ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii - ZOZE
dr Barbara Łaska

Absolwentka kierunku ochrona środowiska  na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopień magistra uzyskała w 2011 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę naukową w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Oddział w Poznaniu w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii.

W roku 2015 na podstawie pracy pt. Wpływ temperatury tłoczenia oleju na wydajność procesu i jakość oleju jako paliwa do silników spalinowych uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności biopaliwa rolnicze.

Od 01.12.2015 jest kierownikiem Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii.

Jest autorem lub współautorem publikacji w tym artykułów naukowych i opracowań monograficznych. Bierze udział w realizacji projektów naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.