ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

OSTATNIE WYDARZENIA

13 marca 2017 r.
dr Wacław Roman Strobel został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2015W organizowanym, przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2015:

Zakład Doświadczalny ITP Biebrza zajął 181 miejsce,
Zakład Doświadczalny ITP Falenty zajął 282 miejsce.

NIERUCHOMOŚCI

Przetarg publiczny ustny prowadzony w drodze licytacji na sprzedaż prawa własności mieszkania o powierzchni użytkowej 50,01 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,64 m2 i powierzchnią gruntu związaną z lokalem 51,17m2 tj. udział w niepodzielnej części budynku i gruntu w wysokości 0,0558 na działce 39/12 w Falentach 05-090 Raszyn przy ulic Opackiego 18 m 7. Cena oszacowania - wywoławcza mieszkania wynosi 204 660,00 zł. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 22.03.2017 o godz. 12.30 w Pałacu Instytutu w Falentach. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

Przetarg na:
1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 1164,66 m2 na działce 306/4 o powierzchni 1090 m2 oraz działki 306/5 (dojazd i parking), cena wywoławcza nieruchomości 964 627.00 zł. ,
2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym prawa własności budynku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 741,40 m2 na działce 306/3 o powierzchni 307 m2, cena wywoławcza nieruchomości 623 400.00 zł. Położenie nieruchomości w Elblągu przy zbiegu ulic Giermków, Leszno i Szkolnej.Instytut dopuszcza sprzedaż nieruchomości oddzielnie lub łącznie.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki nr 1/39; 1/80; 1/38 w Kłudzienku - obiekt byłego CODK - ośrodek szkoleniowy - hotel, powierzchnia łączna gruntowa nieruchomości 0,4577 ha, KW WA1G/00066941/6 - wycena 1 408 000 zł, a także nieruchomość 1/81 (biurowiec) o powierzchni 2298 m2 KW WA1G/00066908/3 - wycena 933 000 zł, zasób Agencji Nieruchomości Rolnych,

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka nr 14/20 o powierzchni 1,59 ha w Falentach, KW 00061273/6 - wycena 6 397 000 zł, jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn - uchwała nr XXXV/512/04 z dnia 7 października 2004r część I, zasób starostwa powiatowego w Pruszkowie

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.