ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Stanowisko ds. Aprobat Technicznych
mgr inż. Franciszek Misiewicz

Ukończył Wydział Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie uzyskując stopień magistra inżyniera ze specjalizacją torfoznawstwo. Pracę w IMUZ w Falentach rozpoczął w roku 1967 w  Zakładzie Wykorzystania Torfowisk a następnie w Zakładzie Melioracji i Eksploatacji. Obecne stanowisko, tj. stanowisko ds. Normalizacji i Aprobat Technicznych oraz Ochrony Własności  Przemysłowej i Intelektualnej zajmuje od 1992 r.