ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

SPRZEDAŻ

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach Al. Hrabska 3, gmina Raszyn woj. mazowieckie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni użytkowej 337,91 m2 na działce 306/2 o powierzchni 125 m2 w Elblągu przy zbiegu ulic Giermków i Szkolnej. Cena wywoławcza działki – 243 152 zł.
Ogłoszenie o przetargu ukaże się w Gazecie Wyborczej wydanie z Trójmiasta o zasięgu na Elbląg i okolice 3. krotnie, t.j. : 3 sierpnia, wydanie weekendowe 5 sierpnia oraz 9 sierpnia.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach al. Hrabska 3, gmina Raszyn woj. mazowieckie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych:
1 Działka nr 82/9 o powierzchni 16 229m2 położona w Biebrzy gmina Rajgród woj. podlaskie. Cena wywoławcza działki wynosi 140 800,00zł

Ogłoszenie 03.08.ukazało się w Gazecie Współczesnej

Sprzedaż maszyn rolniczych w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy

Sprzedaż w MOK Kłudzienko:
WIDLAK
CIĄGNIK URSUS C-360 - cena netto 11 tys. zł.
Kontakt w sprawie zakupu: Sebastian Dorociński
tel. 607-567-497

Sprzedaż maszyn i urządzeń w Poznaniu - Oddziale ITP

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach ogłasza zamiar sprzedaży w pisemnym przetargu nieograniczonym:
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym konferencyjno-szkoleniowym o kubaturze 9500 m3 na działkach nr 1/39 o powierzchni 0,3576 ha i 1/80 o powierzchni 0,0377 ha oraz 1/38 o powierzchni 0,0624 ha w Kłudzienku gmina Grodzisk Mazowiecki, cena wywoławcza łączna nieruchomości z budynkiem wynosi 1 408 000,00 zł,

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.