ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Arkadiusz Telesiński

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 19 lutego 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Zmiany parametrów biochemicznych i toksykologicznych gleb pod wpływem 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych cieczy jonowych" opublikowaną w Wydawnictwie Uczelnianym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2012.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 19 lutego 2013 roku dr inż. Arkadiuszowi Telesińskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności biochemia gleb.