ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Kierownik Działu u Administracyjno-Technicznego
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Kazimierczak

Ukończył Technikum Elektryczne w Warszawie, a następnie studia na wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w Warszawie uzyskując stopień magistra inżyniera.

Pracę w IBMER  rozpoczął w roku 1999 w  Zakładzie Automatyzacji i Elektryfikacji Rolnictwa, później Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej (LBER).

Od roku 2010 pracuje  w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym na Stanowisku ds. Zamówień Publicznych,  a od 2014 roku równolegle  kieruje  działem  Administracyjno-Technicznym w centrali w Falentach.