ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

KONFERENCJE

CIEKAWOSTKI

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
Zaznaczając naszą pamięć o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej najtragiczniejszego dla świata, a szczególnie Polski, konfliktu w dziejach ludzkości, polecamy bardzo interesujący, refleksyjny artykuł Pana Macieja Świrskiego Prezesa Reduty Dobrego Imienia Rzeczypospolitej: http://www.anti-defamation.pl/redutanews/od-redaktora-4/

Żołnierze węgierscy w Raszynie i Falentach

WSPIERAMY POLSKIE PRODUKTY

OSTATNIE WYDARZENIA

12 października 2019
W sobotę odbyło się społeczne sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach. Na tegoroczne spotkanie stawiło się ok. 100 osób głównie okolicznych mieszkańców oraz pracowników Instytutu, którzy często przybyli całymi rodzinami. Obecni byli także harcerze. Zaplecze techniczne, gastronomiczne i logistyczne zapewnił akcji nasz Instytut. Trud naboru uczestników, informacji, oplakatowania akcji i zajęć z dziećmi podjęły społecznie Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych i Dorota Bedkoze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach zapewniła salę jadalną oraz wóz bojowy dla zabezpieczenia ogniska. Zezwolenia na przeprowadzenie akcji udzielił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wszystkim osobom, zaangażowanym w sprzątanie tego pięknego i bliskiemu nam wszystkim obiektu, dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania.

11-12 września 2019
W dniach 11-12 września w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztofa Ardanowskiego nt. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu.

05-07 września 2019
Międzynarodowy projekt WaterProtect wkroczył w decydującą fazę realizacji. Po dwóch latach badań i konsultacji społecznych hydrogeolodzy z Instytutu Geologicznego wraz z partnerami z ZUT w Szczecinie i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (ITP reprezentowali: Zuzanna Majewska oraz Piotr Burczyk) przystąpili do opracowania propozycji działań i rekomendacji dla mieszkańców oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, mających na celu osiągnięcie poprawy jakości wód badanej zlewni. Już po raz trzeci zespół Waterprotect wziął udział w największych w Polsce targach rolnych Agropomerania, które odbywają się w Barzkowicach k/Szczecina.

31 sierpnia - 01 września 2019
W tych dniach już po raz XXVIII odbyła się w Częstochowie Krajowa Wystawa Rolnicza i XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej towarzyszące ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze. Jest to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców. Są wśród nich wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa. Każdego roku wystawę odwiedza kilka tysięcy osób. Po raz kolejny honorowy patronat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

15-16 czerwca 2019
W tych dniach odbyły się XX największe na Mazowszu targi rolne - Mazowieckie Dni Rolnictwa. Impreza zorganizowana została przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. Na stoisku Instytutu prezentowane były: oferta instytutu, wydawnictwa, Katalog Maszyn Rolniczych.

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.