ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

KONFERENCJE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

OSTATNIE WYDARZENIA

1 lutego 2019
Zawiadomienie o wyniku przetargu
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach zawiadamia, że w postępowaniu nr P-04/19 przeprowadzonym w dniu 30.01.2019 r. o godzinie 13:00 w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn w trybie przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na: Dzierżawę części budynku i placu utwardzonego w Oddziale Instytutu w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32 najwyższą cenę wylicytowało:
Samodzielne Koło Terenowe Nr 134 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa

21 grudnia 2018
Załoga multimarketu JULA Janki wytypowała nasz Instytut jako odbiorcę swego świątecznego podarunku w postaci produktów o wartości 3 tysięcy zł, z przeznaczeniem na ochronę przyrody w rezerwacie Stawy Raszyńskie. Wspólnie, z udziałem instytutowych ornitologów, dokonaliśmy doboru zestawu, w którym znalazły się budki dla ptaków, schrony dla nietoperzy, karmniki oraz karma dla ornitofauny parkowej na całą zimę.
Odbiór nastąpił w dniu 21 grudnia 2018. Foto1, Foto2, Foto3
Kierownictwu i Personelowi JULI serdecznie dziękujemy. Planujemy już wspólną, wiosenną akcję edukacyjną rozwieszania otrzymanych budek i schronów.

20 października 2018
W sobotę została przeprowadzona obywatelska akcja sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Stawiło się na nią ok. 70 osób, głównie rodzin mieszkających w Falentach i okolicy. Instytut objął imprezę patronatem zapewniając biuro, niezbędne akcesoria, odbiór śmieci oraz posiłek i ognisko dla uczestników. Pomocy udzieliła także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Pomimo deszczu akcja była bardzo udana. Z rezerwatu wyniesiono ogromne ilości śmieci, których zwożenie trwało jeszcze w poniedziałek i którymi wypełniono 4 kontenery!
Inicjatorom i uczestnikom akcji dyrekcja Instytutu składa bardzo serdeczne podziękowania.

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.