ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar

Kierunki działalności:

 • Emisja i rozprzestrzenianie się gazów szkodliwych i odorów powstających w budynkach inwentarskich.
 • Zastosowanie techniki komputerowej i mikroprocesorowej do wspomagania chowu zwierząt.
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy przy wykorzystywaniu technicznych środków produkcji w budynkach inwentarskich.

Wykształcenie:

 • 1972 – mgr fizyki, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
 • 1980 – dr nauk fizycznych, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
 • 2002 – dr habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
 • 2009 – profesor nauk rolniczych, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

Kariera zawodowa:

 • 1972 – 1984 – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, asystent, adiunkt
 • 1984 – 2006 – IBMER Oddział Poznań, adiunkt, docent, kierownik ZPE
 • 2002 – 2006 – z-ca kierownika Oddziału ds. naukowych
 • 2007 – 2009 – z-ca dyrektora IBMER ds. naukowych
 • 2007 – 2015 – kierownik Oddziału IBMER, później ITP w Poznaniu
 • 2010 – nadal – kierownik zakładu naukowego w Oddziale Poznań
 • kierownik zespołów polskich w projektach
  • 2003–2005  - projekt o akronimie: YOUTH FARM, program UE Leonardo da Vinci
  • 2009–2011  projekt o akronimie BioMotion w ramach Programu Ramowego UE na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji
  • 2007–2010 kierownik zadania w polskim projekcie badawczym zamawianymPZB-MEiN „Odory”

Jest autorem lub współautorem 279 prac, w tym 5 monografii i 2 polskich patentów, 54 pozycje stanowią publikacje w językach kongresowych (angielskim i rosyjskim).
Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu od 2004 roku, członkiem sądu konkursowego Złotego Medalu POLAGRY oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej 

Poza działalnością zawodową jest pasjonatem żeglarstwa, kapitanem jachtowym, działającym od ponad 50 lat w klubie żeglarskim „Wagabunda” w Poznaniu.