ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
dr inż. Kamila Mazur

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Tytuł naukowy magistra inżyniera uzyskała w  2002 r. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w  Warszawie w Zakładzie Mechanizacji Chowu Zwierząt. W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza. Od 2013 roku kontynuowała pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego.

W latach 2013-2014 kształciła się na studiach podyplomowych w Akademii Morskiej w Gdyni, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Gdyni o specjalności zarządzanie projektem badawczym. W lipcu 2014 r. uzyskała międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami IPMA. Od 1 stycznia 2017 pracuje na stanowisku kierownika Zakładu Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi.

Uczestniczy w krajowych i  międzynarodowych projektach badawczych dotyczących nowoczesnych systemów produkcji zwierzęcej oraz redukcji strat azotu z rolnictwa w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Jest autorką oraz współautorką publikacji naukowych, monografii i poradników z dziedziny inżynierii produkcji zwierzęcej w zakresie systemów chowu zwierząt inwentarskich i dobrostanu zwierząt, analizy kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych oraz emisji gazów cieplarnianych i amoniaku.