inż. Janowi Barwickiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja w produkcji zwierzęcej.