ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Andrzej Karbowy

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 12 września 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił  rozprawę habilitacyjną w postaci dziewięciu monotematycznych recenzowanych publikacji pt. "WPŁYW CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZYGOTOWANIA I ZADAWANIA PASZ NA NAKŁADY I KOSZTY EKSPLOATACYJNE W OBORACH" .

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 12 września 2013 roku dr inż. Andrzejowi Karbowemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria produkcji zwierzęcej.