Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
TECHNOLOGIE DLA ROLNICTWA I PRZYRODY
21 grudnia 2018
Załoga multimarketu JULA Janki wytypowała nasz Instytut jako odbiorcę swego świątecznego podarunku w postaci produktów o wartości 3 tysięcy zł, z przeznaczeniem na ochronę przyrody w rezerwacie Stawy Raszyńskie. Wspólnie, z udziałem instytutowych ornitologów, dokonaliśmy doboru zestawu, w którym znalazły się budki dla ptaków, schrony dla nietoperzy, karmniki oraz karma dla ornitofauny parkowej na całą zimę. Odbiór nastąpił w dniu 21 grudnia 2018.
Kierownictwu i Personelowi JULI serdecznie dziękujemy. Planujemy już wspólną, wiosenną akcję edukacyjną rozwieszania otrzymanych budek i schronów.
20 października 2018
W sobotę została przeprowadzona obywatelska akcja sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Stawiło się na nią ok. 70 osób, głównie rodzin mieszkających w Falentach i okolicy. Instytut objął imprezę patronatem zapewniając biuro, niezbędne akcesoria, odbiór śmieci oraz posiłek i ognisko dla uczestników. Pomocy udzieliła także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Pomimo deszczu akcja była bardzo udana. Z rezerwatu wyniesiono ogromne ilości śmieci, których zwożenie trwało jeszcze w poniedziałek i którymi wypełniono 4 kontenery!
Inicjatorom i uczestnikom akcji dyrekcja Instytutu składa bardzo serdeczne podziękowania.
25-26 września 2018
W Oddziale ITP Warszawa odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu" (Więcej)
Nauka
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
WSPÓŁPRACA
PROJEKTY
DOKTORATY
OBRONY PRAC DOKTORSKICH
NADAWANIE STOPNI NAUKOWYCH
Oferta
Wydarzenia
image/svg+xml

Konkurs o Złoty Medal Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2019
image/svg+xml
Aktualne projekty
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
Wróć do spisu treści