ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

COVID-19


Szanowni Państwo.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w dbałości o zdrowie pracowników i współpracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego informuję, że z dniem 13.03.2020 r. wstrzymane zostały do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne oraz wizyty gości i klientów.

We wszystkich oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin, budynki zamknięte są od wewnątrz z numerem telefonu przy wejściu, odbiór poczty odbywa się na zewnątrz budynku lub poprzez skrzynkę pocztową.

Wszyscy pracownicy, wobec których było to możliwe ze względu na rodzaj obowiązków, zostali rozśrodkowani poprzez przekierowanie do trybu pracy zdalnej z zachowaniem łączności e-mailowej i telefonicznej.

Na miejscach pracy pozostają ci pracownicy, którzy są niezbędni dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania infrastruktury Instytutu.

Członkowie dyrekcji, pracując zdalnie, pozostają w gotowości do natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy w razie potrzeby.

We właściwych miejscach zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego oraz zlecono systematyczną dezynfekcję klamek w drzwiach.

Laboratorium mikrobiologiczne Instytutu pozostaje w gotowości do wsparcia służb państwowych w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zachował płynność pracy, która przebiega bez istotnych zakłóceń.

KONFERENCJE

CIEKAWOSTKI

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
Zaznaczając naszą pamięć o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej najtragiczniejszego dla świata, a szczególnie Polski, konfliktu w dziejach ludzkości, polecamy bardzo interesujący, refleksyjny artykuł Pana Macieja Świrskiego Prezesa Reduty Dobrego Imienia Rzeczypospolitej: http://www.anti-defamation.pl/redutanews/od-redaktora-4/

Żołnierze węgierscy w Raszynie i Falentach

WSPIERAMY POLSKIE PRODUKTY

OSTATNIE WYDARZENIA

25 marca 2020
Informujemy wszystkich autorów, recenzentów i czytelników, że pojawił się już pierwszy tegoroczny numer Journal of Water and Land Development. Serdecznie zapraszamy do lektury!

12 października 2019
W sobotę odbyło się społeczne sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach. Na tegoroczne spotkanie stawiło się ok. 100 osób głównie okolicznych mieszkańców oraz pracowników Instytutu, którzy często przybyli całymi rodzinami. Obecni byli także harcerze. Zaplecze techniczne, gastronomiczne i logistyczne zapewnił akcji nasz Instytut. Trud naboru uczestników, informacji, oplakatowania akcji i zajęć z dziećmi podjęły społecznie Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych i Dorota Bedkoze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach zapewniła salę jadalną oraz wóz bojowy dla zabezpieczenia ogniska. Zezwolenia na przeprowadzenie akcji udzielił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wszystkim osobom, zaangażowanym w sprzątanie tego pięknego i bliskiemu nam wszystkim obiektu, dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania.

11-12 września 2019
W dniach 11-12 września w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztofa Ardanowskiego nt. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu.

05-07 września 2019
Międzynarodowy projekt WaterProtect wkroczył w decydującą fazę realizacji. Po dwóch latach badań i konsultacji społecznych hydrogeolodzy z Instytutu Geologicznego wraz z partnerami z ZUT w Szczecinie i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (ITP reprezentowali: Zuzanna Majewska oraz Piotr Burczyk) przystąpili do opracowania propozycji działań i rekomendacji dla mieszkańców oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, mających na celu osiągnięcie poprawy jakości wód badanej zlewni. Już po raz trzeci zespół Waterprotect wziął udział w największych w Polsce targach rolnych Agropomerania, które odbywają się w Barzkowicach k/Szczecina.

31 sierpnia - 01 września 2019
W tych dniach już po raz XXVIII odbyła się w Częstochowie Krajowa Wystawa Rolnicza i XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej towarzyszące ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze. Jest to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców. Są wśród nich wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa. Każdego roku wystawę odwiedza kilka tysięcy osób. Po raz kolejny honorowy patronat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

15-16 czerwca 2019
W tych dniach odbyły się XX największe na Mazowszu targi rolne - Mazowieckie Dni Rolnictwa. Impreza zorganizowana została przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. Na stoisku Instytutu prezentowane były: oferta instytutu, wydawnictwa, Katalog Maszyn Rolniczych.

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.