ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Anna Bartkowiak

W dniu 29 maja 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Anny Bartkowiak z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego,  Oddział w Poznaniu.
Rozprawa habilitacyjna stanowiąca cykl dziewięciu monotematycznych publikacji pod wspólnym tytułem "Wpływ czynników technologicznych na zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 29 maja 2014 roku dr inż. Annie Bartkowiak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w  specjalności mechanizacja produkcji zwierzęcej.