Licznik wizyt: 49107

PRZETARGI ZAPYTANIA OFERTOWE

przetargi

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę i montaż kompletnej instalacji systemu alarmowego i telewizyjnego systemu dozoru oraz usługa monitoringu systemu alarmowego wraz z serwisem oraz doraźną ochroną Oddział Warszawa."
536889-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-04-12 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Sprzątanie pomieszczeń w budynkach biurowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego położonych w Warszawie i Falentach."
536159-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-04-10 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Kompleksową usługę utrzymania czystości w budynku MOB ITP przy ulicy Ułanów 21 B w Krakowie."
536103-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-04-10 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
534471-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-04-05 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Instalację czujników poziomu wody gruntowej i czujników stanu wody w ciekach na obiektach melioracyjnych wraz z uruchomieniem rejestratorów."
531572-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-29 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę zbóż paszowych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
531483-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej i wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
531422-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
531383-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
527009-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych działania rolno środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2019."
526204-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych działania rolno środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2019."
517326-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2019-02-22 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
516025-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-02-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
515548-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-02-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
515195-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2019-02-18 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia." Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
515181-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2019-02-18 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oprogramowania dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach."
512820-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2019-02-11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Opracowanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz technologii produkcji i montażu regulatorów poziomu wody w drenach i rowach melioracyjnych. Wykonanie prototypów i ich instalację na terenie dwóch obiektów odwadnianych drenami i jednego obiektu dolinowego odwadnianego rowami. Wykonanie korekt i poprawek konstrukcyjnych na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez zleceniodawcę w terenie i w laboratorium hydraulicznym oraz opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej obejmującej opisy konstrukcji, technologii wytwarzania i instrukcje instalacji urządzeń w terenie."
509685-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-02-01 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę zbóż paszowych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507924-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507900-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej i wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507879-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507634-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
504836-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-17 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paliw i olejów smarowych do Zakładów Doświadczalnych ITP."
504761-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2019-01-17 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
502723-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-11 Protokół z otwarcia ofert.

Ogłoszenia z roku 2018
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2016
Ogłoszenia z roku 2015
Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2019-04-24
Webmaster: ITP